historia Bilatu historia testuinguru gehiagotan

1
historia > historial (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
posizioak zehaztutako dokumentuaren URLa historian kargatzen du berriro. posizioa zenbaki oso bat izan daiteke, eta kasu horretan dokumentuak historian duen posizio erlatiboa adierazten du; edota karaktere-kate bat izan daiteke, eta kasu horretan historian dagoen URL osoa edo zati bat adierazten du. Vuelve a cargar la URL del documento especificado por posicion dentro del historial. posicion puede ser un entero, en cuyo caso indica la posición relativa del documento dentro del historial; o puede ser una cadena de caracteres, en cuyo caso representa toda o parte de una URL que esté en el historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Historiaren uneko sarreraren URL osoa daukan katea. Cadena que contiene la URL completa de la entrada actual en el historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Historiaren hurrengo sarreraren URL osoa daukan katea. Cadena que contiene la URL completa de la siguiente entrada en el historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Historiaren aurreko sarreraren URL osoa daukan katea. Cadena que contiene la URL completa de la anterior entrada en el historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aurreko dokumentuaren URLa historian kargatzen du berriro. Vuelve a cargar la URL del documento anterior dentro del historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Leihoak bisitatutako URLak adierazten dituen array bat da (historian gordeta daude). Se trata de un array que representa las URLS visitadas por la ventana (están almacenadas en su historial).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo dokumentuaren URLa historian kargatzen du berriro. Vuelve a cargar la URL del documento siguiente dentro del historial.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak