zimendu Bilatu zimendu testuinguru gehiagotan

1
zimendu > cimiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
·Oin orokorrak, zimenduak eta estalkiak izan ezik, egitura edo instalazioen eskemak diseinatu gabe. ·Plantas generales, excepto cimientos y cubiertas, sin diseñar estructura ni esquemas de instalaciones.

Materiala: Proiektuak

Horrelakoetan, hauek egiteko premiarik badagoen baloratzen da: forjatuetan, hormetan eta zimenduetan eskoramenduak egingo diren, bitarteko batzuk edo besteak erabiliko diren, gune jakin batzuk jendez hustuko diren, obra-hondakinak nola aterako diren, etab. En este caso, se hace referencia a la posible necesidad de realizar apuntalamientos en forjados, paredes y cimientos, al empleo de unos medios u otros, al desalojo de zonas determinadas, a la forma de evacuación del escombro, etc.

Materiala: Proiektuak

- Forjatu edo zutabeen egitura sendotzea, zimenduen azpia berritzea, etab. - Refuerzo estructural de forjados o pilares, recalce de cimientos, etc..

Materiala: Proiektuak

2
Zimendu-motak: azalekoak (ezker) eta sakonak (eskuin).
Zimendu-motak: azalekoak (ezker) eta sakonak (eskuin).
zimendu > cimentación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zimenduak gogortu ondoren, euskarriaren beste zatiak jarri behar dira. Una vez que la cimentación haya fraguado se procederá a realizar el izado del resto de tramos previstos en el apoyo.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Euskarri guztien zimenduak gogortu direla ziurtatu ondoren, burdineriak ezarri behar dira, honela: Una vez que hayamos comprobado que las cimentaciones de todos los apoyos han fraguado, se procederá a la colocación de los herrajes necesarios procediendo de la siguiente manera:

Materiala: Banaketa-instalazioak

2.18, 2.19 eta 2.20 tauletan dituzue zimenduek instalatu beharreko euskarri-motaren arabera izan beharreko neurriak. En las Tablas 2.18, 2.19 y 2.20. se reflejan las medidas que deben tener las cimentaciones en función del tipo de apoyo a instalar.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Zimenduak Cimentación

Materiala: Banaketa-instalazioak