tarea Bilatu tarea testuinguru gehiagotan

1
ataza > tarea (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
etiketaren edukia ekintza hori hautatzean egingo den ataza da; eta honako hauek izan daitezke ataza horiek: El contenido de la etiqueta es la tarea que se realizará al seleccionar esa acción, y estas tareas pueden ser:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTMLn bezala, testu edo irudi baten zatia hauta dezakegu, eta zati hori beste orri baterako esteka izatea edo ataza bat egitea. Al igual que en HTML podemos seleccionar parte de un texto o una imagen y que este sea un enlace a otra página o que realice una tarea.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gertaerek eta atazek txarteletan ekintzak egiteko mekanismo bat eskaintzen digute, eta, hala, txartelen artean nabigatu dezakegu, eta orriei funtzionaltasun handiagoa emateko interfaze txikiak eraiki ditzakete. Los eventos y las tareas nos proporcionan un mecanismo para realizar acciones sobre las tarjetas, permitiéndonos navegar entre tarjetas y construir pequeños interfaces para dar más funcionalidad a las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Denetan garrantzitsuena, beharbada, elementua da, ekintza batean ataza bat esleitzea ahalbidetzen baitigu. El más importante de todos es quizás en elemento , ya que nos permite asignar una tarea sobre una acción.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

etiketak ondoko ataza hauetako bat eduki dezake: , , , ; etiketan egiten den ekintza adierazten dute. La etiqueta puede contener uno de las siguientes tareas, , , , que indican la acción se realiza sobre la etiqueta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gertaerak eta atazak Eventos y tareas

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Normalean hainbat ataza hasieratzeko erabiltzen da, hala nola: Normalmente utiliza para inicializar tareas como:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak