isolamendu Bilatu isolamendu testuinguru gehiagotan

1
isolamendu > aislamiento (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik, kableen isolamendua eta konexio elektrikoak egiaztatuko dira piezetan nahiz makinan, eta, halaber, soldatzeko piezak garbi dauden ikusi behar da. Por ello, se comprobará el aislamiento de los cables, las conexiones eléctricas, tanto en la piezas como en la máquina, y la limpieza de las piezas a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Isolamendua: Aislamiento:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masa-isolamendua. Aislamiento a masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Adibidez, makina baten karkasa edo estalkia, kable baten isolamendurik eza dela eta, tentsiopean geratzen denean. Por ejemplo, cuando la carcasa o la cubierta de una máquina que, por efecto de falta de aislamiento en un cable, queda en tensión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zeharkako kontaktua gertatzen da, tentsiopean egon beharko ez lukeen arren, isolamendu-akats bat izan duen alderdiren batekin kontaktuan jartzeagatik tentsiopean geratzean. Se causa un contacto indirecto cuando se produce la entrada en tensión debido al contacto con alguna parte que no debería estar bajo tensión pero accidentalmente se ha producido un fallo de aislamiento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Isolamendu bikoitza Doble aislamiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, barandak, babesguneak, eremu bereizien isolamendua eta abar. Por ejemplo, barandillas, resguardos, aislamiento de zonas diferenciales, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zerbitzutik soldatze-ekipo bat erretiratzen bada eta bakarren batek martxan jartzen badu sugarraren atzeraezeko balbulak, masarako isolamendua, babesak, etab. egiaztatu gabe, zerbitzuan mantentzea baino are arriskutsuagoa izan daiteke. Si se retira un equipo de soldadura de servicio y alguien lo pone en funcionamiento sin comprobar las válvulas antirretroceso de llama, aislamiento a masa, protecciones, etc., podría ser aún más peligroso que mantenerlo en servicio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

isolamendu > aislamiento (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
ISOLAMENDU TERMIKOA: AISLAMIENTO Tí‰RMICO:

Materiala: Proiektuak

ISOLAMENDU AKUSTIKOA: AISLAMIENTO ACíšSTICO:

Materiala: Proiektuak

ainguraketak, iragazgaizteak, isolamenduak kokatzea, moldurak zaharberritzea, material bereziak ipintzea, etab. anclajes, impermeabilizaciones, colocación de aislamientos, restauración de molduras, colocación de materiales especiales,etc.

Materiala: Proiektuak

ura, argindarra, saneamendua, komunikazioa, sareak, hotza, beroa, babesa, isolamendua, segurtasuna, etab. agua, electricidad, saneamiento, comunicación, redes, frí­o, calor, protección, aislamiento, seguridad, etc..

Materiala: Proiektuak

Patologia oso hedatua badago, estalkia desmuntatzen da eta jarraian estalki berri bat egiten da, iragazgaizteari eta isolamenduari buruzko EOA betez, antzeko profila edo profil desberdina duten pieza zeramikoak edo zementuzkoak jarriz. Cuando la patología está muy extendida, lo lógico es desmontar la cubierta y posteriormente realizar una nueva cubierta cumpliendo con la NBE de impermeabilización y aislamiento, colocando piezas cerámicas o cemento de perfil similar o diferente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamendua aislamiento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aukera hori arinagoa da, eta isolamendu handiagoa eskaintzen du. Horren emaitzak beheko koadroan jaso dira, III. 4 koadroan alegia. Los resultados que se obtienen con esta solución de poco peso y mayor aislamiento se expresan en el adjunto cuadro III.4.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aukera hori arinagoa da, eta isolamendu handiagoa eskaintzen du. Horren emaitzak behean, jaso ditugu, III. 10 koadroan. Los resultados que se obtienen con esta solución de poco peso y mayor aislamiento se expresan en el adjunto cuadro III.10.

Materiala: Eraikinaren estalkia

4. GERUZA. Liburuaren laugarren kapituluan sakonagotik aztertu dugun alderantzizko estalkiaren kasuan, I.5 koadroan jasotako ondoren adieraziko diren ezaugarriak beteko ditu isolamenduak, eta gainera lodiera jakin bat edukiko du, eraikinaren kokapen-eremuaren Azterlan Higrotermikoari jarraiki. CAPA nº 4. El aislamiento, en el caso de la cubierta invertida estudiada en el capí­tulo cuarto del Libro con mayor profundidad, cumplirá con las siguientes caracterí­sticas expresadas en el cuadro I.5 y espesor de acuerdo al Estudio Higrotérmico de la zona de ubicación del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamendua (3); estrusio bidezko poliestireno-aparrezko plakak zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan, alde bat artekatuta edo hozkatuta dutela, estalki-taulan polipropilenozko tako zabalgarrien bitartez ainguratuak (4), iragazgaizteari erasotzen ez diotenak polimero-betunak atzera egiten duelako trokelatzean, eta, ondorioz, zuloa ixten duelako. Aislamiento (3); creado con la instalación de placas de espuma de poliestireno extruido mecanizado a media madera en todo el perí­metro con una de sus caras ranurada o entallada, ancladas al tablero de cubierta con tacos expansivos de

Materiala: Eraikinaren estalkia