argi Bilatu argi testuinguru gehiagotan

1
argi > luz (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soldaduraren argia Luz de la soldadura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sua da errekuntzak edo sugarrean edo txingarrean piztutako materialak sortutako beroa eta argia. Según la RAE el fuego es el calor y luz producidos por la combustión o la materia encendida en brasa o llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

aire girotua ez dabilelako, edo display-ak akats baten berri ematen duelako, soinu bat eginez, abisu-argi bat piztuz edo ikono batek dir-dir eginez, ibilgailuen arabera. bien porque el aire acondicionado deje de funcionar, o bien porque el display indique algún error emitiendo un sonido, encendiendo una luz de aviso o parpadeando un icono, según vehí­culos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Fotodiodoetan oinarritzen da, hau da, argiarekiko sentikorrak diren elementu erdieroaleetan, 5 volteko elikadura izaki korronte urria igarotzen uzten dutenak argipean ez badaude; eguzkiak eragiten badie, aldiz, eroaleago bihurtzen dira. Está basado en los fotodiodos, que son elementos semiconductores sensibles a la luz, de tal forma que, alimentados con 5 Voltios, si no les da la luz dejan pasar poca corriente, y si incide sobre ellos el sol se vuelven más conductores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

argiaren aurrean erreakzionatu behar dute, irekiz eta itxiz. deben reaccionar ante la luz abriéndose y cerrándose.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argiak bidean kea tartekatzen zaionean izaten duen aldaketan oinarritzen da. Su funcionamiento se basa en la variación que sufre la luz al interponerse el humo en su camino.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Detektagailu fotoelektrikoak emititzen duen argi-sorta keak zeharkatzen du, eta argiaren norabidea aldarazten du. El haz de luz emitido por el detector fotoeléctrico es atravesado por el humo, haciendo variar la dirección de la luz.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

gasak, kea, argia edo beroa. gases, humo, luz o calor.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Berez ez dago instalazio elektrikorik ia ezein pintura-kabinatan; argi-fokuak ere kanpoan jartzen dira, eta handik argitzen dute barrualdea. De hecho, no existen instalaciones eléctricas interiores en casi ninguna cabina de pintura, incluso los focos de luz están instalados en el exterior y, desde ahí­, iluminan el interior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Instalazio-kostuak murriztu daitezke, ahalik eta organo gehien barruti horretatik kanpo jarriz, etengailuak edo argiak adibidez. Se pueden reducir los costes de instalación situando el mayor número de órganos posibles fuera de este recinto, tales como interruptores o luces.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

argi > luz (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hortaz, irudien eskuzko lanaren ordez argiak islaturiko i rudiaren automatismoa ezartzea zen Niépceren planteamenduaren funtsa, irudi hori, gero, zilar-gatzak erabilita finkatzen zuen. Por tanto, lo esencial del planteamiento de Niépce era sustituir el origen manual de las imágenes, por el automatismo de la imagen reflejada por la luz; y fijarla mediante el uso de las sales de plata.

Materiala: Irudia

1.- ARGITAKO ESPOSIZIOA. 1.-EXPOSICIÓN A LA LUZ.

Materiala: Irudia

Bi eskema horiek oinarri hartuta eta brikolaje pixka batekin, erraza da argi-mahaia egitea fasekako animazioa praktikatzeko, estudio profesionaletan egiten den bezala. En base a estos esquemas y con un poco de bricolaje es sencillo hacer una mesa de luz para practicar la animación por fases, tal y como se hace en los estudios profesionales.

Materiala: Irudia

Argi-intentsitatea ez da uniformea, eta argiak gauzak inguratzen ditu; gainazalik argitsuenetan islatzen da, eta iluna ikusten dugu argiarekin kontrastea egiten duen neurrian. La intensidad de la luz no es uniforme y la luz rodea las cosas, se refleja en las superficies más claras y vemos lo oscuro en la medida en que hace contraste con la claridad.

Materiala: Irudia

Argi-igorpena. Una emisión de luz.

Materiala: Irudia

Argiak erretinan sortzen dituen nerbio-bulkadak garunera transmititzen ditu nerbio horrek. Este nervio es el encargado de transmitir hasta el cerebro los impulsos nerviosos que genera la luz en la retina.

Materiala: Irudia

Fluoreszentzia (Wood argiaz behatzea). Fluorescencia (observación con luz de Wood).

Materiala: Irudia

Bideo-irudia ezin ezaba daiteke filma argitan jarri ondoren, eta horrek eragozpena dakar diruaren eta denboraren aldetik. La imagen cinematográfica no puede borrarse una vez que la pelí­cula ha sido expuesta a la luz, con la consiguiente desventaja económica y de tiempo.

Materiala: Irudia

Plaka sentikorra da, CCD izenekoa, argi-bulkadak seinale elektriko bihurtzen dituena. Se trata de una placa sensible, llamada CCD, que transforma los estí­mulos de luz en señales eléctricas.

Materiala: Irudia

Ekorketa moduan aztertzen da plaka sentikor horretara iristen den argia: izpi analizatzaileak abiadura handian zeharkatzen ditu argiaren estimuluak jasotzen dituen plakako puntu guztiak. El análisis de la luz que llega a esta placa sensible se hace en forma de barrido: el rayo analizador recorre a gran velocidad todos los puntos de la placa que recibe los estí­mulos de la luz.

Materiala: Irudia

argi > luz (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komenigarria da argi-kaxak lauzaren izkinekin bat etortzea (32. irudia); horrela, bi ebaki besterik ez dugu egin beharko lauzan, izkinak aprobetxatuta. Es conveniente que se hagan coincidir las cajas de la luz con las esquinas del azulejo (Fig. 32) para que sólo se tengan que realizar dos cortes en el azulejo, aprovechando las esquinas.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatilak, normalean, adreilu trinkoz egiten dira, eta kutxatilaren barneko argi-zabalerak bat etorri behar du estalkiari eutsiko dion arkuaren argiarekin. La arqueta realizada normalmente con ladrillo macizo, ha de tener un ancho interior de luz idéntico a la luz que tiene el arco que sostendrá la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkiaren zirrindola bat dator kutxatilaren barneko argiaren zabalerarekin. Puede apreciarse cómo el aro de la tapa coincide en anchura con la luz interior de la arqueta.

Materiala: Igeltserotza

Argi-hodiak espaloi azpian edo beste lekuren baten azpian estalita utzi behar ditugunean, kontu handiz jardun behar dugu eremu horietan hormigoia botatzeko orduan; izan ere, hormigoia bigunegia badago, hodiaren zati batzuk azalean gera daitezke, hodiek, airez beteta daudenez, flotatu egiten baitute. Se ha de tener cuidado a la hora de hormigonar aceras o lugares por los que vayan a quedar tapados tubos de la luz, ya que si se echa el hormigón demasiado blando puede hacer aflorar a la superficie partes del tubo, al estar llenos de aire los tubos flotan.

Materiala: Igeltserotza

Erdi lurperatutako esparru txikiak dira kutxatilak, eta uraren, argiaren edo gasaren hodien erregistro gisa edota ixteko giltzak jartzeko erabiltzen dira. Las arquetas son recintos semienterrados, de pequeñas dimensiones, que se utilizan como registros para la canalización de aguas o el paso de tubos de luz, gas o la colocación de llaves de paso.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatilaren barnean argiaren hodiak edo edateko uraren hodiak daudenean, urak junturetatik nahiz oinarritik iragazteko modua eduki beharko du, kutxatila barruan gainezka ez egiteko. Cuando la arqueta alberga tubos de la luz o agua potable, tendrá que permitir la filtración de agua a través de las juntas y su base, con el fin de que no se inunde.

Materiala: Igeltserotza

Bai sukaldeetan bai bainugeletan argi-kaxak jartzeko leku egokienak lauzaren gainaldeko nahiz azpialdeko izkinak dira (29. eta 32. irudiak), eta aldiro-aldiro lauzaren alde berean jartzen saiatu behar dugu, kaxa guztiak altuera berean jarriko ditugula ziurtatzeko. El lugar apropiado para dejar, tanto en cocinas como baños, las cajas de la luz son las esquinas, superiores o inferiores del azulejo (Fig. 29 y 32), intentando que siempre sea en la misma parte del azulejo, como manera de asegurarse de que quedarán todas las cajas a la misma altura.

Materiala: Igeltserotza

Bai sukaldeetan bai bainugeletan, hustubideetako hodiak, argi-kaxak eta gaseko nahiz ureko tutuak egoten dira. Tanto en cocinas como en baños aparecen tubos de desagües, cajas de la luz y tuberías de gas y agua.

Materiala: Igeltserotza

Argi-kaxa. Ejemplo de una caja de la luz.

Materiala: Igeltserotza

horrela, argia sartuko da erregelaren izkina lauzen ilaran ezartzean sortzen den lerroan, eta argi-lerro horren arabera agerian geratuko da zer lauza atera eta zer lauza sartu behar dugun, argi-lerroa ilara guztian berdin-berdin ikusteko. De esa manera facilitaremos la entrada de luz en la lí­nea donde se apoya la esquina de la regla con la hilada de plaquetas, quedando al descubierto las zonas en las que las plaquetas deben salir o entrar para que se vea la misma lí­nea de luz.

Materiala: Igeltserotza

2
BMW auto baten aurreko argiak
BMW auto baten aurreko argiak
argi > faro (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lainotako argiak Faros antiniebla

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Zehaztu eroalearen sekzioa datu hauek dituen argi-instalazio baterako: Determina la sección del conductor en la instalación de un faro con los siguientes datos:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Aurreko argiak Faros delanteros

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kapota (eskuineko eta ezkerreko direkzioaren alboko argitik gertu) Capó (cerca del faro lateral de dirección derecho e izquierdo)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- argien geometriaren agintea - urrutiko etengailuen/fusibleen euskarriko urrutiko etengailuak - mando geometría faros - telerruptores en el soporte de los telerruptores/fusibles

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Bitarte hori hainbat baldintzaren mende dago: objektuaren tamaina eta forma; islapen-gradua; galtzadaren gainazala; argiaren garbiketa, egitura eta fabrikazioa; ingurumen-baldintzak eta begiaren baldintza fisiologikoak. Este alcance viene condicionado por el tamaño y forma del objeto, su grado de reflexión, la superficie de la calzada en la que esté depositado, la limpieza, estructura y fabricación del faro, las condiciones ambientales, así­ como las condiciones fisiológicas del ojo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Mota honetako lanparak, autoen argiztatze-argietan erabiltzekoak, oso gutxi erabiltzen dira (R2), eta haien aplikazio-eremu orokorrak dira argiztapen eta argi osagarriak. Este tipo de lámparas, para el uso en faros de alumbrado en automóviles, está en extinción (R2), y su campo de aplicación por lo general es el alumbrado auxiliar y faros adicionales.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Erraboil-itxurako anpoilaren kanpoan, kuartzo-kristalezko beste anpoila bat jartzen da, babes-moduan. Anpoila horrek UV erradiazioa xurgatzen du, eta material sintetikoko argietan erabiltzeko aukera ematen du. Exteriormente a la ampolla en forma de bulbo se coloca otra ampolla adicional de vidrio de cuarzo como protección, la cual absorbe la radiación UV, y posibilita su uso en faros de material sintético.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Topatu lanpara argian (2.12 irudia). Localiza la lámpara en el faro (figura 2.12).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argiei buruzko printzipio luminoteknikoak Principios luminotécnicos relativos a faros

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

3
argi > piloto (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalazio elektrikoan mantentze-lanak egin dira, eta osagaiak ordeztu egin behar dira haien balio-bizitza amaitzean, konponketak egiteko lanparak (argiak, etab.) ordeztean eta abarretan. La instalación eléctrica necesita un mantenimiento, así­ como la sustitución de sus componentes por agotamiento de su útil" target="_blank">vida útil para realizar reparaciones en la sustitución de lámparas (faros, pilotos. etc.).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argiak Pilotos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argiek hiru osagai dituzte: Los pilotos están constituidos por tres componentes:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Muntatzeko sistemari erreparatuta, bi taldetan multzoka ditzakegu: tulipa desmuntagarriko argiak eta tulipa soldatuko argiak. Atendiendo al sistema de montaje, los podemos clasificar en pilotos con tulipa desmontable y pilotos con tulipa soldada.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tulipa desmuntagarriko argietan, tulipa torloju bidez lotzen da gorputzera. En los pilotos con tulipa desmontable, la tulipa va unida al cuerpo mediante tornillos.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Gorputza lanpara-etxera lotuta dago, eta bien artean multzo bat (monoblock) osatzen dute; lanparak zuzenean gorputzean muntatzen dira. Bestela, argiak hiru zati izan ditzake: El cuerpo está unido al portalámparas formando un conjunto (monoblock), montándose las lámparas directamente sobre el cuerpo, o bien el piloto está dividido en tres partes:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tulipa soldatuko argietan, tulipak eta gorputzak, soldatuta edo itsatsita, multzo bat osatzen dute, eta lanpara-etxea independentea da. Lanparak argiaren atzealdetik desmuntatzen dira. En los pilotos con tulipa soldada, la tulipa y el cuerpo. mediante soldadura o pegado, forman un conjunto, el portalámparas es independiente y las lámparas se montan por la parte posterior del piloto.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Halako argiek babes optiko hobea bermatzen dute, eta propietate estetiko hobeak dituzte. Hori dela eta, gero eta gehiago erabiltzen dira. Este tipo de piloto garantiza una mejor protección de la óptica y presenta mejores propiedades estéticas, por lo que cada vez son más utilizados.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lanpara konbentzionalak dituzten argiak LED teknologiako argien (3.19 irudia) bidez ordezten ari dira. Energia gutxi kontsumitzen dute, erantzun-denbora oso laburra da, goritasun-lanparak dituzten argiek baino pisu eta bolumen txikiagoak dituzte eta asko irauten dute. Los pilotos con lámparas convencionales están siendo sustituidos por pilotos con tecnología LED (figura 3.19), que tienen un bajo consumo energético, un tiempo de respuesta muy pequeño, peso y volumen significativamente inferiores a pilotos con lámparas de incandescencia, y una larga duración.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

3.19 irudia. LED teknologiako argiak. Figura 3.19. Pilotos con tecnología LED.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

4
argi > alumbrado (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Argien zirkuituak soldatzean soilik. b) Solo para soldadura en el circuito de alumbrado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Argien zirkuituak. - Circuitos del alumbrado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argien etengailua Interruptor de alumbrado

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

keinukariak eta argiak. intermitencias y alumbrado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eskemak funtzioaren arabera izendatzen dira: argiak, keinukariak, karga-zirkuitua, etab. Los esquemas se denominan por su finalidad, alumbrado, intermitencias, circuito de carga, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak