poliestireno Bilatu poliestireno testuinguru gehiagotan

1
poliestireno > poliestireno (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estrusio bidezko poliestirenozko aparra Espuma de poliestireno extruido

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oro har, "ziztadaren aurkako" geruza honela defini dezakegu: ehundu gabeko ehuna, polipropilenozkoa, gutxienez 100 g/m2 pisatzen duena. "Geruza barreiatzailea", berriz, poliestirenozko egitura albeolarra da, bi aldeetan polipropilenozko geoehun batez estalia. Como definición general, la capa "antipunzante" está definida por un tejido no tejido de polipropileno con gramaje no inferior a los 100 g/m2 y la "capa difusora" definida por un estructurado alveolar de poliestireno recubierto en ambas caras por un geotéxtil de polipropileno.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamendua (4); beirazko zuntzeko edo estrusio bidezko poliestirenozko 4 cm-ko lodierako panelak, maldaren noranzkoan elkarzut ainguratutako 4 x 4 cm-ko autoklabeko zurezko arrastelen artean sartuak (5) . Arrastel horiei beste arrastel batzuk eutsi zaizkie, aurrekoen berdin-berdinak eta galvanizatutako edo cadmiatutako zurezko iltzeak erabiliz ortogonalki ainguratuak. Horren Aislamiento (4); mediante paneles de fibra de vidrio o poliestireno extruido de 4 cm de espesor, encajados entre rastreles de madera tratados en autoclave de 4 x 4 cm anclados perpendicularmente, en el sentido de la pendiente (5) y sujetos a éstos otros rastreles iguales a los anteriores anclados ortogonalmente con clavos de madera gal

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gaur egun, aurreko koadroan azaltzen diren ezaugarriak dentsitate handiko estrusio bidezko poliestirenozko xaflek betetzen dituzte (merkatuan 3, 4 eta 5 cm-ko lodierakoak daude), zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan, estalkian batzuk beste batzuen kontra jartzen direnean sortzen den zubi termikoa desegiteko. Actualmente, las caracterí­sticas reflejadas en el cuadro anterior las cumplen las placas de poliestireno extrusionado de alta densidad, con diversos espesores comerciales de 3-4 y 5 cm, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, para anular el puente térmico que se origina al instalarlas unas contra otras en la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Komeni da xafla sintetikoak (PVCa esaterako) ez erabiltzea, xafla horiek dauzkaten hegazkorrak isurtzen baitituzte, eta estrusio bidezko poliestirenoaren egiturari erasotzen diote eta suntsitu egiten dute, eta hori ez da konpontzen iragazgaizte-xaflaren eta isoladuraren artean geoehun organiko bat tartekatuz, zeren geoehunaren iragazkortasunak ahalbidetzen baitu hegazkorrak igarotzea, eta horiek lehenago edo geroago poliestirenoa suntsituko dute. Hay que aconsejar no emplear las láminas sintéticas, como puede ser el PVC, ya que emiten los volátiles contenidos en los mismos y que agreden a la estructura del poliestireno extruido, destruyéndolo, lo cual no se soluciona intercalando un geotéxtil orgánico entre la lámina de impermeabilización y el aislamiento, porque la permeabilidad de éste permite el paso de los volátiles, que antes o después destruyen al poliestireno.

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Alderantzizko" sistemarekin egin daitezkeen estalki lauak ezagutzen ditugun estalki tradizionalekin egin daitezkeen berak dira, konposizioan estrusio bidezko poliestirenoa sartzeak eragiten dituen aldaketa teknikoekin eta egikaritze-aldaketekin. Las cubiertas planas que se pueden realizar con el sistema "invertida" son las mismas que las cubiertas tradicionales ya conocidas, con las variaciones técnicas y de ejecución derivadas de introducir en la composición el poliestireno extruido.

Materiala: Eraikinaren estalkia

bereizgailua deitzen zaio (5), poliestirenozko hiru dimentsioko egitura batez osatutako xafla drainatzaile bat eta aldeetako batean polipropilenozko geoehun bat zabalduz, gainjarrita (5-10 cm) lortzen da, zoladuraren azpian sortzen den lurruna hedatzeko geruza izango da. denominada separador (5), se consigue con la extensión de una lámina drenante compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno y un geotéxtil de polipropileno en unas de sus caras, solapada entre sí­ de 5-10 cm, asumiendo la misión de capa difusora del vapor originado debajo del solado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aurreko horrek badu aldaera bat: estrusio bidezko poliestirenozko apar zurrunezko panelak jartzea, metalezko xaflan mekanikoki ainguratuta polipropilenozko takoen bitartez. La variante a lo anterior es instalar unos paneles de espuma rí­gida de poliestireno extruido de 3-4 cm de espesor, anclados mecánicamente con tacos de polipropileno a la chapa metálica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiak lehen eguneko estankotasunari eusten badio, estalkia isolatzea izaten da errazena, estrusio bidezko poliestirenozko apar zurrunezko panel batzuk ezarriz barnealdean, kola-zementuz itsatsiak eta jarraian polipropilenozko tako zabalgarriez ainguratuak (5 unitate plaka bakoitzeko). El caso más sencillo en el supuesto de que la cubierta conserve la estanquidad del primer día es el dotar a la misma de aislamiento, mediante la instalación de unos paneles de espuma rí­gida de poliestireno extruido por la cara interior, adheridos con cemento cola y posteriormente anclados con tacos expansivos de polipropileno a razón de 5 unidades por

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Estrusio bidezko poliestirenozko apar zurrunezko panelak jartzen dira eremuko azterlan higrotermikoaren arabera zehaztuko da lodiera, zur-erdika mekanizatuak perimetroan eta goialdea artekatua, estalki-maldarekiko ortogonalean jarrita eta taulan mekanikoki ainguratuta polipropilenozko tako zabalgarrien bitartez (5 unitate plaka bakoitzeko). c) Instalación de paneles de espuma rí­gida de poliestireno extruido con espesor determinado por el Estudio Higrotérmico de la zona mecanizados a media madera en su perí­metro y ranurado en su cara superior, colocados ortogonalmente a la pendiente de c

Materiala: Eraikinaren estalkia