losa Bilatu losa testuinguru gehiagotan

1
lauza > losa (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki lauaren atal nagusiak 1.2 irudian irudikatu dira. Gainazal lau bat dauka oinarrian, habexka eta gangatila zeramikoen forjatu batek osatua (1). Gainean, Portland zementuzko morteroko konpresio-geruza (2), sare-formako forjatua edo hormigoizko lauza. La Cubierta Plana, representada básicamente en la Figura 1.2, tiene como base una superficie plana formada por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas (1) con capa de compresión de mortero de cemento Portland (2), forjado reticular o losa de hormigón.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortzen dira, altuera aldakorreko karel perimetralarekin. Igarotzeko moduko estalki lauaren aldean, bestelako babes astuna eramaten dute, hau da, zoladura zeramikoaren edo hidraulikoaren ordez, lauza edo baldosak jartzen dira (40 x 40koak edo 50 x 50ekoak), sare metalikoaz armatuak altuera erregulagarria duten takoen edo "ploten" gainean. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio con peto peri-metral de altura variable, diferenciándose de la Cubierta plana transitable por el cambio de la protección pesada, es decir, se sustituye el solado cerámico o hidráulico por losas o baldosas de 40 x 40 o de 50 x 50 -éstas armadas con mallazo met

Materiala: Eraikinaren estalkia

zoladura esaten zaio (6), 40 x 40ko baldosa hidraulikoak edo lauza aurrefabrikatuak asentatzen dira aldez aurretik aipatutako tako erregulagarrien gainean. denominada solado (6), compuesta por el asiento de baldosas hidráulicas de 40 x 40 o losas prefabricadas, asentadas sobre los tacos regulables ya citados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki inklinatuaren atal nagusiak 1.1 irudian irudikatu dira. Plano inklinatua dauka, estalki-taula zeramiko batek osatua eta zulatutako tabike txiki zeramikoen edo hormigoi armatuzko lauzen gainean eraikia. Bestetik, estaldura (2) zeramikazkoa, hormigoizkoa edo metalezkoa izan daiteke. La Cubierta Inclinada, representada básicamente en la Figura 1.1, tiene un plano inclinado formado por un tablero de cubierta (1) de material cerámico sobre tabiquillos cerámicos palomeros o losa de hormigón armado y una cubrición (2) de tipo cerámico, de hormigón o metálica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gutxienez 15 cm-ko lodiera duen hormigoi armatuzko lauza, indarreko EH araudia betez. Formada por una losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, como mí­nimo, cumpliendo con la normativa EH vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia