arte Bilatu arte testuinguru gehiagotan

1
Gaueko kafetegia
Gaueko kafetegia
arte > arte (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arte berria. Un arte nuevo.

Materiala: Irudia

Tradiziozko animazioan, lapitza eta marrazkilariaren artea oso tresna malguak dira errealismo nabarmeneko mugimenduak lortzeko. En la animación tradicional, la combinación de un lapicero y el arte del dibujante, se convierten en herramientas de gran flexibilidad para lograr movimientos de notable realismo.

Materiala: Irudia

Ikuspuntu teknikotik, ekintza fotografikoaren bidez irudiak konposatu eta irudikatzeko artea da zinema, ondoren mugimendu sentsazioa eskaintzen duen proiekzioan erreproduzitzeko. Gure zentzumenek hauteman eta gure kontzientziak eta sormenak aztertzen dute sentsazio hori. Desde un punto de vista técnico, el cine es el arte de componer y representar imágenes) mediante el acto fotográfico, para después reproducirlas en una proyección que ofrece la sensación de movimiento, que es percibida por nuestros sentidos, y que es analizada por nuestra conciencia e imaginación.

Materiala: Irudia

Einsensteinen iritziz, artearen xedea gizakiaren existentziaren gatazka nabarmentzea da, eta gatazka hori ikusleari helaraztea. Para Einsenstein, la finalidad del arte es resaltar el conflicto de la existencia humana, y trasladar ese conflicto al espectador.

Materiala: Irudia

Ahalmen estetiko handia garatu zuen, eta haren liburuak zinemaren arteari buruz idatzitako libururik sakon eta bikainenetakoak dira. Desarrolla una gran capacidad estética y sus libros son algunos de los más profundos y lúcidos escritos sobre el arte del cine.

Materiala: Irudia

Hots, "Zazpigarren arte" gisa finkatzen da. Es decir, el cine se consolida como el "Séptimo arte".

Materiala: Irudia

Bela Balasz hungariarrak, bestalde, zinema antzerkitik bereizitako artea dela erakusten duten hiru elementu nabarmentzen ditu. El húngaro Bela Balasz, por su parte, destaca tres elementos que hacen del cine un arte diferenciado del teatro.

Materiala: Irudia

Etorkinen herrialde berria, kultura-oinordekotzarik gabekoa, aurreiritzirik gabe murgildu zen ukitu gabeko eremu aberatsean: "Zazpigarren artea". Paí­s de emigrantes, nuevo y libre de herencias culturales, se lanza sin prejuicios a descubrir un terreno virgen y rico como es el "Séptimo Arte".

Materiala: Irudia

Hala ere, zinemaren lehenbiziko kritikariek eta teorialariek "zazpigarren arte"tzat jotzen zuten, adierazpen-mailako posibilitateei esker giza izpiritua osorik irudikatzeko zuen ahalmenagatik. Sin embargo, los primeros crí­ticos y teóricos del cine lo califican como el "Séptimo Arte" por su capacidad para la representación total del espí­ritu humano, gracias a sus posibilidades expresivas.

Materiala: Irudia

1914. urtean, AEBko errealizadore horrek errotik aldarazi zituen zinemaren artea, teknika eta industria AEBn, bertako historiaren atalak kontatzen dituen Nazio baten sorrera filmarekin. En 1914, este realizador norteamericano revolucionó el arte, la técnica y la industria del cine en los Estados Unidos con su pelí­cula "El nacimiento de una Nación", que narra episodios de la historia de su paí­s.

Materiala: Irudia

2
arte > encina (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artea Encina

Materiala: Egurraren teknologia

Parket ere izena du oholtza mota honek, eta hainbat motatako eta askotariko koloreetako egurra erabiliz egiten dugu: artea, lerkia, intxaurrondoa, kaoba, tuia, olibondoa... Ondo konbinatzen baditugu, zirrara handia eragiten duten oholtza apaingarriak konposa ditzakegu. Este entarimado, llamado también parquet, es el que se hace con maderas de distintas clases, y de coloraciones variadas (encina, melis, nogal, caoba, tuya, olivo, etc.); estos colores bien combinados, permiten componer entarimados decorativos de gran efecto.

Materiala: Egurraren teknologia

Zenbait egurren izur distiratsu edo zainak oso agerikoak dira, hala nola artearenak, gaztainondoarenak, laritzarenak, izeiarenak eta intxaurrondoarenak; beste batzuenak, berriz, nekez hauteman daitezke. En algunas maderas las aguas o vetas son muy visibles, como la encina, castaño, alerce, abeto y nogal; en otras son apenas perceptibles.

Materiala: Egurraren teknologia

eta errazagoa da taninotan aberatsak diren enborretan (hala nola gaztainondoan eta artean) ager dadin. Las colainas se dan más fácilmente en troncos ricos en tanino, como los del castaño y de la encina.

Materiala: Egurraren teknologia

gogorrenak, artea, pinu erretxinaduna, pago gorria eta zumarra; erdi gogorrenak, haltza, laritza eta pinu arrunta; eta bigunenak, izei gorria eta izei arrunta. Duras: encina, pino resinoso, haya roja, y olmo. Semiduras: aliso, alerce, y pino común. Blandas: abetos rojos, y comunes.

Materiala: Egurraren teknologia

Gaztainondoa, altzifrea, artea, haritza...80-250 urte Castaño, ciprés, encina, roble . . . de 80 a 250 "

Materiala: Egurraren teknologia

Esaterako, pinua urdindu egiten da; izei mota bat, berdetu; beste mota bat, gorritu; eta artea, arretu. Así­, en el pino toma color azul; en el pinabete, verde; en el abeto, rojo; y en la encina, pardo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek, berriz, nahiko erregaiak dira: pagoa, kaoba, gaztainondoa eta tuia. Hauek, azkenik, sukoitasunik txikienekoak dira: artea, ebanoa, ezpela eta laritza. las medianamente combustibles son: haya, caoba, castaño, y tuya; y las menos inflamables son: encina, ébano, boj, y alerce.

Materiala: Egurraren teknologia

urte iraun dezake artearen, haritzaren, kaobaren eta pagoaren egurrak. encina, roble, caoba y haya, llegan incluso a durar cientos de años.

Materiala: Egurraren teknologia

dituzten egurrak (hala nola artea eta lizarra) homogeneotasun txikikoak dira, baita haziera-eraztunetan udaberrian eta udazkenean hazten diren egurren artean desberdintasun nabarmenak dituzten egurrak ere, hala nola izeia homogeneotasunik txikieneko egurretako bat da. dios medulares muy desarrollados, como la encina y el fresno, y las que presentan los anillos anuales de crecimiento con diferencias notables entre la madera crecida en primavera o en otoño; tal sucede con el abeto, que es una de las maderas menos homogéneas.

Materiala: Egurraren teknologia