muro Bilatu muro testuinguru gehiagotan

1
horma > muro (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enkofratu jarraiturik egiten ez den sotoetan, irtenbide bat izan daiteke sare horizontalak hormaren hozketan finkatzea. En los sótanos donde no se realice encofrado continuo, una posible solución será la sujeción de las redes horizontales a las propias esperas del muro.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horma kanaletaduna eraikitzea Fabricación de un muro con canaleta

Materiala: Igeltserotza

Hozkadura duen hormaren adibidea Ejemplo de muro con mocheta

Materiala: Igeltserotza

Horma amaitzea Terminación del muro

Materiala: Igeltserotza

Itxiturak, karga-hormak eta eustormak egiteko erabili ohi dira, bai nabeetan, bai industria-obretan baita etxebizitzetan ere. Suelen usarse para el cerramiento y muros de carga, de contención, en naves, obras industriales, e incluso viviendas.

Materiala: Igeltserotza

Azkenik, horma espartzuz garbitu beharko dugu, arrabotarekin produktu kimiko desugertzailea emanda, eta produktu hori uretan disolbatuko dugu beharrezkoa bada. Finalmente habrá que limpiar el muro con esparto y mediante la aplicación con un cepillo de un producto quí­mico decapante, diluido en agua, si hiciese falta.

Materiala: Igeltserotza

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

ºOin guztien adierazpena, zutabeak, habeak, lauzak, hormak eta abar zehaztuz eta kotatuz, eta patio-zuloak, eskailera-kaxak, igogailu-zuloak, tximiniak, instalazioen pasabideak eta abar adieraziz. ºRepresentación de todas las plantas distintas, especificando y acotando pilares, vigas, losas, muros, etc. y huecos de patios, cajas de escalera, huecos de ascensor, chimeneas, pasos de instalaciones, etc.

Materiala: Proiektuak

2
harresi > muro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karela eraikitzeko modurik egokiena hauxe izango litzateke: adreilu zeramiko, trinko eta zulatuzko harresi bat (1) egitea, Portland zementuzko mortero bidez asentatua, 6.3 irudian azaltzen duen tratamendua duela: La constitución ideal del peto sería el levante de un muro de ladrillo cerámico macizo perforado (1) asentado con mortero de cemento Portland, con el siguiente tratamiento posterior, reflejado en la Figura 6.3:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oin-erdiko adreiluzko harresia Muro ladrillo 1/2 pie

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Harresiaren estradosa 2-3 cm-ko lodierako Portland zementuzko (1/4) geruza batekin (2) zarpiatu behar da, erregela pasatutako ehundurarekin. a) Enfoscado del trasdós del muro con una capa de mortero de cemento Portland 1/4 de 2 a 3 cm de espesor (2), con textura a paso regla.

Materiala: Eraikinaren estalkia