polietileno Bilatu polietileno testuinguru gehiagotan

1
polietileno > polietileno (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
iragazgaiztea esaten zaio (3), eta malda-planoaren gainean polimero-betunezko xafla aurrefabrikatu bikoitz gurutzatu bat edo xafla sintetiko bikoitz bat ezarriz sortzen da, elkarren artean eta malda-planoari itsatsiak, poliester eta polietileno jarraitu galgatuz edo xafla sintetikoz armatua, sistema itsatsi edo erdiitsatsiarekin, UNE 104 402 indarreko araudia betez betiere. denominada impermeabilización (3), se origina con la instalación sobre el plano de pendientes, con una doble lámina prefabricada cruzada de betún polimérico APP adherida entre sí­ y al plano de pendientes, armada con fieltro de poliéster y polietileno continuo galgado o lámina sintética con sis

Materiala: Eraikinaren estalkia

SBS edo APP polimero-betunezko xafla bat jartzen da estalkiaren gainazalean (4 kg/m2 gutxienez), xafla hori 65 g/m2-ko polietileno jarraitu galgatuzko (PE) edo 140 g/m2-ko poliester-feltroz (FP) armatu ondoren, QB-90 indarreko araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak une oro betez. Se consigue instalando en la superficie de la cubierta una lámina de betún polimérico SBS o APP -de 4 kg/m2 mí­nimo, armada con polietileno continuo galgado de 65 g/m2 (PE) o fieltro de poliéster de 140 g/m2 (FP)- cumpliendo en todo momento con la normativa vigente QB-90 y las especificaciones del fabricante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Junturaren estankotasuna gauzatzen da, estrusio bidezko polietilenozko profil zirkular bat sartuz (profil horren diametroak % 25 handiagoa behar du junturaren zabalerak baino; sakonerak, berriz, diametro horren erdia). Estanquidad de la junta, mediante la introducción de un perfil circular de polietileno extrusionado, con diámetro un 25% superior al ancho de la junta y profundidad la mitad del mismo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

babes astuna esaten zaio (6). Pieza zeramiko edo hidraulikoen zoladura, aldez aurretik aipatutako Portland zementuzko morteroaren gainean asentatua. Dilatazio-junturak zigilatu egiten dira, estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko polietireno-masillaz. denominada protección pesada (6), compuesta por un solado de piezas cerámicas o hidráulicas asentadas sobre el mortero de cemento Portland citado anteriormente, sellando las juntas de dilatación con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

SBS edo APP polimero-betunezko xafla bat jartzen da estalkiaren gainazalean (4 kg/m2 gutxienez), xafla hori 65 g/m2-ko polietileno jarraitu galgatuzko (PE) edo 140 g/m2-ko poliester-feltroz (FP) armatu ondoren, QB-90 indarreko araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak une oro betez. Se consigue instalando en la superficie de la cubierta una lámina de betún polimérico SBS o APP de 4 kg/m2 mí­nimo, armada con polietileno continuo galgado de 65 g/m2 (PE) o fieltro de poliéster de 140 g/m2 (FP) cumpliendo en todo momento con la normativa vigente QB-90 y las especificaciones del fabricante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko gainazalaren zoladurak osatua: pieza zeramikoak edo hidraulikoak dira, 3-4 cm-ko gutxieneko lodierako Portland zementuzko morteroaren geruza baten gainean asentatuak, dilatazio-junturak errespetatuz indarreko EOA araua betez, eta juntura horiek estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko poliuretanozko masillaz zigilatuta. Formada por el solado de la superficie de cubierta con piezas cerámicas o hidráulicas, asentadas sobre capa de mortero de cemento Portland de 3-4 cm de espesor mí­nimo, respetando las juntas de dilatación cumpliendo la NBE vigente, sellando éstas con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Alderantzizko Estalkia berrikuntza tekniko bat da Espainian arkitekturaren sektorean ezagutzen da, baina ezin da diseinatu material egokirik ez dagoelako. Teknika hori 1979. urtean sartu zen Alemaniako enpresa batek eraikuntzaren merkatuan dentsitate handiko estrusio bidezko polietilenoa sartu zuenean, baina Europako Ekialdean 1951z geroztik erabiltzen zen langile-familien eraikuntza sozialen eta La Cubierta Invertida es una novedad técnica en España conocida por el sector de arquitectura pero sin poder diseñarla por falta de los materiales adecuados, introducida en el año 1979 con la aparición en el mercado de la construcción del polietileno extrusionado de alta densidad por una firma alemana, pero que en el Este de Europa ya se utilizaba desde el año 1951 para aislar las cubiertas de los edificios sociales y unifamiliares de las

Materiala: Eraikinaren estalkia

Junturaren estankotasuna gauzatzen da, estrusio bidezko polietilenozko profil zirkular bat sartuz (profil horren diametroak % 25 handiagoa behar du junturaren zabalerak baino; sakonerak, berriz, diametro horren erdia). Estanquidad de la junta, mediante la introducción de un perfil circular de polietileno extrusionado, con diámetro un 25% superior al ancho de la junta y profundidad de la mitad del mismo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Polietilenozko egitura nodularra duen xafla bat jarriko da aldeetako batean 140 g/m2-ko polipropilenozko geoehun batekin 12 mm-ko lodiera duena eta 712 KN/m2-ko konpresioarekiko erresistentzia, gainjarrita (10-15 cm), noduluak botoiz lotuta elkarri. Instalación de una lámina de estructurado nodular de polietileno con un geotéxtil de polipropileno de 140 g/m2 en una de sus caras, con un espesor de 12 mm y resistencia a compresión de 712 KN/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm, abotonando los nódulos entre sí­.

Materiala: Eraikinaren estalkia

iragazgaiztea esaten zaio (3), eta malda-planoaren gainean polimero-betunezko xafla aurrefabrikatu bikoitz gurutzatu bat edo xafla sintetiko bikoitz bat ezarriz sortzen da, elkarren artean eta malda-planoari itsatsiak, poliester eta polietileno jarraitu galgatuz edo xafla sintetikoz armatua, sistema itsatsi edo erdiitsatsiarekin, UNE 104 402 indarreko araudia betez betiere. denominada impermeabilización (3), se origina con la instalación sobre el plano de pendientes, con una doble lámina prefabricada cruzada de betún polimérico APP adheridas entre sí­ y al plano de pendientes, armadas con fieltro de poliéster y polietileno continuo galgado o lámina sintética con s

Materiala: Eraikinaren estalkia