herrialde Bilatu herrialde testuinguru gehiagotan

1
herrialde > país (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskasia larriak pelagra eragiten du, ezohikoa herrialde garatuetan. Su carencia grave produce la pelagra, inusual en paí­ses desarrollados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren antolaketa berrogeiko hamarkadaren erdialdean koka daiteke (Bigarren Mundu Gerraren ondoren) Holandan, Britainia Handian eta Eskandinaviako herrialdeetan (Danimarka, Finlandia, Suedia), ongizatearen estatuaren teoria ekonomikoa garatzeko zabaldu ziren akordioen emaitza gisa. La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se puede situar a mediados de la década de los cuarenta (después de la Segunda Guerra Mundial) en Holanda, la Gran Bretaña y los paí­ses nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia), como fruto de los acuerdos generalizados para llevar adelante la teoría económica del estado del bienestar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Heziketaren mende daude hauek: pertsonalitatearen erabateko garapena, lanerako tekniken ikaskuntza, gizarteratzea eta herrialdearen bizikidetza. De la educación depende el pleno desarrollo de la personalidad, el aprendizaje de las técnicas para el empleo, la integración social y la convivencia del paí­s.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Herrialde garatuetan ur publiko guztiek dute, eta, beraz, eskasia izatea ia ezinezkoa da. En los paí­ses desarrollados su déficit es casi imposible, ya que todas las aguas públicas lo contienen.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eremu horretan aldaketarik ez badugu, herrialde bateko osasun-sistemak nekez aldatuko ditu modu positiboan komunitatearen osasun-maila zehazten duten faktoreak. Sin un cambio en este sentido, será muy difí­cil que el sistema de salud de un paí­s pueda modificar de manera positiva los factores determinantes del nivel de salud de la comunidad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Baieztapen hori erabilita Josep Cornellák salatu du Espainia dela, ulertezina bada ere, oraindik haur-psikiatriako espezialitaterik ez duen Europako hiru herrialdeetako bat Bulgaria eta Errumania dira beste biak. Con esta afirmación, Josep Cornellí  denuncia el riesgo que comporta que España sea uno de los tres únicos paí­ses de Europa junto con Bulgaria y Rumania en donde, "incomprensiblemente no existe todavía la especialidad de psiquiatría infantil".

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Herrialde garatuetan, bizi-baldintzak hobetzeak gutxitu egin ditu gaixotasun infekziosoak. Herrialde garatuetako eta azpigaratuetako haurren heriotza-tasak alderatuta, oso garbi egiazta daiteke esan berri duguna. En los paí­ses desarrollados, la mejora de las condiciones de vida ha contribuido a la disminución de las enfermedades infecciosas, hecho fácilmente demostrable cuando se comparan las tasas de mortalidad infantil de los paí­ses desarrollados con las de los paí­ses subdesarrollados.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Istripuak, oro har, herrialde garatuetan Osasun Publikoko arazo handia dira gaur egun; izan ere, erikortasun- eta heriotza-tasa handia izateaz gain, eta kostu pertsonal eta afektiboa ekartzeaz gain, istripuak ugaritzeak osasun- eta gizarte-kostuak handitzea ekarri du. Los accidentes en general constituyen hoy en día un gran problema de Salud Pública en los paí­ses desarrollados, ya que además del elevado í­ndice de morbilidad y mortalidad, y del coste personal y afectivo que conlleva, el incremento de los accidentes supone un coste sanitario y social para la comunidad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Lanean ari zareten ikastetxean, tuberkulosia azken urteetan berriz indarrez agertu den herrialde bateko haur batek eman du izena datorren ikasturterako. En el centro educativo donde trabajáis se ha inscrito para el próximo curso un niño procedente de un paí­s donde la tuberculosis ha rebrotado con fuerza en los últimos años.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Espainian, osasun-sistema aurreratua duten herrialde garatuetan bezalaxe, gaixotasun horietako asko desagertuta daude txertaketa sistematikoari esker. En España, al igual que en los paí­ses desarrollados donde existe una sanidad avanzada, muchas de estas enfermedades han sido prácticamente erradicadas gracias a la vacunación sistemática.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

herrialde > país (495 testuinguru)
eu testuak es testuak
Australia herrialde garatutzat jotzen den arren, biztanleriarik gabeko eremu handiak arazo dira eta ekialdeko zerrendatik kanpo errepide-sarea ez da oso sarria; aire-garraioa gero eta garrantzitsuagoa da, eta trenbide-sarea ez da oso zabala. Dena dela, Indian-Pacific trenak Perth-etik Sydneyra egiten duen bidea Australiako tren-ibilbide ezagunenetakoa da. Pese a considerar Australia como un paí­s desarrollado , las enormes extensiones despobladas constituyen un problema , por lo que fuera de la zona oriental , la red de carreteras no es muy densa , y la vía aérea cobra protagonismo como forma de transporte, la red ferroviaria no es extensa , aunque el trayecto del Indian Pacific desde Perth a Sydney es uno de los tramos ferroviarios australianos más conocidos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Australia munduko kontinenterik txikiena eta munduko uharterik handiena da. 7.682.000 km2 ditu, eta nekez iristen da 19.000.000 biztanle izatera. Hala, munduko biztanleria-dentsitate txikiena du; eta datu horrek garrantzia hartzen du kontuan izanez gero herritarren erdiak baino gehiago herrialdeko bost hiri handietan bizi direla. Australia es el continente más pequeño , y la isla más grande del mundo, cuenta con una extensión de 7.682.000 Km2 y la población apenas alcanza los 19.000.000 de habitantes , ofreciendo una de las densidades demográficas más bajas del planeta , este dato cobra mayor relevancia si se considera que más de la mitad de los australianos viven en las cinco grandes ciudades del paí­s.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iparralderago, Baoulé herrialdean, Jamusukro administrazio-hiriburua da; eraikin modernoak ditu, hala nola Bakearen Andre Mariaren Basilika, Vatikanoko Done Petriren kopia kolosala. Inguruan dago DAbokouamekro Parke Nazionala, errinozero- eta elefante-taldeak dituena. Más al norte en el paí­s Baoulé, Yamoussoukro, es la capital administrativa con modernas edificaciones como la Basí­lica de Nª Sra de la Paz , réplica colosal de San Pedro del Vaticano, en su entorno el PN de D?Abokouamekro custodia manadas de rinocerontes y elefantes.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

"Lobi" herrialdea, inguruko etniarik antzinakoena da, eta antzina-antzinako tradizio eta ohitura garbienei eusten die. Gauoa hiria dago han, "sukala" izeneko eraikuntzak buztinezko hormak eta teilatu laua dituztenak ezaugarri dituena. El paí­s "lobi", una de las etnias más antiguas de la zona que conservan sus más puras tradiciones y costumbres ancestrales, con la ciudad de Gauoa, caracterizado por unas construcciones denominadas "sukala", a base de muros de barro y cubierta plana.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Lau hirik bereganatzen dute bidaiarien arreta. Djenné-n adobezko eraikin ugari daude, hala nola meskita; Bamako hiriburuan, Maison des Artesans eta beste merkatu zaratatsu batzuk eta museo etnologiko interesgarria daude; Mopti, Niger ertzeko merkataritza- eta portu-hiria da; Tomboctú hiri debekatua da, Saharatik zetozen karabanak amaitzen ziren han. Maliren ikono nagusia, dena den, ekialdeko Bandiagara eskualde isolatuan bizi den dogon herria da; ||Cuatro ciudades centralizan el interés del viajero ; Djenné con edificaciones en adobe como su mezquita, Bamako , la capital con bulliciosos mercados como la Maison des Artesans y un interesante museo etnológico, Mopti, núcleo comercial y portuario a orillas del Niger, y la ciudad prohibida de Tomboctú donde finalizaban las caravanas procedentes del Sahara.Con todo , uno de sus pueblos , los dogón , que habitan en la aislada

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Urtero atzerritik herrialdeko mugak zeharkatzen dituzten milioi bat pertsonatik 200.000 besterik ezin da turistatzat jo. Herrialde ezezagunenetakoa eta turista gutxien hartzen dituenetakoa da, bi arrazoirengatik: batetik, instalazio egokirik ez dago, Botswanan 2.100 gela besterik ez baitago; eta, bestalde, gobernuak goi-mailako turistak erakartzeko politika, jabe zuriek kudeatutako erreserba eta lodge pribatuetara joateko joera baitute Del millón de personas que cruzan anualmente las fronteras del paí­s procedentes del exterior, solo 200.000 pueden considerarse como turistas, es una de las naciones menos conocidas y frecuentadas por el turismo, este hecho esta motivado fundamentalmente por dos razones, por un lado la falta de instalaciones adecuadas ya que solo existen 2100 habitaciones disponibles en Botswana, y por otro es la respuesta a una estrategia gubernamental que pretende captar a un viajero más selecto con alta capacidad de gasto que frecuentemente se dirige a reservas y lodges privados de gran lujo gestionados por propietarios blancos

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gineako golkoko kostaldean, Krabi da herrialdeko panorama turistikoan nabarmentzen den eguzki- eta hondartza-eremua; hiri- eta kostalde-eremuetatik kanpo, ia ez da azpiegiturarik, eta garraiobideak oso irregularrak dira. En la costa del Golfo de Guinea , Krabi, es el núcleo de sol y playa que despunta en el panorama turí­stico del paí­s, fuera de las áreas urbanas y costeras, las infraestructuras apenas existen y los medios de transporte son muy irregulares.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Botswanaren mugarantz joanda, Mahango natura-erreserba eta Okavango ibaiaren erorketak eratutako Popa ur-jauziak, eta hegoalderago dagoen Kalahari-Gemsbok Parke Nazionala dira, besteak beste, herrialde bakar baten mugak gainditzen dituen ekosistema bat babesteko nazioarteko proiektuen adibideak. Hacia la frontera con Botswana, la Reserva Natural de Mahango y las Cascadas Popa formadas por la caí­da del Rí­o Okavango, y el PN Kalahari Gemsbok , más al sur, son dos ejemplos de proyectos internacionales para proteger un ecosistema que supera los lí­mites territoriales de un solo paí­s.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Lurralde horretara mugatzen diren programazio turistikoak gutxi dira; izan ere, askotan ondoko herrialdeekin, hala nola Botswanarekin, Zambiarekin, Namibiarekin eta Hegoafrikarekin baterako programazioak eskaini ohi dira. Erakargarri natural handiak dituen arren, egoera politiko eta ekonomiko zailak eta berriki izan diren gertaerek gobernuak bultzatuta zurien jabegoak okupatu dira ez dute irudi egokia ematen 2000. urtean iritsitako 1.900.000 turista baino gehiago erakartzeko. Son escasas las programaciones turí­sticas que se limitan exclusivamente al territorio de esta nación, ya que frecuentemente muestra una oferta combinada con los paí­ses vecinos como Botswana, Zambia, Namibia y Sudáfrica, pese a contar con relevantes atractivos naturales, la crí­tica situación polí­tica y económica, y los recientes sucesos donde se han ocupado las propiedades de los blancos alentadas por el gobierno, no proyectan la adecuada imagen al exterior como para captar mayor número de turistas que en el año 2000 alcanzó 1.900.000 llegadas internacio

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotel-azpiegitura eskasak eta komunikazio-bide ezin txarragoek herrialdean sortutako 19 parkeetatik gehienak turismorako baliatzea eragozten du. Victoria ur-jauzietatik gertuko eskualdean bakarrik garatu dira nazioarteko bidaiarien oinarrizko beharrei erantzuteko gai diren ostatu-enpresak. La deficiente infraestructura hotelera y los pésimos medios de comunicación impiden el aprovechamiento turí­stico de la mayoría de los 19 parques nacionales creados en el paí­s, solo el área próxima a Cataratas Victoria ha desarrollado empresas de alojamiento capaces de atender con calidad las necesidades básicas del viajero internacional.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuakNazioarteko produktuak