babes Bilatu babes testuinguru gehiagotan

1
babes > protección (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norberaren babeserako eta zaintzarako laguntzak. Ayudas para la protección y el cuidado personal.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Objektu beroen inguruan babesa erabiltzea (sukaldeko suak, tximiniak edo berogailuak eta abar). Utilizar protecciones alrededor de los objetos calientes (fuegos de la cocina, chimeneas o estufas, etc.)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotariko babesa Protección diversa

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera eta babesa. Acogida y protección.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiei, oro har, laguntza eta babesa ematea dute helburu, eta haien gaitasunak indartzeko asmoa dute. Horretarako, egoera arazotsu posibleei aurre egiteko baliagarri dituzten baliabideak eta zailtasunak ezagutaraziko dituzte. Su objetivo es el apoyo y la protección de las familias en general y pretende reforzar sus propias capacidades dando a conocer las dificultades y los recursos de que disponen para afrontar las posibles situaciones problemáticas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia batek adingabeari behin betiko harrera egitean datza, adopzioaren aurreko babes neurri gisa. Consiste en el acogimiento definitivo de un menor por parte de una familia, como medida de protección previa a la adopción.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Goiko babeserako teknikarekin konbinatu behar da. Debe combinarse con la técnica de protección alta

Materiala: Komunikazio alternatiboa

- Goiko eta beheko babesa ondo finkatuta daude, eta badaki noiz erabili behar duen. - Bien afianzada la protección alta y baja, sabiendo elegir cuándo debe utilizarla.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Jolas-eremuetan, hala nola haur-parkeetan eta, bereziki, haur-eskoletako jolastokietan, oso zorrotzak izan behar dugu babes- eta segurtasun-neurriekin, istripuak ez ugaritzeko. En las zonas de juego como los parques infantiles y, especialmente, los patios de los centros infantiles se ha de ser muy escrupuloso con las medidas de protección y seguridad para evitar la proliferación de accidentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

jainkoei euria eskatzeko, babesa eskatzeko edo ehizan arrakasta izatea eskatzeko kantatzen zuten, dantza egiten zuten eta keinuak egiten zituzten. se cantaba, bailaba y gesticulaba para pedir a los dioses la llegada de la lluvia, el éxito en la caza o protección.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

babes > protección (130 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begi- eta aurpegi-babesa Protección ocular y facial

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Noiz erabili behar dira babes-betaurrekoak? ¿Cuándo deben utilizarse las gafas de protección?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Babesgailu jakin batek benetan duen babesa. C La protección que realmente tiene un protector determinado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jarri babes-pantailak Introducir pantallas de protección

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailua kentzeak, nahiz eta denbora-tarte labur batez izan, asko murrizten du babesa. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ENTZUMENAREN BABESA PROTECCIÓN AUDITIVA

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esleitutako babesa: Protección conferida:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NBEak baldintzarik txarrenetan eman diezagukeen babesa da. es la protección en las condiciones más desfavorables que nos puede ofrecer el EPI.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esleitutako babesa Protección conferida

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Koadroan ageri dira maiztasun bakoitzerako batez besteko ahultzea (zortzidun-bandak), izan dezakeen desbideratze estandarra, esleitutako babesa (esleitutako babesa = batez besteko ahultzea desbideratze estandarra), baita beste balio hauek ere: En el cuadro se puede apreciar la atenuación media para cada frecuencia (bandas de octava), la desviación tí­pica que puede tener, la protección conferida (protección conferida = atenuación media desviación tí­pica), así­ como los valores siguientes:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan