prueba Bilatu prueba testuinguru gehiagotan

1
proba > prueba (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da proba egin No se ha hecho la prueba

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasuren batean 0ren bat ikusten bada, horrek esan nahi du proba horretan ez duela gutxienekoa eman ; X agertzen bada, esan nahi du ez dela egin dagokion proba . Si en algun caso se ve un 0, significa que no ha obtenido el mí­nimo en esa prueba; si se marca una X, quiere decir que la prueba correspondiente no ha sido realizada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Erresistentzia horren proba ez duela egin. C Que no ha hecho la prueba para esta resistencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Proba mekanikoak Pruebas mecánicas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Proba elektrikoak Pruebas eléctricas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gogoan izan, proba hori egiten duzun bitartean, hainbat egiaztapen egin ditzakezula (ikus 5.2 epigrafea). Recuerda que durante esta prueba puedes efectuar algunas comprobaciones (ver epí­grafe 5.2).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Proba gisa, erraboil sentsorea hoztu edo berotzen badugu, ikusiko dugu presio-balioak aldatu egiten direla. A modo de prueba, si enfriamos o calentamos el bulbo sensor, se apreciará una variación de los valores de presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuituaren elementuetan egin diren egiaztapenez gain, sistemaren diagnostiko bat egin dezakegu honako proba hauek oinarri hartuta: Además de las comprobaciones efectuadas en los elementos del circuito, podemos realizar un diagnóstico del sistema basándonos en las siguientes pruebas:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hau da egin behar den lehenengo proba. Esta es la primera prueba a efectuar.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

D Babes-oinetakoei proba gehiago eskatzen zaizkielako. D Al calzado de protección se le exigen más pruebas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

proba > prueba (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
C, D, E, c, d eta e. Horietatik, D motakoa oso ugaria eta antigenikoa da, eta probetan hori bilatzen da, agertzen den (Rh +) ala ez (Rh -) jakiteko. C, D, E, c, d y e. De ellos, el D es muy abundante y antigénico y es el que se busca en las pruebas para saber si está presente (Rh +) o no (Rh -).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hainbat minbizi-mota baztertzeko beste zutabe garrantzitsua screening-probak egitea da. El otro pilar importante serán las pruebas de screening para descartar diferentes tipos de cáncer:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Himena hautsia zuen ikustea zen neska bat birjina zen ala ez egiaztatzeko benetako proba. La rotura del himen era la prueba de fuego para determinar si una chica era o no era virgen.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa