lurrin Bilatu lurrin testuinguru gehiagotan

1
lurrin > aroma (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lurrinak etab. Aromas, etc.

Materiala: Gozogintza

Lurrinak.- Gozodenda batean sartzean nabari dezakegun gauzarik erakargarrienetako bat usaina da; jangura eta dastatzeko gogoa pizten dute. Horien artean, labetik atera berriak diren opilgintzako oreena dugu, dendako espazio guztia hartzen duena. Aromas.- Es uno de los atractivos más importantes que podemos apreciar al entrar en una pastelería, ellos despiertan el apetito y el deseo de degustación entre ellos destaca el que producen las masas de bollería recién salidas del horno que invaden todo el espacio del establecimiento.

Materiala: Gozogintza

Europan indarrean dagoen araudiaren arabera, lurrinak elikagaiak aromatizatzeko soilik erabiltzen diren prestakinak dira, zapore gozoa, garratza edo gazia ematen dutenak izan ezik. Según la normativa vigente en Europa los aromas son unos preparados que se emplean exclusivamente en la aromatización de los productos alimenticios, exceptuando aquellos que dan un sabor dulce, ácido o salado.

Materiala: Gozogintza

Lurrin eta esentzia terminoak trukagarriak dira; gai naturalen eraldaketen emaitza dira, adibidez: Los términos aroma y esencia son intercambiables entre si, son el resultado de las transformaciones de las materias naturales por ejemplo:

Materiala: Gozogintza

Lurrin bat ez da ia inoiz substantzia kimiko bakar batez osatzen; ehunka konposizioz osatzen da normalean, beti aromatikoak ez direnez. Un aroma casi nunca se compone de una sola sustancia quí­mica, en general se forma con centenares de composiciones que no siempre tienen que ser aromáticas.

Materiala: Gozogintza

Hiru lurrin-mota daude: Existen tres grupos distintos de aromas:

Materiala: Gozogintza

Lurrin naturalak.- Egoera naturalean erabiltzen direnak dira, edota prozesu fisiko edo kimikoen bidez lortu direnak, hala nola: Aromas naturales.- Son todos aquellos que se usan en su estado natural o que han sido obtenidos mediante procesos fí­sicos o quí­micos como:

Materiala: Gozogintza

Lurrin naturalak bezalakoxeak diren lurrin sintetikoak.- Haien konposizio kimikoa konposizio naturalari dagokiona da, erabat berdinak dira eta molekula-konposizio berbera dute. Aroma natural idéntico.- Son todos aquellos aromas cuya composición quí­mica corresponde a la composición natural, son totalmente semejantes y tienen una idéntica composición de moléculas.

Materiala: Gozogintza

Lurrin artifizialak.- Naturalak ez diren produktuak erabiliz elaboratzen direnak dira. Aromas artificiales.- Son aquellos elaborados a partir de productos no naturales.

Materiala: Gozogintza

Esan beharra dago lurrinek igortzen duten usaina ez dela beti usain naturala. Hay que apuntar y aclarar que el olor que despiden los aromas no siempre corresponden al olor natural.

Materiala: Gozogintza