lurrun Bilatu lurrun testuinguru gehiagotan

1
lurrun > vapor (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lurrunak. Vapores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

labainduraren aurkakoak, ur-lurruna iragazten dutenak, ebaki, flexio eta urraduraren aurka erresistenteak Antideslizantes, permeabilidad al vapor de agua, resistentes al corte, flexión, abrasión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

lurrun eta gas inorganikoak vapores y gases inorgánicos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lurrun organikoak, gasak, lurrun inorganikoak, Vapores orgánicos, gases, vapores inorgánicos,

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

UP (urtze-puntua) 65ºC-tik behera duten gas eta lurrunentzat Para gases y vapores inorgánicos de P.E (Punto de ebullición) menor de 65 ºC;

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lurrungailua hozte-sistemaren osagaia da; hor lurrun asea (espantsio-balbulatik etortzen dena) lurrun gainberotu bihurtzen da. El evaporador es el componente del sistema de refrigeración donde se transforma el vapor saturado, proveniente de la válvula de expansión, en vapor sobrecalentado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrun asea Vapor saturado

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrun gainberotua Vapor sobrecalentado

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrungailu barruan, fluido frigorifikoaren tenperatura igo egiten da beroa xurgatzen duelako; horregatik, lurrun gainberotu bihurtzen da eta likidoko partikulak desagerrarazi egiten dira. Dentro del evaporador, el fluido frigorí­fico sufre un aumento de temperatura debido a que absorbe calor, lo que conlleva que se transforme en vapor sobrecalentado y se eliminan las partí­culas de lí­quido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbulak mintz bat dauka, eta mintz horren gainean honako hauek jarduten dute: alde batetik, lurrungailutik ateratzen den lurrunaren P2 presioak; eta goialdetik, zunda-hodi baten barruan dagoen fluido lurrunkorrak (fluido horren bolumena aldatu egiten da tenperaturaren arabera) lortzen duen P1 presioak. Hain zuzen ere, lurrungailuaren irteera-hodiaren aldeko karkasak transmititzen dion La válvula de expansión consta de una membrana sobre la que actúa, por un lado, la presión P2 del vapor saliente del evaporador, y por la parte superior, la presión P1 que obtiene el fluido volátil (fluido que varía su volumen dependiendo de la temperatura) existente en el interior de un tubo sonda, para tomar la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

lurrun > vapor (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekipamendua, funtsean, eskaintza gastronomikoaren eta prestatutako otorduen bolumenaren arabera aldatu behar da: labeak marmita eta zartagin baskulagarriak, lurrunez egosteko gailuak suak frijigailuak El equipamiento variará, principalmente, según la oferta gastronómica y el volumen de comidas elaboradas: hornos marmitas y sartenes basculantes, cocederos de vapor fogones, freidoras

Materiala: Ostalaritza

Garbitze-prozesuetan ur beroa eta lurruna erabiliz, tresneria ekipamenduak eta instalazioak esterilizatzea bermatzen da. El empleo del agua caliente y el vapor en los procesos de limpieza asegura la esterilización de utensilios equipos e instalaciones:

Materiala: Ostalaritza

Garbiketa sakonak egiteko, lurruna erabil daiteke presio handian, oso prozedura eraginkorra baita mikroorganismoak eta zenbait bakterio-espora deuseztatzeko. Para operaciones de limpieza profunda, se suele utilizar vapor a altas presiones ya que es un procedimiento muy eficaz para eliminar microorganismos e incluso algunas esporas bacterianas.

Materiala: Ostalaritza

Lurrunetan Al vapor

Materiala: Ostalaritza

Erreboiloa lurrunetan eginda Rodaballo al vapor

Materiala: Ostalaritza

Ontziaren materialak oso iragazkortasun txikia izan behar du gasekiko (ur-lurruna barne). Dicho material debe presentar una permeabilidad muy baja a los gases incluido el vapor de agua

Materiala: Ostalaritza

4.16. IRUDIA. Produktu metabolikoki aktiboak dituzten ontziak atmosfera aldatuaren eraginpean jartzean gertatzen diren gas-ingurunearen aldaketak 1) Atmosfera babeslearen hasierako osaera 2) produktuaren prozesu metabolikoen eraginez oxigenoa kontsumitzea eta karbono dioxidoa eta ur-lurruna sortzea; eta 3) gasen hedapena, iragazkortasun selektiboko ontziratze-materialean zehar. FIGURA 4.16. Variaciones del ambiente gaseoso en envases con productos metabólicamente activos bajo una atmósfera modificada. 1) Composición inicial de la atmósfera protectora 2) consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono y vapor de agua debido a los procesos metabólicos del producto y 3) difusión de gases a través del material de envasado de permeabilidad selectiva.

Materiala: Ostalaritza

Ur-lurruna Vapor de agua

Materiala: Ostalaritza

Elikagaiaren tenperatura zenbait modutan igo daiteke: ur-lurrunaren bidez ur bero zirkulatzailearen bidez bero lehorraren bidez edo korronte elektrikoen bidez El aumento de la temperatura del alimento se lleva a cabo mediante vapor agua caliente circulante, calor seco o corrientes eléctricas.

Materiala: Ostalaritza

Tratamendu horretarako erabiltzen diren ontziek ezaugarri tekniko jakin batzuk izan behar dituzte, elikagaiak erabilera komertzialean zehar behar bezala kontserbatuko direla bermatzeko. Eta, bestalde, ahalmena izan behar dute prozesuan zehar tenperatura altuetan ongi irauteko eta sortzen den ur-lurrunari kanporatzen uzteko. El envase empleado tiene que cumplir ciertas especificaciones técnicas a fin de conservar el alimento durante su vida comercial, soportar unas altas temperaturas de procesado y permitir la salida de vapor de agua generado durante el proceso

Materiala: Ostalaritza

2
lurrun > vapor (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lurrunetan egos daiteke (tenperatura torradaren tamainaren araberakoa da), edota Maria bainuan labean 180 ºC-tan, 20-25 minutuz. Se pueden cocer al vapor (dependiendo su temperatura del tamaño del tocino) o bien al baño Maria en horno a 180ºC durante 20-25 min.

Materiala: Gozogintza

Halaber, bertan ez da lurrunik edo hezetasunik egongo, manipulatzen den estalkiaren kalitatea hondatuko bailuke. Tampoco debe haber en él vapor o humedad, pues deterioraría la calidad de la cobertura que se manipula.

Materiala: Gozogintza

Lurruna saihestu egin behar da likidoz margotutako piezetan, horrela badutelako behar adinako hezetasuna, eta baita azukrez hautseztatutakoetan ere, karamelizazioa urtu edo disolbatu egingo bailitzateke labean. Ha de evitarse el vapor en piezas que vayan pintadas con lí­quidos ya que con estos tienen la suficiente humedad y las que vayan espolvoreadas con azúcar ya que se fundiría o disolvería la caramelización en el horno.

Materiala: Gozogintza