campo Bilatu campo testuinguru gehiagotan

1
eremu > campo (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#Fitxategi motako eremuak erakusten diren formularioa #Formulario en el que se muestran los campos tipo fichero

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioan ikusi dugunez, fitxategi-eremuak fitxategia du izena: Cómo vimos en el formulario, el campo de archivo se llama archivo:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Basic realm="Sarrera mugatua""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; $fich = file("passwords.txt"); $i=0; $baliozkotua=false; while ($fich[$i] && !$baliozkotua) { $eremua = explode("|",$fich[$i]); if (($PHP_AUTH_USER==$campo[0]) && ($PHP_AUTH_PW==chop($eremua[1]))) $baliozkotua=true; $i++; if (!$baliozkotua) { header("WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restringido""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; $fich = file("passwords.txt"); $i=0; $validado=false; while ($fich[$i] && !$validado) { $campo = explode("|",$fich[$i]); if (($PHP_AUTH_USER==$campo[0]) && ($PHP_AUTH_PW==chop($campo[1]))) $validado=true; $i++; if (!$validado) { header("WWW-Authenticate:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

eremu identifikatzaile bat, eremu horren balioarekin errenkada bat unibokoki identifikatzeko balioko diguna; beste eremu bat pertsona baten izenarekin; eta, azkenik, beste bat pertsonaren deiturarekin. un campo identificador, que nos servirá para identificar uní­vocamente una fila con el valor de dicho campo, otro campo con el nombre de una persona y por último un campo con el apellido de la persona.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

name="" Eremuaren izena. name="" Nombre del campo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Password Sartu beharreko eremua pasahitza izango dela adierazten du. Password Indica que el campo a introducir será una palabra de paso.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Checkbox Hainbat aukeren artean laukitxo bat markatuz hautatzen da eremua. Checkbox El campo se elegirá marcando de entre varias opciones una casilla cuadrada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Radio Hainbat aukeren artean biribiltxo bat markatuz hautatzen da eremua. Radio El campo se elegirá marcando de entre varias opciones una casilla circular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Image Klikatutako irudiaren puntuko koordenatuen balioa edukiko du eremuak. Image El campo contendrá el valor en coordenadas del punto de la imagen que haya pinchado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak