adar Bilatu adar testuinguru gehiagotan

1
adar > rama (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
d) Zutik dauden zuhaitzen enborrak, adarrak kontuan hartu gabe. d) Fuste de un árbol en pie, sin tener en cuenta las ramas.

Materiala: Egurraren teknologia

eta gauza bera gerta daiteke lurzorua elkorra bada edo adar bat edo hainbat atrofiatuta badaude. Un suelo pobre, o con atrofia de una o varias ramas, puede producir el mismo efecto.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra da zurgin-arotzek erabiltzen duten lehengaia, eta zuhaitzen enborretik, adarretatik eta sustrai nagusietatik ateratzen dute. La materia prima utilizada por el carpintero-ebanista es la madera, la cual se obtiene del tronco, de las ramas y de las raí­ces principales de los árboles.

Materiala: Egurraren teknologia

82. irudia. Adar baten hazkundeak sortutako adabegiak. Fig. 82 Nudos originados por el crecimiento de una rama.

Materiala: Egurraren teknologia

Erretzeko egurra. Adarretatik, saihetsetatik eta hondakinetatik sortzen da. º Maderas para quemar, provenientes de las ramas, costeros y desperdicios.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskuz, aizkoraz mozten dituzte: zuhaitzak zer aldetarantz erortzea nahi duten, hozka egiten dute alde horretako sustraietan edo motzondoan, heren bat baino gehiago hartuz. Ondoren, beste aldean, pixka bat gorago, hozka egiten dute berriz, aurreko hozkatik zentimetro batzuetara iritsi arte. Azkenik, erorarazi egiten dituzte zuhaitzak, bai beren kabuz, bai falkak erabiliz edo sokak lotuz adarretan. Cuando se hace a mano, se usa el hacha, y con ella se hace una entalladura en el raigal o tocón por el lado haGia el que se desea que caiga el árbol, abarcando más de la tercera parte de su superficie; después se hace otra entalladura en un plano un poco superior en el lado opuesto, hasta unos centí­metros de la otra; y por último, al ceder por su propio peso, o mediante cuñas, o cuerdas sujetas a las ramas, se le obliga a caer.

Materiala: Egurraren teknologia

Behin zuhaitzak eraitsi eta gero, adarrak, azala eta mogarra kentzen dizkiote, Una vez derribado el árbol, se le quitan las ramas, la corteza y el raberón o extremo de la cogolla.

Materiala: Egurraren teknologia

Adabegiak. Nabarmenki paralelo hazten dira enborreko zuntzak, baina, adarrak jaiotzen diren lekuetan, nabarmen desbideratzen dira. Gainera, zuntz arruntak baino gogorragoak dira, zailagoak dira zerratzen eta marrusketaz leuntzen, eta erresistentzia txikiagoa dute. Nudos. Las fibras del tronco crecen sensiblemente paralelas, pero, donde nacen las ramas, se producen notables desviaciones de las fibras, siendo siempre éstas más duras que las fibras normales, y más difí­ciles de aserrar y cepillar, y de menor resistencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun adar bat jaio dela, N erara, pieza baten barnean (ikusi 82. irudia). La figura 82 nos presenta una pieza con el nacimiento de una rama en N.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra zerratzen badugu, adabegi bizi bat dugu A zatian. Zuhaitza ipurditik mozterakoan bizirik zegoen adar bizi baten ondorio dira adabegi biziak, Una vez aserrada la madera, tendremos en A un nudo vivo, producido por una rama viva en el momento del apeo.

Materiala: Egurraren teknologia

2
adar > rama (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikatze-arrabolek herrestatze-indar nahikoa transmititu behar diote fusteari, adarrak mozteko kako izeneko elementu ahodun finkoekin talka egin eta adarrak etenik gabe moztu daitezen; horrela, 20tik 40ra arteko kN-ko zifrak lortzen dira. Los rodillos de alimentación deben transmitir al fuste una fuerza de arrastre suficiente para que, al chocar las ramas con unos elementos fijos dotados de filo que se llaman garras de desramado, sea desramado sin interrupciones, lo que supone alcanzar cifras de 20 a 40 kN.

Materiala: Nekazaritza

Kako formako xafla batzuek osatzen dute, denak artikulatuak edo batzuk finkoak izan daitezke, ixtean zuhaitzaren fustera egokitu ahal izateko eta adarrak talka bidez mozteko, muinoirik utzi gabe. Consiste en unas cuchillas en forma de garra que pueden ser todas articuladas o alguna de ellas fija, para que en al cerrarse puedan adaptarse al fuste del árbol y eliminar las ramas por impacto sin dejar muñones.

Materiala: Nekazaritza

Beso luzagarriko biltzeko makinek lortzen dute kalitaterik onena tamaina ertaineko (5 cm-ko diametrokoak) adarrak mozteko, baina emaitza horiek lortzeko motelago lan egiten dute eta arazo mekaniko gehiago izaten dituzte. Las cosechadoras de brazo extensible son las que obtienen una mejor calidad de desrame para ramas de tamaño medio (alrededor de 5 cm de diámetro) pero a costa de una mayor lentitud de desrame y de mayores problemas mecánicos.

Materiala: Nekazaritza

Lana antolatu behar da, lur-eremu zailetan adarrek eta puntek makinaren mugimenduari laguntzeko moduan. Hay que planear el trabajo de modo que las ramas y puntas ayuden al movimiento de la máquina por terrenos difíciles.

Materiala: Nekazaritza

Lekua edukiz gero, sustraiak adarrak baino bi edo hiru aldiz urrunago heda daitezke. Cuando hay espacio disponible, las raíces puedan esparcirse de dos a tres veces más lejos que las ramas

Materiala: Nekazaritza

enborrak eta adarrek el tronco y las ramas

Materiala: Nekazaritza

adarraren bukaeran egoten dira. se encuentran al final de la rama

Materiala: Nekazaritza

Zuhaitz batean osatzen den lehen adarrak enborra osatzen du. La primera rama formada en un árbol constituye el tronco

Materiala: Nekazaritza

Enborretik sortzen diren adarrei adar amak edo adar nagusiak deitzen zaie. Las ramas que nacen del tronco se llaman ramas madres o primarias.

Materiala: Nekazaritza

Zati lignifikatuen multzoari, hau da, enborrak adarrek eta adaxkek osatzen duten multzoari “zura” deitu ohi zaio. El conjunto de partes lignificadas, es decir, tronco ramas y ramos, suele denominarse “madera .

Materiala: Nekazaritza