refuerzo Bilatu refuerzo testuinguru gehiagotan

1
errefortzu > refuerzo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezitzaileak ezaupideetan aurrera egiten laguntzeko mekanismoak ezagutu behar ditu, eta, batez ere, hitzezko errefortzua modu egokian erabili behar du, beharrezko baliabide didaktikoak planifikatu behar ditu, eta kideen arteko ikaskuntza bultzatu behar du, taldeko jardueren bitartez. El educador ha de conocer los mecanismos de refuerzo que facilitarán el avance de conocimientos y utilizar sobre todo el refuerzo verbal de forma adecuada, planificar los recursos didácticos necesarios y facilitar el aprendizaje entre iguales a través de fomentar las actividades en grupo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hezitzaileak errefortzu positiboa emango dio sistematikoki haurrari, hark edozein soluzio emanda ere, eta motibatu egingo du ez dezan etsi arazoaren erantzuna edo irtenbidea zuzena izan arte. El pequeño recibirá de forma sistemática el refuerzo positivo del educador, sea cual sea la solución aportada, y éste motivará al pequeño para que no cese en su actuación hasta que la respuesta o solución al problema sea correcto.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur Hezkuntzan, jolasak eta jolasak bultzatzen dituzten baliabide didaktiko guztiak izango dira batik bat, hala nola jostailuak, hitzezko errefortzua alde batera utzi gabe, noski. por excelencia, en el caso de la educación infantil, serán los juegos y todos aquellos recursos didácticos que los faciliten, como podrían ser los juguetes, no olvidando, por supuesto, el refuerzo verbal.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
indargarri > refuerzo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
949. irudia. Falka eta larako bidezko indargarria. Fig. 949 Refuerzo de cuña y clavija.

Materiala: Egurraren teknologia

719. irudia. Eskuaira erako indargarria. Fig. 719 Refuerzo de escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago egurraren zuntzaren norabideak indargarriaren barneko aldeko ertzarekiko paraleloa izan behar duela. Téngase presente que la dirección de su fibra tiene que ir paralela al canto interior del refuerzo.

Materiala: Egurraren teknologia

Buruaren bidez egin behar dugu falka bidezko indargarria, El refuerzo de cuñas debe ser por testa.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza jangunez eta estrabe indargarriz elkartzea (ikusi 346. irudia). Unión de dos piezas con rebajo y con listón de refuerzo (fig. 346).

Materiala: Egurraren teknologia

Angelu indargarri bat dago gainean jarrita. Lleva un ángulo de refuerzo superpuesto.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza 45 graduko angelua eratuz eta estrabe indargarriz elkartzea (ikusi 345. irudia). Unión de dos piezas á inglete y con listón de refuerzo (fig. 345).

Materiala: Egurraren teknologia

Bastidore euskarria eskailera baino laburragoa da eta, langara eta langara artean, beste estrabe indargarri bat du. Beste bi tirante artikulaturen bitartez finkatzen dugu eskaileran. a El bastidor de apoyo, más corto que la escalera, tiene, entre travesano y travesano, otro listón de refuerzo; y va unido a la escalera con otros dos tirantes articulados.

Materiala: Egurraren teknologia