baldosa Bilatu baldosa testuinguru gehiagotan

1
Baldosadun korridorea.
Baldosadun korridorea.
baldosa > baldosa (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baldosetan eta zoladuretan zementu-esnea botatzea Lechado de baldosas y pavimentos

Materiala: Igeltserotza

Normalean, lauzetan bezalaxe, zementu zuria edo grisa erabiliko dugu zementu-esnea egiteko; dena den, zementu-esnea baldosaren kolorearen arabera koloreztatu nahi badugu, tindu plastiko edo mineralen bat ere bota diezaiokegu. Normalmente, al igual que los azulejos, se empleará cemento blanco para fabricar la lechada, gris o una lechada coloreada con algún tinte plástico o mineral, de acuerdo al color de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esneak likido samar egon behar du, baldosetako junturetatik hobeto iragazteko. Esnea baldosetan bota (1. irudia), eta junturetatik ondo iragazten utzi behar diogu. Juntura batzuk behar bezala bete ez direla ikusten badugu, horietara bideratuko dugu esne-putzua (2. irudia), kristal-garbigailuarekin bultzatuz (3. irudia); hartara, kola-mortero gutxi zegoelako baldosen azpian sortutako zuloak ere zementuz beteta geratuko dira (4. irudia) Con el fin de facilitar el filtrado de la lechada por entre las juntas de las baldosas es conveniente que la lechada esté bastante lí­quida, arrojándola sobre las baldosas (Fig. 1), dejando que se cuele bien por las juntas, desplazando el charco de lechada hacia las juntas que no se hayan rellenado (Fig. 2), empujándolo con un limpia cristales (Fig. 3) hasta conseguir que los agujeros que pudiesen haber quedado por la escasez de mortero

Materiala: Igeltserotza

Eraikinen barran zementu-esnea baldosetan bota behar dugunean, ez dugu erabili behar lauzen junturetarako erabiltzen genuen prozedura bera. El lechado, o recibido de las juntas, de baldosas en un interior ha de ser diferente respecto al de los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Baldosa bakoitza jarri aurretik, dagoeneko jarrita ditugun baldosen ondoko masa edo kola-zementua ebaki behar dugu. Horrela, kola-zementua hedatu egin ahal izango da, eta baldosa jartzean norantz jo edukiko du (15. eta 16. irudiak). Antes de colocar cada baldosa se ha de cortar la masa o cemento cola que haya junto a las baldosas ya colocadas, permitiendo de esa manera que el cemento cola se extienda y tenga un lugar hacia donde ir durante la colocación de la plaqueta (Fig. 15 y 16).

Materiala: Igeltserotza

Baldosaren atzealdea masatara atxikiko dena aldez aurretik ondo garbitu beharko dugu urez; hartara, hautsa kenduko diogu baldosari eta, atzealdea bustita duela, hobeto atxikiko zaio baldosa masari. La parte posterior de la baldosa -que entrará en contacto con la masa- debería haberse lavado previamente con agua, para quitarla el polvo y humedecerla en su parte posterior, facilitando su agarre.

Materiala: Igeltserotza

Zolarria bota berri eta oraindik bigun dagoela, terrazozko baldosak ipintzeari ekingo diogu, eta zolarriaren kanpoaldetik baldosa gehiago ezin jar ditzakegunean, zenbait ohol ipiniko ditugu dagoeneko ipinita dauden baldosen gainean, eta, zolarriaren barrutik zorua jartzen jarraituko dugu ohol horietara igota. Oholak aurrerantz mugituko ditugu behar beste aldiz, zolarria baldosaz beteta geratu arte. Recién echada la solera, aún tierna, se comenzarán a colocar las baldosas de terrazo, cuando no se alcancen a colocar más desde fuera de la solera se pondrán unos tableros sobre lo ya embaldosado y subiéndose a ellos los obreros seguirán poniendo el suelo, moviendo los tableros hacia delante, las veces necesarias hasta que la solera quede cubierta de baldosas.

Materiala: Igeltserotza

Hozkadurako lauzak orekatuta uzteko, neurri berean ebakitako bi baldosa-zerrenda jar ditzakegu, eta, beraz, bi piezek, elkarrekin batuta, hozkaduraren zabalera izango dute doi-doi (16. irudia). Una manera de dejar la mocheta promediada es colocar dos tiras de baldosa, cortadas a idéntica medida y que entre ambas piezas, tengan la misma medida que el ancho de la mocheta (Fig. 16).

Materiala: Igeltserotza

Etxebizitzan marrazki mota bereko baldosaz egindako zoruak ditugunean eta zoru horietako junturak hainbat gela eta korridoretan etenik gabe zabaltzen direnean, juntura jarraitua esaten zaio horri. Reciben el nombre de junta corrida los suelos realizados con baldosas en los que las juntas se comunican por distintas habitaciones y pasillos continuando a lo largo de ellas el mismo suelo y dibujo.

Materiala: Igeltserotza

Errodapiak pieza osagarriak dira: baldosaren akabera berdina dute edo joko berekoak dira, eta lauzen zabalera bera dute. Los rodapiés suelen ser piezas complementarias con un acabado igual o a juego con la baldosa, teniendo una largura idéntica la anchura de la plaqueta.

Materiala: Igeltserotza