placa Bilatu placa testuinguru gehiagotan

1
xafla > placa (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatuko zoruan, puntapax edo torlojuz iltzatu behar da ondulinea, eta puntapax edo torloju horiek akabera izaten dute buruan, zulotik urik ez iragazteko. Ainguraleku horiek teilatuaren tapakiarekin bat datorren xaflaren aldean jarri behar ditugu; Se clava al firme del tejado con unas puntas o tornillos que tienen en su cabeza un remate para impedir que se filtre el agua por el agujero, estos anclajes han de colocarse en la parte de la placa que corresponde con la tapa del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuaren zabaleran xaflak elkarri lotzeko, xafla bateko uhin osoa beste baten gainean jartzen da; hartara, ez da ura sartzeko moduko junturarik geratuko. El empalme de entre placas a lo ancho del tejado se hace solapando una ondulación completa de una placa sobre otra, de manera que no quede una junta por donde entre el agua.

Materiala: Igeltserotza

Xaflak teilatuan jartzeko, beraz, xaflen zati bat (15-20 cm ingurukoa) beste xafla baten gainean ezartzen da. El solape a lo largo del tejado de las placas se limita a encajar unas con otras unos 15 o 20 cm.

Materiala: Igeltserotza

Ondulinea (13. irudia) kartoizko xafla breaztatu antzekoa da, eta forma izurtua du teilen uhinari hobeto egokitzeko. Uralitaren edo fribrozementuaren antzekoa da, baina ondulinea begi-bistan utzi ahal izateko prestatuta dago, alegia, teilaz estali behar izanik gabe uzteko. El onduline (Fig. 13) es una especie de placa de cartón embreado al que se le ha dado una forma ondulada y que se adapta a la curvatura de las tejas -similar a la uralita o fibrocemento, sólo que ésta está preparada para quedar vista al exterior sin recubrirse de tejas-.

Materiala: Igeltserotza

Mailagainak, xaflaz edo baldosaz eginez gero, 2 cm izan behar ditu gutxienez, goiko eskailera-mailaren mailartea haren gainean jarrita geratzeko. La medida de las pisas, en el caso en el que se realicen con placas o baldosas ha de ser superior en 2 cm. mí­nimo, para permitir que la tabica del peldaño superior apoye en él.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, eskaiola gogortzen hasten denean, espartzuzko zerrenda bat sartuko diogu pertzean orea zertarako erabili nahi dugun eta zer trinkotasun eman nahi diogun, halako lodiera eta luzera izango ditu zerrendak. Espartzua ondo bustita dagoenean, xukatu egingo dugu, tantekin ez zikintzeko, eta, ondoren, finkatu edo indartu nahi dugun lekuan jarriko dugu espartzua (leihoko aingura-hanka edo gakotxoren batean, hesitxoren batean, eskaiolazko xaflaren batean...). Horretarako, i Para ello, cuando la escayola empiece a espesar se introducirá una tira de esparto -dependiendo su grosor y longitud de la utilidad y firmeza que se le quiera dar- en la caldereta, empapando y escurriendo el esparto, cuidando que al gotear no manche, aplicándolo sobre el lugar al que queremos fijar o reforzar (la patilla o garrilla de una ventana, una verjilla, placas de escayola...) enr

Materiala: Igeltserotza

Eskaiola-xaflak Placas de escayola

Materiala: Igeltserotza

Alanbreak ez du xaflaren ertzetik kanpora aterata geratu behar; bestela, haren gainean jarriko den xafla ez da ondo finkatuta geratuko, eta juntura ez da txukun geratuko. Beraz, halakorik ez gertatzeko, zulo bakoitzarekin bat datorren xafla-ertzaren inguruan, puska txiki bat kenduko dugu xaflaren atzealdetik, eta tartetxo horretan sartuko dugu alanbre zatia (7. irudia). Con el fin de que el alambre no sobresalga del canto de la plaqueta, impidiendo que la placa que monte sobre ésta no asiente bien sobre ella dejando una junta no deseada, se romperá la zona del vivo que coincida con cada agujero por el reverso de la placa, donde irá pegada (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Hartara, 8. irudiak erakusten duen bezalaxe, morteroan atxikitako gakotxoak izango dituzte xaflek, eta gakotxo horiek ez dute inolako trabarik egingo xafla ilarak eta hormatalak jartzeko garaian. De esa manera, como muestra la ilustración Fig. 8 conseguiremos dotar a la placa de unas garrillas ancladas en el mortero que sujeta a cada placa, sin dificultar ni impedir la correcta colocación de las hiladas y paños.

Materiala: Igeltserotza

Xaflak behetik gora jarriko ditugu, xafla bakoitza aurrekoan oinarrituta (1. irudia), eta gomazko mailuaz joko ditugu, ondo finkatuta geratzeko. Se colocarán las placas desde abajo hacia arriba, apoyando cada placa en la inferior (Fig. 1) y asentándolas a golpes con un mazo de goma.

Materiala: Igeltserotza

2
plaka > placa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuilarekin hortzak mekanikoki garbitzeak eta hortzetako hariak bakterio-plaka kentzen dute. La acción mecánica del cepillado y el hilo dental eliminan la placa bacteriana.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Buxadura hori bat-batekoa eta erabatekoa izan ohi da. Arteriosklerosia eragiten duen plaka bat odolera ateratzean sortzen da, edo odolbildu bat arteria txikiago batera iritsi eta erabat ixten duenean. Esta obstrucción que suele ser brusca y total, suele deberse al desprendimiento de una placa arteriosclerótica o a un trombo que al llegar a una arteria de menor tamaño la obstruye totalmente.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arteriosklerosia arteria handietan eta ertainetan oso ohikoa izaten da. Haien paretetan plaka hori-grisaxkak eratzen dira, gantzez, muskulu lisoaren zelulez eta ehun konjuntiboz osatuak. La arteriosclerosis es muy frecuente en arterias grandes y medianas en cuya pared se forman placas de color amarillo grisáceas que que suelen estar formadas por grasa, células musculares lisas y tejido conjuntivo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Farmazialariaren plaka. La placa del farmacéutico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

3
plaka > placa (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esnea irakiten hasten denean, ahia gehitzen zaio eta irabiagailuaz nahasten da berriro irakiten duen arte; ondoren, altzairu herdoilgaitzezko plaka batean zabaltzen da eta ahalik eta azkarren hozten da. Cuando la leche rompe a hervir se le añade la papilla y se mezcla un batidor hasta que de nuevo vuelve a hervir, posteriormente se extiende sobre una placa de acero inoxidable, se enfría lo más rápidamente posible.

Materiala: Gozogintza

Egin ondoren, ertza duen eta, itsatsita gera ez dadin, ale-olioz bustita (gusturik eman ez dakion) dagoen plaka batean zabaldu behar da, horrela, gero erabiltzeko azkar hotz dadin. Una vez elaborada se debe extender en una placa con borde y untada de aceite de semillas (para que no aporte sabor) con el fin de que no se peque y de esta manera enfrié rápido para su posterior utilización.

Materiala: Gozogintza

Nahaste-prozesua azeleratu egiten da, produktuak plaken bero-trukagailu batetik zirkularaziz, non tenperatura 60 ºC-taraino igotzen baita, ur-lurrun beroarekin kontrakorrontean. El proceso de mezcla es acelerado haciendo circular los productos a través de un intercambiador de calor de placas, donde se eleva su temperatura hasta 60ºC en contracorriente con vapor de agua caliente.

Materiala: Gozogintza

Sekzio horretatik homogeneizagailura igarotzen da nahaste homogeneizatua lortzeko, eta horrek plaka-sekziora itzultzen du, pasteurizazio-tenperaturara arte berotzeko. Desde esa sección pasa al homogeneizador para conseguir una mezcla homogeneizada que devuelve a la sección del aparato de placas para calentarse hasta la temperatura de pasteurización.

Materiala: Gozogintza

Plaken bi bero-trukagailu. Dos intercambiadores de calor de placas.

Materiala: Gozogintza

Piezak plaka koipeztatuetan eta irinez hautseztatuetan aterako dira, eta estufan lehortuko dira oso tenperatura baxuan, erraz askatzen diren arte. Las piezas se escudillaran en placas engrasadas y espolvoreadas con harina, secándolas en la estufa a muy baja temperatura hasta que se despeguen con facilidad.

Materiala: Gozogintza