irteera Bilatu irteera testuinguru gehiagotan

1
irteera > salida (790 testuinguru)
eu testuak es testuak
Programa honen irteera-pantaila 12. 7 irudian ikus dezakegu: La pantalla de salida de este programa se muestra en la figura 12.7:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Karaktereen irteera Salida caracteres

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Lerroen irteera Salida lí­neas

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CVentana oVen2(01,41,15,78,"Karaktereen irteera"); CVentana oVen2(01,41,15,78,"Salida caracteres");

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CVentana oVen3(16,01,24,78,"Lerroen irteera"); CVentana oVen3(16,01,24,78,"Salida lí­neas");

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Klase honen xedea da leiho bat testu moduan erakustea karaktereen irteera eta sarrerentzat. El objetivo de esta clase es implementar una ventana en modo texto para salida y entrada de caracteres.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Idatzi GetQ(), GetNQ() irteera zuzena eta ezeztatua irakurtzeko metodoak. Escribir además métodos para leer la salida directa y negada GetQ(), GetNQ().

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Irteerako parametro mota ez da nahikoa bi funtzio gainkargatzeko. El tipo del parámetro de salida no es suficiente para poder sobrecargar dos funciones.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Funtzioek irteerako parametro bakarra izan dezakete, eta edozein C++ lengoaia, erakusle bat nahiz erreferentzia bat izan daiteke parametro hori. Las funciones sólo pueden tener un parámetro de salida, que puede ser cualquier tipo de C++ , un puntero o una referencia.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Programaren irteera hau izango da: La salida de este programa será la siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria