zona Bilatu zona testuinguru gehiagotan

1
eremu > zona (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-eremu guztiak behar bezala argiztatuta eduki behar dira. Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainera, langileren batek metalezko elementuaren kontra (garabi-besoa eta txardangoa) kolpea hartuz gero sor daitezkeen kalteetarako babes handiagoa eskaintzeko, metalezko elementua besarkatzen duen babes bigungarri bat ezartzen da kolpea gerta daitekeen eremuan. Además, como incremento de protección para evitar lesiones en caso de una colisión del trabajador contra el elemento metálico (pescante-horca), se instala un protector acolchado abrazando al citado elemento metálico en la posible zona de impacto.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

izan ere, ubidearen eremuan utziko bagenitu, erraz barneratuko litzateke ura handik. Ya que si se dejase en la zona del rí­o se facilitaría el acceso de agua por él.

Materiala: Igeltserotza

Hormatala talotxatzeko, komenigarria izaten da lotuneetatik hastea; izan ere, lotuneen esparrua aurreko egunean zabaldutako masa lehorraren ondoan dago, eta masa lehorrak zurrupatu egiten du hezetasuna; beraz, lotuneen eremuan erdialdean baino lehenago lehortuko da zabaldu berri dugun masa. Para talochar el paño es conveniente empezar a hacerlo desde los empalmes ya que, al ser una zona en contacto con la masa seca dada el día anterior, esta rechupa haciendo que la masa recién dada empiece a secarse antes en esos sitios que por el centro.

Materiala: Igeltserotza

Berun-puntua lortu dugunean, hozkadura nondik nora luzatuko den markatuko dugu eskuairarekin, eta ondo garbitu eta ureztatuko dugu eremu hori (2. irudia). Una vez que se tenga el punto del plomo con una escuadra se marcará en el suelo el lugar que ocupará la mocheta, después de haber limpiado y regado la zona, (Fig. 2).

Materiala: Igeltserotza

Arbelezko teilak Iberiar penintsulako iparraldean (Leon, Kantabria) erabiltzen dira, hots, harri mota hori oparo dagoen eremuetan. Las tejas de pizarra suelen usarse en las zonas del norte (León, Cantabria) donde es común este tipo de piedras.

Materiala: Igeltserotza

Ibaiek, kostaldeak, errepideek, gasaren, uraren eta elektrizitatearen eroanbide handiek eta abarrek "erasan-eremuak" dituzte". Los rí­os, la costa, las carreteras, las grandes conducciones de gas, agua, eléctricas, etc. tienen "zonas de afección".

Materiala: Proiektuak

Bizitegi-eremua Zona residencial

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-obra bat kokatu eta gauzatu ahal izateko, aldez aurretik lurraldea antolatu behar da, lurzorua sortu, haren erabilerak aurreikusi eta haren integrazioa planeatu. Hori egindakoan, hauek diseinatuko dira: komunikazioko elementuak, bizitegi-eremuak, industrialdeak, ekipamendu publiko eta pribatuak, saneamenduko azpiegiturak eta abar. Para poder ubicar y efectuar una obra de edificación, antes ha tenido que organizarse el territorio, generar el suelo, prever sus usos y también planear su integración; a partir de ello, se han ido diseñando los elementos de comunicación, las zonas residenciales, los polí­gonos industriales, los equipamientos públicos y privados, las infraestructuras de saneamiento, etc.

Materiala: Proiektuak