densidad Bilatu densidad testuinguru gehiagotan

1
dentsitate > densidad (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogortuaren dentsitatea Densidad endurecido

Materiala: Eraikinaren estalkia

Dentsitatea (uNE 92235) Densidad (uNE 92235)

Materiala: Eraikinaren estalkia

Alderantzizko Estalkia berrikuntza tekniko bat da Espainian arkitekturaren sektorean ezagutzen da, baina ezin da diseinatu material egokirik ez dagoelako. Teknika hori 1979. urtean sartu zen Alemaniako enpresa batek eraikuntzaren merkatuan dentsitate handiko estrusio bidezko polietilenoa sartu zuenean, baina Europako Ekialdean 1951z geroztik erabiltzen zen langile-familien eraikuntza sozialen eta La Cubierta Invertida es una novedad técnica en España conocida por el sector de arquitectura pero sin poder diseñarla por falta de los materiales adecuados, introducida en el año 1979 con la aparición en el mercado de la construcción del polietileno extrusionado de alta densidad por una firma alemana, pero que en el Este de Europa ya se utilizaba desde el año 1951 para aislar las cubiertas de los edificios sociales y unifamiliares de las

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gutxieneko dentsitatea (UNE 92235) Densidad mí­nima (UNE 92235)

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gaur egun, aurreko koadroan azaltzen diren ezaugarriak dentsitate handiko estrusio bidezko poliestirenozko xaflek betetzen dituzte (merkatuan 3, 4 eta 5 cm-ko lodierakoak daude), zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan, estalkian batzuk beste batzuen kontra jartzen direnean sortzen den zubi termikoa desegiteko. Actualmente, las caracterí­sticas reflejadas en el cuadro anterior las cumplen las placas de poliestireno extrusionado de alta densidad, con diversos espesores comerciales de 3-4 y 5 cm, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, para anular el puente térmico que se origina al instalarlas unas contra otras en la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

isolamendua esaten zaio (3), estrusio bidezko poliestireno-aparrezko xafla zurrunak instalatuz sortzen da. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan eta 26 kg/m3-ko dentsitatea, konpresioarekiko erresistentzia 2 kg/cm2-koa (UNE 53310) eta lodiera eraikina kokatuta dagoen klima-eremuaren Azterlan Higrotermikoaren araberakoa. denominada aislamiento (3), originado por la instalación de placas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro y densidad de 26 kg/m3, con una resistencia a la compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y espesor según el Estudio Higrotérmico de la

Materiala: Eraikinaren estalkia

iragazgaiztea esaten zaio (3), bi polimero-xafla gurutzatu jarriz sortzen da. Xafla horiek elkarri eta malda-planoari itsatsita daude, dentsitate handiko (60 g/m2) polietilenoz, galgatua, eta 140 g/m2-ko poliesterrezko feltro batez armatuak, hurrenez hurren; indarreko araudia betez. denominada impermeabilización (3), creada por la instalación de dos láminas poliméricas cruzadas, adheridas entre sí­ y al plano de las pendientes, armadas con polietileno de alta densidad, 60 g/m2, galgado y un fieltro de poliéster de 140 g/m2 respectivamente, cumpliendo la normativa vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

isolamendua esaten zaio (4), estrusio bidezko poliestireno-aparrezko plaka zurrunez zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan osatuta dago, 38 kg/m2-ko dentsitatearekin (UNE 92235), 5 kg/cm2-ko konpresioko erresistentzia (UNE 92234) eta eraikinaren kokapen-eremuko Azterlan Higrotermikoak ezarritako lodiera. denominada aislamiento (4), formado por placas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, con densidad de 38 kg/m2 (UNE 92235), resistencia comprensión de 5 kg/cm2 (UNE 92234) y espesor determinado por el Estudio Higrotérmico de la zona de ubicación de la construcción.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamendu mota eta isolamenduaren lodiera zehaztu ondoren isolamenduak zurruna behar du, 25-28 kg/m3-ko dentsitatearekin eta gehienez % 0,5eko ur-xurgapenarekin (bolumenean), estalkia birgaitzeari ekin diezaiokegu. Determinado el tipo de aislamiento y espesor del mismo el aislamiento deberá ser rí­gido, con una densidad de 25-28 kg/m3 y una absorción de agua no superior al 0,5% en volumen se puede proceder a la rehabilitación de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Fibrozementuzko plakaren gainean, dentsitate handiko poliestireno hedatuzko panel bat ezartzen da, behealdea uhinaren profilaren araberakoa duena eta goialdea artekatua neurri handienean, instalatzerakoan maldarekiko elkarzut gera dadin, fibrozementuan ainguratua galvanizatutako edo kadmiatutako tirafondoen bitartez. a) Colocación sobre la placa de fibrocemento de un panel de poliestireno expandido de alta densidad, con la cara inferior según el perfil de la onda y la superior ranurada en la dimensión mayor, para quedar perpendicular a la pendiente a la hora de instalarlo, anclado al fibrocemento con tirafondos galvanizados o cadmiados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
trinkotasun > densidad (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Normalean, esentziak esnegaina harrotu eta azukreztatu ondoren gehitzen dira, baina aroma-mota bakoitzaren trinkotasunak erabakiko du sartzeko unerik egokiena. Horrela, adibidez, marrubizko aroma esnegaina harrotzeaz amaitzen denean gehi liteke, baina irabiatzean gehitzen bada, emaitza uniformeagoa izango da. Normalmente las esencias se añaden después de montar y azucarar la nata pero también la densidad de cada tipo de aroma deparara el momento mas adecuado para su incorporación, así­ por ejemplo, un aroma de fresa se podría añadir al término del montado de la nata, pero si se añade durante su batido, se conseguirá un resultado mas uniforme.

Materiala: Gozogintza

3.- Erretiratu sutatik eta jarraitu irabiatzen trinkotasuna irabazi arte. 3º.- Retirar del fuego y continuar batiendo hasta que gane densidad.

Materiala: Gozogintza

5. Egosi su motelean 30 bat minutuz, lortu nahi den trinkotasuna kontuan hartuta. 5º Cocer a fuego lento unos 30 minutos, según la densidad deseada.

Materiala: Gozogintza

dentsitate > densidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
DENTSITATEA DENSIDAD

Materiala: Gozogintza

Hala ere, xarabeen kasuan, disolbatutako azukre-kopuruak prestakinaren dentsitatea edo tenperatura aldarazten du, eta baita egoste-denbora ere. Sin embargo en los jarabes la cantidad de azúcar disuelto hace variar la densidad o temperatura del preparado, así­ como el tiempo de cocción.

Materiala: Gozogintza

Hiru modu daude xarabeen tenperatura edo dentsitatea neurtzeko: Hay tres maneras de medir la temperatura o densidad de los jarabes:

Materiala: Gozogintza

Xarabearen dentsitatea neurtzen duen termometroaz (ez da ia erabiltzen). Con un termómetro que mide la densidad del jarabe (en desuso).

Materiala: Gozogintza

18 20 ºBaume-ko dentsitatea lortu behar dute; frutaren arabera, azukre gehiago edo gutxiago ezarriz kontrolatuko dugu, eta ur gehiago edo gutxiago ezarriz. Deben alcanzar una densidad entre los 18 y 20º Baume, que dependiendo de la variedad de fruta controlaremos poniendo mas o menos azúcar y mas o menos cantidad de agua.

Materiala: Gozogintza

Izozkiak baino arinagoak dira, 13 15 º Baume-ko azken dentsitatea baitute. Son más ligeros que los helados con una densidad final entre los 13 y 15º Baume.

Materiala: Gozogintza

Frutarik gozoenei limoi-zuku pixka bat jartzea komeni da, eta xaraberaren dentsitatea zukuarenaren edo fruta-purearenaren araberakoa izango da. A las frutas más dulces es conveniente ponerles algo de zumo de limón y la densidad del jarabe estará en relación con la del zumo o puré de frutas.

Materiala: Gozogintza

3 kasuetan elaborazioa berbera da (Baume dentsitatea, 18º 20º). En los 3 casos se aplica la misma elaboración, (densidad Baume entre 18º a 20º)

Materiala: Gozogintza