elemento Bilatu elemento testuinguru gehiagotan

1
elementu > elemento (95 testuinguru)
eu testuak es testuak
Denetan garrantzitsuena, beharbada, elementua da, ekintza batean ataza bat esleitzea ahalbidetzen baitigu. El más importante de todos es quizás en elemento , ya que nos permite asignar una tarea sobre una acción.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

id atributua WML etiketa guztien komuna da, eta WML dokumentu baten baitan elementu bat identifikatzeko aukera ematen digu. El atributo id es común para todos las etiquetas WML y nos permite identificar un elemento dentro de un documento WML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML elementu guztiek kontuan hartzen dituzte maiuskulak/minuskulak,, betiere etiketak, atributuak, identifikatzaileak, aldagaiak, etab. barne hartuta. Todos los elementos de WML son sensibles a mayúsculas/minúsculas, esto incluye las etiquetas, los atributos, los identificadores, las variables...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bi etiketa mota daude; elementuek dauzkatena, eta, horretarako, hasierako etiketa bat eta amaierako beste bat daude. Hay dos tipos de etiquetas, las contienen elementos, para lo cual hay una etiqueta de inicio y otra de fin.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.asp orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.asp orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.asp pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.asp sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

OO softwareaz hitz egiten dugunean, objektuak elementu fisikoak dira ia beti, hala nola bezeroa, hornitzailea, etab., edo software inguruneko kontzeptuzko elementuak, adibidez, fitxategiak mantentzeaz arduratzen den objektua. Cuando hablamos de software OO los objetos casi siempre son elementos fí­sicos, como puede ser un cliente, proveedor, etc. o elementos conceptuales que existen en el entorno software, por ejemplo un objeto encargado del mantenimiento de archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Helburua da bizitza errealeko elementu horiek eta kontzeptuzkoak software unitate gisa irudikatzea. El objetivo es representar a éstos elementos de la vida real y a los conceptuales como unidades de software.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orain, array-aren luzera lortuko dugu; kasu honetan 2 izango litzateke (2 elementu baititu, "fitxategiak" eta "zip"); zenbaki horri 1 kentzen diogu eta $num izeneko aldagaiari esleitzen diogu: Ahora obtendremos la longitud del array, en este caso seria de 2 (ya que contiene 2 elementos "ficheros" y "zip"), a ese numero le mermamos 1 y lo asignamos a una variable llamada $num:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1 kendu diogu luzerari, $luzapena[$num] array-ari deitu nahi diogunean elementuak 0-tik hasten direla kontuan hartuta egin beharko baitugu hori; hortaz, nahiz eta 2 elementu eduki, ezin diogu bigarrenari $luzapena[2] deitu, baizik eta bere posizioarekin deitu beharko diogu, hots, $luzapena[1]. Le hemos mermado 1 a la longitud por que cuando queramos llamar al array $extension[$num] debemos de hacerlo teniendo en cuenta que los elementos van desde 0, por lo que aunque contenga 2 elementos no podemos llamar al segundo con $extension[2], si no que tenemos que llamarlo por su posicion $extencion[1].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.phtml orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.phtml orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.phtml pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.phtml sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2
osagai > elemento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balenciagaren lanetan parpaila erabil liteke apaingarri gisa edo egitura gisa; erabil liteke goizean zein gauean. Eror liteke brodatuaren eta apaingarrien pisuagatik edo "lebitatu" lezake berrikuntza argiei esker. Nabarmendu lezake marrazkia edo adieraz lezake gardentasunaren hutsunea, irmotasunez. Jostunaren beltz ospetsuaz tindatu liteke edo kolore aukera osora zabaldu. Koloniza lezake soinekoa edo izan liteke osagarri berri eta berezien oinarria. Parpailaren bitartez, beste ehunekin ez bezala, hiru osagai bateratu zituen jostunak: gorputza, airea eta ehuna. Balenciagak, Catherine Join-Dieterlek aurkezten digun lan zaindu honetan ikusiko dugun bezala, berreskuratu, berrezarri eta berrinterpretatu egin zuen parpaila, eta ohorezko lekua eman zion moda garaikidearen testuinguruan. Con el encaje Balenciaga consigue, como con ningún otro tejido, conjurar los tres elementos: cuerpo, aire y tela. Balenciaga, según veremos en esta cuidada selección que nos presenta Catherine Join-Diéterle, rescata, reintroduce y reinterpreta el encaje, reconquistando para él un lugar de honor en el contexto de la moda contemporánea.

Materiala: Ehungintza liburuak

Erdi Aroaz geroztiko berriak daude aditzera ematen digutenak zein garrantzizkoa zen parpaila Espainian, nahiz eta ez zuten inoiz lortu, ezta "Espainiako puntuak" izenekoak ere, Frantziakoek, Italiakoek edo Herbehereetakoek lortutako balio artistikoa eta ekonomikoa. Errenazimentuan eta Barrokoan, parpailak protagonismo handia izan zuen modaren munduan, batez ere alkandoren lepoan eta eskumuturretan, garai hartako erretretatu guztietan ikusten denez. Hala ere, XVIII. mendean lortu zuen parpailak protagonismo handiena, emakumeen herriko soinekoetarako material kutunena bihurtu zenean, batez ere mantelinak espainiar jantzien osagai bertakoena bihurtu zirenean. Parpailazko mantelinak, lore apaingarriekin, nortasun ikur garbi gisa agertzen dira, esaterako, Goyaren erretratuko majen eta andreen kasuan, Erromantizismoko Espainiako margolari kostunbristenengan eta baita Getariko jostunaren adiskide zen Ignacio Zuloaga margolariaren lanetan ere. Desde la época medieval, hay noticias de la importancia que los encajes tenían en España, aunque nunca alcanzaron, ni siquiera los llamados ''Puntos de España", ni el valor artístico ni económico de los de Francia, Italia, o de los Países Bajos. En el Renacimiento y en el Barroco, el encaje alcanzó un gran protagonismo en el mundo de la moda debido en gran parte al uso de llevarlos en el cuello y puños de la camisa como podemos observar en todos los retratos de la época. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el encaje alcanzó el mayor protagonismo, al convertirse en el material preferido del vestido femenino popular, especialmente en las mantillas que se convirtieron en el elemento más castizo del atuendo español. Como un claro signo de identidad, las mantillas de encaje, decoradas con motivos florales, las muestran las majas y las señoras que retrato Goya, los pintores costumbristas de la España del Romanticismo e Ignacio Zuloaga, pintor y amigo del modisto de Getaria.

Materiala: Ehungintza liburuak

Andregaien soinekoak alde batera utzita, tulak era askotako osagaiekin aparndu ohi dira, hala nola, lumekin, gazar zerrendekin edo brodatuekin. Zenbait apaingarrik parpaila imitatzen dute, esate baterako, zetazko loreez apaindutako tul bat, belusez brodatutako petalodun zetazko lorea, perla, strass, felpazko lokarria eta xafla urre-kolorez osatutako bihotza duena (96. or. il.). Tularen garneko brodatuek askatasun handia ematen diete brodatzaileei, mahats mordodun bolero ospetsuak erakusten duen moduan (101. or. il.). Dejando a un lado los vestidos de novia, los tules se adornan generalmente con elementos diversos, plumas, cintas de gazar, o incluso con bordados. Algunos adornos imitan el encaje con, por ejemplo, un tul adornado con flores de seda con pétalos bordados de terciopelo y con un corazón de perlas, strass, felpilla y láminas doradas (il. p. 96). Los bordados sobre tul ofrecen una gran libertad a los bordadores, tal y como lo demuestra el famoso bolero con uvas (il. p. 101).

Materiala: Ehungintza liburuak

3
osagai > elemento (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
mugikortasun handia duten artikulazioak dira. Hauek dira tipikoenak, eta funtsean, osagai hauek dituzte: son articulaciones que gozan de gran movilidad, siendo estas las articulaciones las articulaciones más tí­picas y constando básicamente de los siguientes elementos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BRONKIOEN paretaren egiturak zintzur-hestearenaren antza du, baina paretak zatitzen doazen neurrian, gero eta meheagoak izaten dira, eta kartilagozko osagaiak ere galduz doaz. Horregatik, BRONKIOLOETAN jada ez dago kartilagorik; bronkioetako epitelio ziliatuaren ordez, zelula lauek osaturiko geruza bat dago, eta odol-kapilarrekin zuzeneko lotura dute. La estructura de la pared de los BRONQUIOS es semejante a la de la traquea, pero según se van dividiendo las paredes, se van haciendo delgadas y se van perdiendo los elementos cartilaginosos de forma que en los BRONQUIOLOS ya no existe cartí­lago y se sustituye el epitelio ciliado de los bronquios por una capa de células planas y se encuentra en í­ntimo contacto con los capilares sanguí­ne

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odola da zelulak bizitzeko behar diren osagai guztiak garraiatzen dituen likidoa. Es un lí­quido que transporta todos los elementos necesarios para la vida celular.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odoletik formadun osagaiak (zelulak) kentzen ditugunean, odol-plasma edo plasma deituriko likido horixka geratzen da. Cuando se retiran los elementos formes (las células) de la sangre queda un lí­quido de color amarillento llamado plasma sanguí­neo o plasma.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ingurune porotsuari iragazkia, ohe iragazlea edo ingurune iragazlea deitzen zaio. Oztopo bat da, fluidoari pasatzen uzten diona, baina ez bertan sakabanatuta dauden osagaiei. El medio poroso se denomina filtro, lecho filtrante o medio filtrante y es la barrera que permite el paso del fluido pero impide el de los elementos en él dispersos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esfigmomanometroak hainbat osagai ditu: El esfigmomanómetro está compuesto por varios elementos:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Erakusleihoa funtsezko osagaia da, helburu garrantzitsu bat betetzen baitu, hain zuzen ere, oinezkoei farmaziaren irudia ematea eta haien arreta piztea; hala, baliteke oinezko horiek farmaziara sartzea, kalera irtetean horrelako asmorik ez bazuten ere. El escaparate es un elemento fundamental por cumplir una misión tan importante como es dar una imagen de la farmacia al transeúnte y poder captar la atención de éste, de forma que pueda dirigirse al interior de la farmacia sin haber sido éste su objetivo al pasar por la calle.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Animalia- eta landare-osagai gehienek txikituta egon behar dute. La mayoría de los elementos animales y vegetales deben ir picados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

bakterioa babestu eta forma ematen dion estalki gogorra da. Bakterioen osotasuna babesten duen osagaia dela irizten da. cubierta rí­gida que protege y da forma a la bacteria, considerándose como el elemento protector de la integridad bacteriana.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

osagai hori aukerakoa da. Zelula-paretari itsatsita dago, eta, batez ere, polisakaridoz osatzen da. elemento facultativo adherido a la pared celular constituida principalmente por polisacáridos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta