especialidad Bilatu especialidad testuinguru gehiagotan

1
espezialitate > especialidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berriro ontziratu behar den espezialitatea aukeratu ondoren, dagokion txartela aurkitu eta haren atal guztiak bete behar dira: Seleccionada una especialidad a reenvasar se buscará la ficha correspondiente, cumplimentándola en todos sus apartados:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eredu hori, berriro ontziratu den espezialitatearen jatorrizko kaxa-kartoiarekin batera, berriro ontziratu den lote bakoitzarekin gordeko da, hala badagokio kontrolatu ahal izateko. Este modelo, junto con el cartonaje original de la especialidad reenvasada se conservará con cada lote reenvasado para control, si procede.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Medikuaren errezeta behar duten espezialitateak Especialidades que necesitan Receta Médica

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitalean erabiltzekoa den espezialitatea Especialidad de uso Hospitalario

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Espezialitate Biobaliokidea Especialidad Bioequivalente

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

espezialitate > especialidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jatetxearen espezialitateak direlako. Por ser especialidades del restaurante

Materiala: Ostalaritza

Sukalde zentralen organigraman oraindik ere badira sukaldeburuaren eta laguntzaileen lanpostuak baina espezialitate tradizionalak desagertu egin dira, eta bestelako profil batzuk baliatu dira, industria-sektorean ohikoak direnak: ekoizpenburua, gainbegiratzailea eta garbiketako taldea En la mayoría de cocinas centrales siguen existiendo los puestos de jefe de cocina y sus ayudantes, sin embargo desaparecen las especialidades tradicionales para incorporar perfiles ya conocidos en el sector industrial: jefe de producción, supervisor, equipo de limpieza

Materiala: Ostalaritza

2
espezialitate > especialidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Opilgintzako oreetan, tenperatura gomendagarriak 22-27 ºC bitartekoak dira, egin beharreko espezialitatearen arabera, eta hartzitzeko, 28-33 ºC bitartekoak. Las temperaturas aconsejables en las masas de bollería serán de 22 a 27º C, según la especialidad a realizar y para la fermentación será de 28 a 33º c.

Materiala: Gozogintza

Esnea.- Espezialitateen elikadura-balioa eta zaporea hobetzen ditu eta, beraz, eragin handia dauka ore hartzituen garapenean. Leche.- Mejora el valor nutritivo y sabor de las especialidades por lo tanto tiene una influencia importante en el desarrollo de las masas fermentadas.

Materiala: Gozogintza

Opilgintzako oreetan, gatzaren dosifikazioa irin-kiloko 10-25 g izango da, elaboratu beharreko espezialitatearen, eragiketa-prozesuaren eta, batzuetan, hartzidura azkartzen duen obradoreko tenperatura altuaren arabera. La dosificación de sal en las masas de bollería será de 10 a 25 gr. por kilo de harina, dependiendo de la especialidad a elaborar, proceso operativo y en ocasiones de la temperatura alta del obrador que acelera la fermentación.

Materiala: Gozogintza

Gantz askoko espezialitateek beren barnean hotza hobeto sakabanatzen laguntzen dute. Las especialidades con alto contenido de materia grasa ayudan a la mejor dispersión del frí­o en su interior.

Materiala: Gozogintza