arte Bilatu arte testuinguru gehiagotan

1
Gaueko kafetegia
Gaueko kafetegia
arte > arte (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arte berria. Un arte nuevo.

Materiala: Irudia

Tradiziozko animazioan, lapitza eta marrazkilariaren artea oso tresna malguak dira errealismo nabarmeneko mugimenduak lortzeko. En la animación tradicional, la combinación de un lapicero y el arte del dibujante, se convierten en herramientas de gran flexibilidad para lograr movimientos de notable realismo.

Materiala: Irudia

Ikuspuntu teknikotik, ekintza fotografikoaren bidez irudiak konposatu eta irudikatzeko artea da zinema, ondoren mugimendu sentsazioa eskaintzen duen proiekzioan erreproduzitzeko. Gure zentzumenek hauteman eta gure kontzientziak eta sormenak aztertzen dute sentsazio hori. Desde un punto de vista técnico, el cine es el arte de componer y representar imágenes) mediante el acto fotográfico, para después reproducirlas en una proyección que ofrece la sensación de movimiento, que es percibida por nuestros sentidos, y que es analizada por nuestra conciencia e imaginación.

Materiala: Irudia

Einsensteinen iritziz, artearen xedea gizakiaren existentziaren gatazka nabarmentzea da, eta gatazka hori ikusleari helaraztea. Para Einsenstein, la finalidad del arte es resaltar el conflicto de la existencia humana, y trasladar ese conflicto al espectador.

Materiala: Irudia

Ahalmen estetiko handia garatu zuen, eta haren liburuak zinemaren arteari buruz idatzitako libururik sakon eta bikainenetakoak dira. Desarrolla una gran capacidad estética y sus libros son algunos de los más profundos y lúcidos escritos sobre el arte del cine.

Materiala: Irudia

Hots, "Zazpigarren arte" gisa finkatzen da. Es decir, el cine se consolida como el "Séptimo arte".

Materiala: Irudia

Bela Balasz hungariarrak, bestalde, zinema antzerkitik bereizitako artea dela erakusten duten hiru elementu nabarmentzen ditu. El húngaro Bela Balasz, por su parte, destaca tres elementos que hacen del cine un arte diferenciado del teatro.

Materiala: Irudia

Etorkinen herrialde berria, kultura-oinordekotzarik gabekoa, aurreiritzirik gabe murgildu zen ukitu gabeko eremu aberatsean: "Zazpigarren artea". Paí­s de emigrantes, nuevo y libre de herencias culturales, se lanza sin prejuicios a descubrir un terreno virgen y rico como es el "Séptimo Arte".

Materiala: Irudia

Hala ere, zinemaren lehenbiziko kritikariek eta teorialariek "zazpigarren arte"tzat jotzen zuten, adierazpen-mailako posibilitateei esker giza izpiritua osorik irudikatzeko zuen ahalmenagatik. Sin embargo, los primeros crí­ticos y teóricos del cine lo califican como el "Séptimo Arte" por su capacidad para la representación total del espí­ritu humano, gracias a sus posibilidades expresivas.

Materiala: Irudia

1914. urtean, AEBko errealizadore horrek errotik aldarazi zituen zinemaren artea, teknika eta industria AEBn, bertako historiaren atalak kontatzen dituen Nazio baten sorrera filmarekin. En 1914, este realizador norteamericano revolucionó el arte, la técnica y la industria del cine en los Estados Unidos con su pelí­cula "El nacimiento de una Nación", que narra episodios de la historia de su paí­s.

Materiala: Irudia