huella Bilatu huella testuinguru gehiagotan

1
mailagain > huella (84 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mailagain-lerroa. Lí­nea de huella.

Materiala: Egurraren teknologia

9) Bi zankabe zuzenek, mailagainek eta kontramailek eratutako eskailera. 9) Escalera formada por dos zancas rectas, con sus huellas y contrahuellas.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagain-lerroa Linea de huella

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagainaren zabalerak kontramailaren zabalera halako bi izan behar du. & Que el ancho de la huella sea igual al doble de la contrahuella.

Materiala: Egurraren teknologia

Maila erosotzat ditugu 17 cm-ko kontramaila eta 29 cm-ko mailagaina dutenak, baita 16 cm-ko kontramaila eta 32 cm-ko mailagaina dutenak ere (ikusi 932. irudia). Son aceptados como peldaños cómodos los que tienen 17 cm. de contrahuella por 29 cm. de huella; y también los que tienen 16 cm. por 32 cm. (ñg. 932).

Materiala: Egurraren teknologia

933. irudia. Eskailera kiribiletako mailagainen gutxieneko neurria. Fig. 933 Medida de huella mí­nima para las escaleras, de hélice.

Materiala: Egurraren teknologia

Behin eskaileraren oinplanoa marraztu eta gero, mailagain-lerroa adierazi behar dugu, eta mailagainen zabalera kokatu behar dugu haren gainean; hain zuzen ere, 1 eta 16 arteko tarteak dira mailagainen zabalera. Dibujada 4a planta de la escalera, situaremos la linea de huella, y sobre ésta colocaremos el ancho de las huellas, que son las distancias del 1 al 16.

Materiala: Egurraren teknologia

Maila konposatu motarik soilenak topeka mihiztatuta, kolatuta edo torlojuz lotuta dauzka mailagaina eta kontramaila (ikusi 963.A irudia). El tipo más sencillo de peldaños es el que tiene sus huellas y contrahuellas ensambladas a tope, encoladas o atornilladas (fig. 963-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Honela mihizta ditzakegu mailagainak eta zankabea: El ensamble de las huellas con la zanca puede ser:

Materiala: Egurraren teknologia

Torlojuz, estrabeak lotuz zankabean eta haien gainean bermatuz mailagainak. " Colocando listones atornillados a la zanca, sobre los cuales se apoyan las huellas.

Materiala: Egurraren teknologia