zinta Bilatu zinta testuinguru gehiagotan

1
zinta > cinta (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, "zintarik gabeko estudioari" buruz asko dago esateko. No obstante, hay mucho que hablar sobre el "estudio sin cinta".

Materiala: Soinu profesionala

Horrenbestez, azken urteetan, disko gogorreko hamaika grabazio-sistema sortu dira, hala nola Lexicon etxearen Opus; Publison-en Infernal Workstation; Digital Audio Research-en Soundstation, ukipen-pantailadun eta grabaziorako zortzi pistaduna; Digital Dynamics-en Pro Disk 464. Azken horrek Winchester-ean metatzeko 64 pista ditu 16 biteko datu-kodetzearekin, eta 96 dB-ko bitarte dinamikoa eta 90 dB-ko seinale/zarata ratioa lortzen ditu. Gainera, Infernal Workstation sistemak bezala, segurtasun-kopiak egiteko aukera ematen du, grabatutako eduki guztia 8 mm-ko zintan iraultzen baitu, artxibatzeko. Así­, durante los últimos años, han aparecido multitud de sistemas de grabación en disco duro, como el Opus de Lexicón; la Infernal Workstation de Publison; la Soundstation de Digital Audio Research, con su pantalla táctil y ocho pistas de grabación; el Pro Disk 464 de Digital Dynamics que provee de hasta 64 pistas de almacenamiento en Winchester con una codificación de datos de 16 bits enel cual se obtiene un rango dinámico de 96 dB y una relación señal-ruido de 90 dB y que, al igual que la Infernal Work

Materiala: Soinu profesionala

Horretarako, erreprodukzio-buru bikoitzeko magnetofono berezi batekin erreproduzituko da seinalea, eta, horri esker, zintaren irakurketa bikoitza izango dugu, haien arteko atzerapen-denborarekin. Para ello, va a ser reproducido con un magnetófono especial con doble cabeza de reproducción de forma que nos permite obtener una doble lectura de la cinta con tiempo de retardo entre ellas.

Materiala: Soinu profesionala

KASETE-ZINTAK FABRIKATZEA FABRICACIÓN DE CINTAS CASETES

Materiala: Soinu profesionala

ERROTAZIOA BIDEO-ZINTA BIDEO-BURUA ROTACIÓN CINTA DE VIDEO CABEZA DE VIDEO

Materiala: Irudia

Hala, zintako partikula magnetizatu horien aldaketa da grabazioa. Así­, la alteración de estas partí­culas magnetizadas de la cinta es la grabación.

Materiala: Irudia

Zinta ere erabil daiteke: non erortzen den, hor dago gerria. También se puede usar una cinta, y donde caiga, ahí­ está la cintura.

Materiala: Irudia

Mihiztatzea: grabazio bateko edo hainbat grabaziotako zatiak lotzen dira guztietarako zinta bakarra egiteko. Ensamblado: Se unen diferentes fragmentos de una o varias grabaciones para constituir una sola cinta común.

Materiala: Irudia

Zinta magnetiko berean hainbat aldiz ezabatu eta berriz graba daiteke bideo-irudia, kalte handirik eragin gabe (zintek 50 aldiz onartzen dute prozesu hori). La imagen videográfica puede borrarse y regrabarse varias veces sobre una misma cinta magnética, sin deterioro significativo (aproximadamente las cintas admiten este proceso hasta 50 veces).

Materiala: Irudia

Zintak argitan jarri ondoren berriz erabil daitezke, baina ez da hala gertatzen zeluloidearekin. El las cintas se pueden reutilizar, cosa que no sucede con el celuloide, una vez expuesto a la luz.

Materiala: Irudia

2
zinta > cinta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
1954 Lepo handrko berokia. Beroki militarra. Gaueko kapela, tulezkoa. Gauerako, orkatilerainoko soinekoak, urre koloreko soineko izardunak eta tulezko ehun tolesdunez eta brodatutako zintez osatuak. 1954 Abrigo de cuello grande. Abrigo militar. Sombrero de noche en tul. Para la noche, vestidos largos hasta el tobillo, vestidos bordados con estrellas doradas y equipados de tejidos plisados de tul y de cintas bordadas.

Materiala: Ehungintza liburuak

24- Koktelerako soinekoa, 1963ko N, Chantilly parpaila beltza (Marescot) tafeta beltzaren gainean, satin beltzeko zintak. Itsasontzi formako eskotea, 3 bolanteko gona. Paris Etiketa, 87 818 zkia. 117 pasea. Felisa Urdanibia de Salvagnac-ek emana. CBM 2000.49, Getaria. (70 eta 81. orr.) 24- Vestido de cóctel, 11963, encaje Chantilly negro (Marescot) sobre tafetán negro, cintas en satén negro. Escote barco, falda de 3 volantes. Etiqueta París, ii° 87 818. Pase 117. Donación de Felisa Urdanibia de Salvagnac. CBM 2000.49, Cetaria, (p. 70 y 81).

Materiala: Ehungintza liburuak

61- Gaueko boleroa, 1959 N, tul eta Georgette krepe beltzeko zerrenda horizontalak aldizkatuta, zetazko hariekin, txenilazko sokarekin, strassarekfn, zintekin, beira aleekin, urre koloreko hariekin, xaflatxo eta harribitxiekin brodatuak (Lesage). 143 pasea. M. H. de Givenchy-k emana. Von Bismarck kondesarena izan zen. CBM 07.2003, Getaria. (100. orr.) 61- Bolero de noche, I 1959, bandas horizontales alternativamente de tul y de crepé Georgette negras, bordadas con hilos de seda, chenilla, strass, cintas, abalorios, hilos dorados, lentejuelas y pedrería (Lesage). Pase 143. Donación de M. H. de Givenchy. Pertenecía a la condesa von Bismarck. CBM 07.2003, Getaria. (p. 100)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
zinta > cinta (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasun-arnesak osagai hauek ditu: zintak, eraztunak, belarriak eta bestelako elementu batzuk, zeinak pertsonaren gorputzean egokiro jarri eta moldatzen diren, erorikoan zehar eta ondoren pertsona gelditzeko. El arnés de seguridad está formado por cintas, anillos, hebillas y otros elementos que dispuestos y ajustados convenientemente sobre el cuerpo de la persona permiten detenerla durante una caí­da y después de ésta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Josturek eta zintek kolore desberdinekoak izan behar dute, ikuskapena errazteko. Las costuras deberán de ser de un color distinto a las cintas, para facilitar su inspección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egunero, erabili baino lehen, ikusizko ikuskapena egin behar du langileak (zintak eta josturak). Diariamente, antes de su uso, se realizará una inspección visual por parte del Operario (cintas y costuras).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ehun-zintetan saihestu egin behar dira angelu ebakitzaileekin urrakadak egitea baldin eta gero zintak urratzeko arriskua eragiten badute. Evitar que las cintas textiles del arnés sufran rozaduras con ángulos cortantes, que puedan ocasionar una posterior rotura de las cintas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bularrean lotuz gero, lotzeko uztaiak bularraren altueran geratzeko eta tiranteen zintak gorputzera atxikita geratzeko moduan erregulatu behar dira ehun-tiranteak. En caso de conexión pectoral, se deben regular los tirantes textiles de tal manera que las anillas de amarre queden a la altura del pecho y las cintas de los tirantes queden pegadas al cuerpo (fig.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arreta berezia eskaini behar zaio elementuak erregulatzeari: zintak ipurdiaren azpitik igaro behar du eta gorputzetik ahalik eta hurbilen geratu behar du, estutu gabe. Prestar especial atención al reglaje de estos elementos; la cinta debe pasar bajo las nalgas y se debe ajustar el arnés lo más cerca posible del cuerpo sin llegar a apretarlo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Behin betiko posizioa lortzeko, zintak bi buelta eta laurden eman beharko dizkio gutxienez (2Va) itzulera saihesteko mekanismoaren ardatzari. Horixe zehazten du, hain zuzen ere, EN 12195-2 arauak. La posición definitiva es aquella en que la cinta ha dado un mí­nimo de dos vueltas y cuarto (2Va) al eje del mecanismo anti-retorno conforme a la norma EN 12195-2.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zintak tarteko gunean gorputz bikoitza duenez, leiho edota zorro luzangak sortzen dira; horrela, bada, ainguratze-mosketoiak bertan sartu eta haietan mugitzen dira. La cinta presenta en la zona intermedia un doble cuerpo de forma que define ventanas o vainas alargadas en las que se introducen los mosquetones de anclaje, que así­ se mueven a lo largo de ellas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zinta dagokion zutabearen inguruan estututa dagoela ere, nahi den posizioan jar daiteke, eta, era berean, sor daitezkeen albo-indarrak saihets daitezke. Incluso una vez apretada la cinta alrededor del pilar de ubicación, pueden ser posicionados en la zona deseada evitando al mismo tiempo posibles fuerzas laterales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan