lorategi Bilatu lorategi testuinguru gehiagotan

1
lorategi > jardín (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lorategian hartu beharreko prebentzio-neurriak: Medidas preventivas en el jardí­n:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

bainugela, sukaldea, egongela, logela eta lorategia. el baño, la cocina, el salón, el dormitorio y el jardí­n.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Lau urte daramatza lanean parkeen eta lorategien mantentze-lanak egiten dituen enpresa batean. Desde hace cuatro años trabaja en una empresa de mantenimiento de parques y jardines.

Materiala: Ezintasuna

Sehaska beirazko kiosko baten dago, autobus geltokitik oso gertu, Wilhelminerspitaleko eremu berdeetan sakabanatutako pabiloi-gune zabalaren lorategiaren eta kalearen artean. La cuna se encuentra en un quiosco de vidrio muy cerca de una estación de autobuses, entre la calle y el jardí­n del amplio complejo de pabellones dispersos en espacios verdes del Wilhelminerspital.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harreran, batetik, alderdi administratiboa dago (harrera jarduerak eta harreraren ondorengoak), eta bestetik, adinekoari ingurunea (aretoak, jangelak, lorategia) eta bere logela erakusten zaizkio. En la acogida hay una parte administrativa (actividades de ingreso y posteriores al ingreso) y otra en la que se presenta al anciano el entorno (las diferentes dependencias, comedores, jardí­n) y su propia habitación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lorategia Jardí­n

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Terraza edo lorategiko lauzek zimurtsuak izan behar dute labain egitea eta erortzea ekiditeko. Las losetas de la terraza o del jardí­n habrán de ser de suelo rugoso para evitar resbalones y caí­das.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

lorategi > jardín (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lorategiz hornitutako plaza publikoa Plaza pública con jardines

Materiala: Eraikinaren estalkia

geruza porotsua esaten zaio (5): errekazko hondarrezko geruza, garbitua eta buztinik edo lohirik gabea, lodiera aldakorra duena lorategiaren altueraren arabera (10-15 cm gutxienez). Ondoren, 100 g/m2-ko gehienezko gramajeko eta 100 lm2/s-ko permitibitateko polipropileno-geoehun bat zabaltzen da. denominada capa porosa (5), compuesta por una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas o limos, con espesor variable en función de la altura del jardí­n, con un mí­nimo de 10-15 cm, con posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de gramaje no superior a los 100 g/m2 y una permetividad de 100 lm2/s.

Materiala: Eraikinaren estalkia

geruza porotsua esaten zaio (6), errekako legarrezko geruza batez osatuta dago, garbia eta buztinik edo lohirik gabea, lodiera aldakorra duena, lorategiaren altueraren arabera, 10-15 cm gutxienez. denominada capa porosa (6), compuesta por una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas o limos, con espesor variable en función de la altura del jardí­n, con un mí­nimo de 10-15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado, la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

akabera esaten zaio (7), eta eremu bakoitzean estalkiari eman behar zaion erabileraren araberakoa da, hala nola zoladura, lorategia, parkea eta abar. denominada terminación (7), estará constituida de acuerdo al uso de la cubierta en cada zona, es decir, pavimento, jardí­n, parque, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Azaleraren premien araberakoa, hau da, oinezkoen eremua, lorategia, errodadura eta abar. Originada según las necesidades de la superficie, es decir, zona peatonal, jardí­n, rodadura, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

lorategi > jardín (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sydney metropoliak, Sydney Tower (Hego Hemisferioko eraikinik altuena) nagusi duten etxe orratzen profil futurista du, eta hainbat auzotan, hala nola Chinatownen, bertako herritarren tradizioak eta kultura dira nagusi. Badiaren inguruan daude, ordea, erakargarri turistiko nagusiak, hala nola Opera Jauregia herrialdearen ikonoetako bat, badia ixten duen burdinazko zubia formagatik esekitokia La metrópoli de Sydney con su perfil futurista de rascacielos dominados por la Sydney Tower (edificio más elevado del hemisferio sur), concentra multitud de barrios como Chinatown que conservan las tradiciones y cultura de los ciudadanos que lo habitan , sin embargo el entorno de la Bahía concentra las mayores atracciones turí­sticas como el Palacio de la Ópera , que es uno de los iconos de la nación, el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Altitude txikiagoan, erdialdeko mendigunearen hegaletan, berezitasun klimatikoek banilla eta beste hainbat espezia landatzea ahalbidetzen dute; bestalde, badira hango barietateekin osatutako lorategi interesgarriak, hala nola Mascarin Lorategia eta Lurrinen Lorategia. A menor altitud , el las faldas del macizo montañoso central, las peculiaridades climáticas permiten el crecimiento de plantaciones de vainilla y otras especias, así­ como de interesantes jardines de variedades autóctonas, como el Jardí­n de Mascarí­n y Jardí­n de los perfumes.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Uren kalitatea, Flic eta Montchoisyko hondartzak eta hotelen dotoretasuna alde batera utzita, turismo-baliabide nagusiak hauek dira: Trou-aux-Cerfs sumendia, museo-etxetzarrak, Curepipeko espezia eta fruta-arbola sailak, Port Louiseko merkatua eta Pamplemousses lorategia eta mundu guztiko urpekariak erakartzen dituzten itsas hondoak. Al margen de la calidad de sus aguas y playas como las de Flic y Montchoisy , y lo refinado de sus hoteles, los mayores recursos turí­sticos son el Volcán Trou-aux-Cerfs , las mansiones museo, las plantaciones de especias y frutales de Curepipe, el mercado y el Jardí­n de Pamplemousses en Port Louis , y los fondos marinos meta de aficionados al submar

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ibirapuera parkeak eta Lorategi Botanikoak ematen diote hiri handiak behar duen natura-kontrapuntua. Parques como Ibirapuera o el Jardí­n Botánico aportan el contrapunto natural que la gran ciudad persigue.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Errepublikako hiriburu Caracasek petrolio-industria indartsuari lotutako negozio-turismo handia du. Horren osagarri den opor-turismoak erakargarri hauek aurkitzen ditu: ezinbestekoak dira La Pastora auzo zaharra, katedrala, museoak eta etxe orratzak eta hainbat lorategi, adibidez, Parque del Este, Lorategi Botanikoa eta hiria inguratzen duten Sierra de El ívilaren muinoak. Caracas , capital de la República ,acoge un destacado turismo de negocios muy ligado a la potente industria petrolera existente, complementado por un turismo vacacional que tiene en el antiguo barrio de La Pastora, la catedral , los espacios museí­sticos y los rascacielos las citas obligadas ,como también lo son los jardines ,como el Parque del Este, Jardí­n Botánico y las colinas de la Sier

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Turistek atsegin duten tipismoa Amerikako tenplu katoliko miretsienean, Guadalupe Basilikan, eta Xochimillcoko lorategi eta kanaletan dago. El tipismo que buscan los turistas se saborea en el templo católico más venerado de América, la Basí­lica de Guadalupe y en los jardines atravesados por canales de Xochimillco .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiri modernoak Chinatown eta Gastown auzoen nortasuna errespetatzen du. Gastown auzo zaharrenetako bat da; kale harriztatuak eta XVIII. mendeko eraikinak ditu. Parkeak eta lorategiak hiri osoan barreiatuta daude; horren adibide dira Stanley parkea, eskualdeko indiarren totemak dituena, eta Elisabet Erreginaren lorategiak. La ciudad moderna respeta la singularidad de sus barrios como Chinatown y Gastown,este, uno de los más antiguos con calles adoquinadas y edificaciones del XVIII .Parques y jardines, jalonan toda la ciudad como el de Parque Stanley con los totems de los indios de la región y los Jardines de la Reina Isabel.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Funtzio politiko eta administratiboa du; hiribide handietan egituratuta egoteak eraikin publikoen ikuspegia nabarmentzen du, eta lorategiak nagusi dira hiriko paisaian. Desempeña una función polí­tica y administrativa , está estructurada por grandes avenidas que acentúan la perspectiva de los edificios públicos, los jardines son una constante en el paisaje urbano.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Pragatik kanpo, hauek dira Txekiar Errepublikako gune turistiko nagusiak: Karlos IV.a enperadorearen ehiza-aterpetxea dagoen Karlovy Vary eta lorategiak zein interes artistikoko eraikin ederrak dituen Marianske Lazné bainuetxe-hiriak; Hego Bohemiako hiriburu den Ceske Budejovice Erdi Aroko hiria eta Brno, Budapest eta Pragaren artean dagoen hiria, monasterio kaputxinoa eta udaletxe bikaina dituena. Fuera de Praga , las ciudades balneario de Karlovy Vary con el refugio de caza del emperador Carlos IV, y Marianske Lazné con bellos jardines y edificaciones de interés artí­stico , son junto a la ciudad medieval de Ceske Budejovice, capital de Bohemia meridional; y Brno urbe situada entre Budapest y Praga con el monasterio capuchino y un excepcional ayuntamiento , los grandes núcleos turí­sticos de la Repúblic

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iparraldeko Venezia deitzen zaion hiri honetan, bidaiariak aukera ugari ditu, besteak beste: Pizkundearen tenplua, Kazan katedrala eta inguruko Tsarkoe Selo herria, Katalina tsarinaren jauregiak eta lorategiak dauden tokia. El Templo de la Resurrección, la Catedral de Kazán, y la villa próxima de Tsarkoe Selo con los palacios y jardines de la zarina Catalina son solo algunos de las múltiples posibilidades que el viajero puede encontrar en la llamada " Venecia del norte" .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak