azal Bilatu azal testuinguru gehiagotan

1
Japoniar astigar baten azala.
Japoniar astigar baten azala.
azal > corteza (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Gainazal etenak mekanizatzeko, zuzenketa-koefiziente bat aplikatu behar zaie balio horiei (= 0,75 0,85). Azalik gabeko arbastu-lanetarako, zuzenketa-koefiziente batekin biderkatu behar dira taulan agertzen diren balioak (= 1,1). Taulan agertzen diren balio batzuk tornuak behar adinako potentzia duenean baino ezin dira praktikan jarri. - Para mecanizar superficies interrumpidas a estos valores debe aplicarse un coeficiente de corrección= 0,75 0,85. - Para trabajos de desbaste sin corteza, los valores de la tabla deben multiplicarse por un coeficiente de corrección= 1,1. - Algunos valores de la tabla solo podrán ponerse en práctica si el torno dispone de suficiente potencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arbastu-mekanizazioa azalarekin edo azalik gabe, kolperik gabe eta soberakin parekatu samarrarekin. Mecanizado de desbaste con o sin corteza, sin golpes y sobrante relativamente igualado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijetzia, galdatua, azalarekin Laminada, fundida son corteza

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Galdatua azalarekin Fundica con corteza

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijetzia azalarekin Laminada con corteza

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Galdatua azalarekin Fundida con corteza

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdinurtu zikineko azalarekin Con corteza de fundición sucia

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arbastu-mekanizazioa azalarekin, ebaketa etenarekin eta soberakin aldakorrarekin. Mecanizado de desbaste con corteza, corte interrumpido y/o sobrante desigual.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
azal > piel (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Epidermisak, bestalde, melanina (azalaren pigmentua) ekoizten duten melanozitoak ere baditu. La epidermis también contiene melanocitos que producen melanina(el pigmento de la piel).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zakil guztia azal batek estaltzen du (epitelioak). Epitelio horrek PREPUZIOA deituriko tolestura bat eratzen du glandean. Todo el pene se encuentra cubierto por una piel (epitelio) que en esta zona forma un pliegue denominado PREPUCIO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

NSParen bidez, ingurunearekin kontaktuan dauden (AZALA, MUKOSA, ZENTZUMEN ORGANOAK) edo organismo barreneko erraiekin kontaktuan dauden BIZKARREZURRAREN periferiako ERREZEPTOREAK NSZarekin lotzen dira. El SNP comunica los RECEPTORES situados en la periferia ESPINAL del cuerpo y que están en contacto con el medio ambiente (PIEL, MUCOSA, ORG de los SENTIDOS) o en contacto con las ví­sceras del interior del organismo, con el SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

24 orduan kanporatzen den ohiko gernu kantitatea 1,4 litro ingurukoa da, baina gehiago edo gutxiago ere izan daiteke, hartzen den likido kantitatearen arabera eta gorakoen bidez edo azaletik, izerdiaren bidez, galdutakoaren arabera. La cantidad normal de orina eliminada en 24 horas es de 1,4 litros aproximadamente, aunque puede variar en función de la ingestión de lí­quidos y de las pérdidas por vómitos o a través de la piel por la sudoración.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

asaldura edo makal egotea, izerdia edo azala lehor edukitzea, egarri izatea edo ez izatea eta abar. agitación o postración, sudor o sequedad de la piel, sed o ausencia de sed, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

3
azal > portada (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Herriarentzako kulturaren hedapenaren ondorioz, egin dute ilustrazioak barrualdeko orrietatik liburuen azaletara. La expansión de la cultura de masas ha provocado que las ilustraciones salten de las páginas interiores a las portadas de los libros.

Materiala: Irudia

JATORRIZKO AZALA: Eider Motxobe. PORTADA ORIGINAL DE: Eider Motxobe.

Materiala: Irudia

Kapitulu honetan azaldutakoa oinarri hartuta, aukeratu ilustrazioak egiteko teknika bat, eta diseinatu liburu baten azala. En base a lo explicado en este capí­tulo, elige una técnica para hacer ilustraciones y diseña la portada de un libro.

Materiala: Irudia

Hots, aldizkarietako azalek nabarmen ageri behar dute kioskoan, irakurleak erakartzeko. Es decir, las portadas de las revistas deben destacar en el kiosco para ganarse la preferencia de los lectores.

Materiala: Irudia

Azaletan. Las portadas

Materiala: Irudia

Azalak: funtzio estetikoa eta publizitarioa. Las portadas: función estética y publicitaria.

Materiala: Irudia

Oro har, irakurleak irakurriz gozatuko dituen sentsazioen ideia bat ematen saiatzen dira liburuetako azalak. En general, las portadas intentan dar una idea de las sensaciones que el lector disfrutará con la lectura.

Materiala: Irudia

Izan ere, argitaletxeek diseinatzaile grafiko eta ilustratzaile ospetsuei agintzen dizkiete liburuetako azalak. De hecho, las editoriales encargan las portadas de los libros a reconocidos diseñadores gráficos e ilustradores.

Materiala: Irudia

Liburua erositakoan, azalak ez du garrantzirik, bai ordea barruko ilustrazioek, irakurtzearekin batera preziatzen eta gozatzen baitira. Una vez comprado el libro, la portada deja de tener importancia, al contrario que las ilustraciones interiores, que se aprecian y disfrutan junto al acto de la lectura.

Materiala: Irudia

Hala, ohikoa da liburu horien jatorrizko azala aldatzea filma famatu egiten denean, eta, halakoetan, azal berrietan, filmei, aktoreei eta abarri buruzko erreferentziak jartzen dira. De esta forma, es habitual que la portada original de estos libros cambie cuando la pelí­cula se populariza, y las nuevas portadas introducen referencias a la pelí­cula, los actores, etc.

Materiala: Irudia

4
azal > corteza (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
AZALA eta MUINA. CORTEZA y Mí‰DULA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

AZALA: CORTEZA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beraz, giltzurrunaren azalean daude MALPIGHIREN KORPUSKULUAK, HODI BIHURGUNETSU proximalak eta distalak. Por lo tanto, en la corteza se encuentran los CORPíšSCULOS de MALPIGHI, los TíšBULOS CONTORNEADOS proximales y distales.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Azal suprarrenalak KORTIKOESTEROIDE deritzen hormonak jariatzen ditu (kolesteroletik eratorriak), odoleko glukosa-kontzentrazioa edo GLUZEMIA areagotzea helburu dutenak (hori hartzen da eginkizun nagusitzat). Hala ere, Na-ren, K-ren eta Cl-aren metabolismoan ere parte hartzen du, oro har Na berriz xurgatzea eta K deuseztatzea estimulatzen baitu. La corteza suprarrenal segrega un grupo de hormonas denominadas en general CORTICOESTEROIDES (derivados del colesterol) que tienen como función aumentar la concentración de glucosa en sangre o GLUCEMIA (se considera la función principal) aunque también interviene en el metabolismo del Na, K y Cl ya que de manera general estimula la reabsorción de Na y la eliminación de K.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

giltzurrun-azala, kolore horikoa eta periferian dagoena, eta giltzurrun-muina, barnekoena; gorrixka da, eta buruz behera jarritako konoaren itxura du. Kono horren ertza giltzurrun-papiletan amaitzen da. la corteza renal, de color amarillento y situada en la periferia, y la médula renal, la más interna; es rojiza y presenta estructuras en forma de cono invertido cuyo vértice termina en las papilas renales.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Printzipio aktibo horiek, landare bakoitzaren arabera, leku hauetan daude: hostoetan (te berdea), sustraian (belar bedeinkatua), azalean (indigaztainondoa), fruituetan (astalikardua) eta abar. í‰stos, se encuentran, según cada planta, en la hoja (té verde), en la raí­z (valeriana), en las flores (brezo), en la corteza (castaño de indias), en los frutos (cardo mariano), etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

5
azal > corteza (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orearen mamiak begi txikiagoak eta leunagoak ditu, azala meheagoa da eta luzaroagoan irauten du fresko. La miga de la masa presenta celdillas más pequeñas y suaves, la corteza resulta más fina manteniéndose fresca durante más tiempo.

Materiala: Gozogintza

Laktosak urre-kolore gehiago ematen dio azalari, proteinek oreen bolumena hobetzen laguntzen dute, gatz mineralek irinaren glutena indartzen dute eta sendotasun handiagoa ematen diote piezari. La lactosa da un color más dorado a la corteza, las proteí­nas ayudan a mejorar el volumen de las masas, las sales minerales refuerzan el gluten de la harina y dan mejor consistencia.

Materiala: Gozogintza

C) Azalaren kolorea hobetzen du hartzidura atzeratzen duenez, azukre gutxiago kontsumitzen da eta orean kopuru gehiago geratzen da; azala ilundu egiten da. C) Mejora el color de la corteza al demorar la fermentación, consumiendo menos azúcares y quedando mayor cantidad en la masa, oscureciendo la corteza.

Materiala: Gozogintza

Komeni da oreak loaldian plastiko batez babestea, edota olioz zertxobait bustitzea azalik sor ez dezaten aire-korronteen edo ingurune lehorren eraginez. Es conveniente que las masas durante su reposo estén protegidas por un plástico, o ligeramente embadurnadas de aceite para evitar que formen corteza a causa de corrientes de aí­re o ambientes secos.

Materiala: Gozogintza

Hotzean gordetzeko tenperatura 0 ºC-koa izango da gutxigorabehera, eta hezetasun erlatibo konstantea duten ganberetan, %85-90 bitartekoa, baina azken datu hori aire behartu bidezko hotz-armairuetan ogia egiteko gehiena erabiltzen direnetan, alegia izango da, azala lehor ez dadin. La temperatura de almacenaje en frí­o será de 0º C aproximadamente y en las cámaras que contengan humedad relativa constante, del 85 % al 90 %, aunque este último dato suele ir en armarios de frí­o por aire forzado, más utilizado para el pan, al objeto de evitar el resecamiento de la corteza.

Materiala: Gozogintza

Hezetasuna.- Erre beharreko produktuaren araberakoa izango da; batez ere okintzako produktuetan aplikatzen da. Hezetasuna labean sartu aurretik edo sartu eta berehala aplikatuko da; piezei hezetasuna emanda gaineko geruza hezetu nahi dugu, azala sortzeko edota luzaroagoan bigun mantentzeko. Horrela, bolumena gehiago handituko da eta kolorea edo distira areagotuko da. Humedad.- Dependerá del producto a cocer se aplica sobre todo en productos de panadería, la humedad se aplicará antes o inmediatamente después de haber sido introducidas en el horno, al aplicar humedad a las piezas se pretende humedecer su capa superior para crear corteza o mantenerla más tiempo blanda con lo que el aumento de volumen es mayor o favorecer el co

Materiala: Gozogintza

6
azal > cáscara (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
[47] Azal eta guzti janda, zuntz iturri bikaina dira. [47] Las papas consumidas con la cáscara son una excelente fuente de fibra

Materiala: Nekazaritza

Erantsitako taulan patata gordin baten (azalarekin tuberkulu batek dituen osagaien portzentajeak agertzen dira. Los porcentajes de los diversos constituyentes de un tubérculo de una papa cruda (con cáscara) se proveen en la tabla adjunta.

Materiala: Nekazaritza

Usteak uste, mantenugai gehienak ez daude azalean tuberkuluaren barnealdean baizik. A pesar de la noción popular, la mayoría de los nutrientes no se hallan en la cáscara sino en el interior del tubérculo.

Materiala: Nekazaritza

Nolanahi ere, azala kendu barik utzita, alde batetik zuntz kontsumoa handitu egiten da, eta, bestetik, De cualquier modo, al dejar la cáscara se incrementa el consumo de fibra y, por otro lado, se

Materiala: Nekazaritza

7
azal > corteza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arbola hostoerorkorrei hezetasuna ematen die eta sustraiak izozteetatik babesten ditu; hala ere, badago eragozpen bat: zuhaitzaren lepoak sufritu egiten du azala hautsi egiten zaiola eta. En árboles caducifolios aporta humedad y protege a las raíces frente a las heladas, pero como inconveniente el cuello del árbol sufre por rotura de la corteza

Materiala: Nekazaritza

Udaberri euritsuek lagundu egiten diote barraskiloen eta bareen ugalketari Barraskiloek eta bareek kaltetu egiten dute zuhaitz landarea azalean kosk egiten diotela eta. En primaveras lluviosas favorecen la reproducción de caracoles y babosas que dañan al plantón mordiendo la corteza

Materiala: Nekazaritza

Ilargia lur konstelazio baten aurrean dagoenean (Taurus, Virgo, Capricornius), landareak sustraiak eta azalak lehenesten ditu. Cuando la luna está delante de un a constelación de tierra (Tauro, Virgo, capricornio) la planta privilegia las raíces y las cortezas

Materiala: Nekazaritza