etxe Bilatu etxe testuinguru gehiagotan

1
Etxebizitza-blokeak Txinan.
Etxebizitza-blokeak Txinan.
etxe > domicilio (49 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.............................. Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)..............................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak............................. Las empresas de servicios a domicilio.............................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

egitekoak gauzatzeko eta laguntzeko ardura duten pertsonak dira. Maiz, hezkuntza- edo errehabilitazio-zereginak gauzatzen dituzte erabiltzailearen etxean edo erabiltzailearen inguruan, erabiltzailea minusbaliatua denean eta halakorik egin ezin duenean, edo beharrezko baliabide pertsonalik ez duenean. personas encargadas de realizar tareas y acompañamiento, a menudo educacional-rehabilitador, en el domicilio del usuario y en su medio, cuando este se encuentra discapacitado para ello o sin los recursos personales necesarios.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua. Servicio de ayuda a domicilio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren antolaketa berrogeiko hamarkadaren erdialdean koka daiteke (Bigarren Mundu Gerraren ondoren) Holandan, Britainia Handian eta Eskandinaviako herrialdeetan (Danimarka, Finlandia, Suedia), ongizatearen estatuaren teoria ekonomikoa garatzeko zabaldu ziren akordioen emaitza gisa. La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se puede situar a mediados de la década de los cuarenta (después de la Segunda Guerra Mundial) en Holanda, la Gran Bretaña y los paí­ses nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia), como fruto de los acuerdos generalizados para llevar adelante la teoría económica del estado del bienestar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera-zentroan bizikidetza-unitatea osatzen duten emakumeek tratu txarrak jasan dituzte: fisikoak, psikikoak edo sexualak. Horregatik erabaki dute etxea uztea. Las mujeres que conforman una unidad de convivencia en un centro de acogida han sido maltratadas fí­sica, psí­quica o sexualmente y han decidido abandonar el domicilio por esta circunstancia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxean esku-hartzea versus egoitzan esku-hartzea Intervención en el domicilio versus intervención residencial

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

laguntzako etxera, beren etxera bikoterik gabe, familia zabalarengana eta abar. a un piso de apoyo, a su domicilio sin el compañero, con la familia extensa, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Elikadurari ere irtenbidea eman nahi zaio. Esate baterako, jantokirako bekak eskolatutako seme-alabentzat edo prestatutako janaria eskaintzen duten jantokietarako sarrera, janaria jantokian bertan kontsumitzeko edo etxera eraman ahal izateko. También se buscan soluciones a la alimentación, por ejemplo becas de comedor para los hijos escolarizados, o asistencia a comedores que proporcionan comidas preparadas que se pueden consumir en el propio comedor o bien llevar para su consumo en el domicilio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

etxe > vivienda (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espainian, zona jakin bateko bizilagunak nola bizi ziren, zer jaten zuten, zer lanbide nagusi zituzten, etxeak nola eraikitzen zituzten... azaltzen duen edozein museo edo zentro etnografiko bisitatuz egin daiteke turismo mota hau. En España se puede practicar este tipo de turismo a través de la visita a cualquier museo o centro etnográfico donde se explique cómo vivían los habitantes de una zona determinada, de qué se alimentaban, cuáles eran los oficios principales, cómo construían sus viviendas, etc.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo mota honetan, bidaiaria destinoko familia batekin bizi da, eta hark bere ohiturak eta azturak erakusten dizkio; alegia, gastronomia, ordutegiak, familia-egitura, etxearen antolamendua, lan egiteko moduak, etab. Aquella actividad turí­stica en la que el viajero convive con una familia del destino, la cual le enseña sus hábitos y costumbres, esto es, su gastronomía, horarios, estructura familiar, organización de la vivienda, formas de trabajo, etc.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bizilekuko turismoa da destino jakin batean denbora luzez egoten diren bidaiariek egiten dutena; etxeren bat izaten dute destinoan, berena, lagunena edo sendikoena. El turismo residencial es practicado por aquellos viajeros que permanecen en un destino determinado durante un tiempo prolongado, disponiendo de algún tipo de vivienda dentro de ese destino, ya sea propia, de amigos o familiares.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hotel-establezimenduak, apartamentu turistikoak, aire zabaleko ostatu turistikoak, aterpetxe turistikoak eta landa-turismoko etxeak. Establecimientos hoteleros, apartamentos turí­sticos, alojamientos turí­sticos al aire libre, albergues turí­sticos y viviendas de turismo rural.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Landetxeak: izaera independenteko etxeak izaten dira, eta 18-20 pertsonarentzako tokia izaten dute gehienez. • Casas rurales: suelen ser viviendas de carácter independiente que no superan un máximo de capacidad establecido en torno a 18-20 plazas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

etxearen zati bat baino ez da eskaintzen alokairuan, en las que se ofrecerá en alquiler solo una parte de la vivienda.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

etxe osoa eskaintzen da alokairuan. en las que se ofrecerá en alquiler la totalidad de la vivienda.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Opor-etxeak edo opor-etxe turistikoak: • Viviendas vacacionales o viviendas turí­sticas de vacaciones:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

etxe > domicilio (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etxez etxeko laguntzako teknikaria Técnico de ayuda a domicilio

Materiala: