ardura Bilatu ardura testuinguru gehiagotan

1
ardura > responsabilidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familiaren ardurak, batez ere seme-alaba txikiak tartean daudenean, eta komunitateko baliabideei buruzko ezjakintasuna funtsezko elementuak dira. Las responsabilidades familiares sobre todo si hay hijos pequeños junto con un desconocimiento de los recursos de su comunidad son elementos esenciales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hasieran, txokoen jarraipena eta kontrola hezitzaileak egingo du, haurrarekin batera, baina pixkanaka ardura hori haurraren esku utziko du, hark egitea lortu arte. Al principio, el seguimiento y control de los rincones debe hacerlo el educador junto con el niño, pero poco a poco debe ir delegando esta responsabilidad hasta conseguir que sea el propio alumno el que lo haga.

Materiala: Jolasaren metodologia

Etxebizitza hori honako gauza hauetan pentsatuz antolatu: ordutegiak, egiten ari den programa, etxean hartu behar dituen ardurak (ohea egin...), bizikidetza-arauak, harremanak familiarekin edo lagunekin... Organizar este piso pensando en los horarios, en el programa que están realizando, que responsabilidades ha de asumir en el piso (hacerse la cama...), normas de convivencia..., relaciones familiares o de amigos....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bere botiken ardura Responsabilidad respecto a su medicación

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oinarrizko alderdietan ardurak eta erabakiak hartzea xedatuta dagoen egoeretan gertatzen da, adibidez, haurrak zaintzena, ekonomian, gizarte-harremanetan eta abar. Se da en las facetas donde se hallan circunscritas las responsabilidades y la toma de decisiones en aspectos básicos como el cuidado de los hijos, la economía, las relaciones sociales, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea