anclaje Bilatu anclaje testuinguru gehiagotan

1
ainguratze > anclaje (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ainguratze-linea zurrunen gainean jartzeko erorikoen aurkako gailu irristagarriak. Dispositivos anticaí­das deslizantes sobre lí­nea de anclaje rigida.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zintak tarteko gunean gorputz bikoitza duenez, leiho edota zorro luzangak sortzen dira; horrela, bada, ainguratze-mosketoiak bertan sartu eta haietan mugitzen dira. La cinta presenta en la zona intermedia un doble cuerpo de forma que define ventanas o vainas alargadas en las que se introducen los mosquetones de anclaje, que así­ se mueven a lo largo de ellas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gailu hori babeserako erabiltzen diren beste sistemekin bateragarria da guztiz, eta hauek akopla dakizkioke, gero ikusiko dugun bezala: energia-xurgatzaileak, erorikoak saihesteko arnesak, ehunezko ainguratze-lineak edota altzairuzko kablezkoak, sokak, eslingak, konektoreak eta lotu edota eusteko bestelako elementuak, jaitsierarako gailuak, erorikoak saihesteko gailuak, segurtasun-sareak eta eraikinaren ertzean kokatzeko behin-behineko babes-sistemak. Este dispositivo es completamente versátil con otros sistemas de protección, pudiendo acoplarse en él como veremos posteriormente absorbedores de energía, arneses anticaí­das, lí­neas de anclaje textiles o de cable de acero, cuerdas, eslingas, conectores y otros elementos de amarre o de sujeción,

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Badu aplikazio interesgarri bat ere: ainguratze-puntu moduan erabiltzea zamalanetarako plataforman (522. irudia). Una aplicación muy interesante es su utilización como punto de anclaje en plataformas de carga y descarga (fig. 522).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, behin sistema puntu erresistenteetan ezarri eta gero, langileek MULTIGARBEN horri segurtasun osoz heldu ahal izango diote, ainguratze-puntu horrek 2.000 kilogramotik gorako indarra jasaten baitu gutxienez. De esta forma, una vez instalado el sistema en estos puntos resistentes, como se ve a continuación, los operarios pueden sujetarse a este MULTIGARBEN con total seguridad, resistiendo este punto de anclaje como mí­nimo una fuerza de 2.000 kg.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ainguratze-puntua. Punto de anclaje.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemak obraren edozein zonatan lanak gauzatzeko ainguratze-puntu gisa jardun dezake, babes kolektiboak egon zein ez. El sistema, puede actuar como punto de anclaje para realizar trabajos en cualquier zona de la obra, existan o no protecciones colectivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Segurtasun-soka edota ainguratze-linea bat ezarri dugu jadanik zutabearen goialdean. En este momento tenemos instalada una lí­nea de vida o lí­nea de anclaje, con la particularidad de que se encuentra ubicada en la parte superior del pilar.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

iragazgaiztea esaten zaio (4), kautxu sintetikoz (Hypalón motakoa) aurrefabrikatutako mintz bat instalatuz osatua, gainjarpenetan (gutxienez 10 cm) mekanikoki ainguratua, fabrikatzaileak berak diseinatutako ainguratze galvanizatu bereziak (5) dituena, poliesterrezko sare obalez armatua, UNE 104 301/91 araua betez betiere. denominada impermeabilización (4), compuesta por la instalación de una membrana prefabricada de caucho sintético, tipo Hypalón, anclada mecánicamente en los solapes, mí­nimos de 10 cm, con anclajes especiales galvanizados (5) diseñados por el propio fabricante, armada con malla oval de poliéster, cumpliendo la normativa UNE 104 301/91.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla grekatuaren oinarria instalatuta dagoela oinarri hartuta, estalkiari ematen zaio hasiera estrusio bidezko EXP poliestireno-aparrezko xafla zurrunak (26 kg/m3) jarriz. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan, konpresio bidezko 2 kg/cm2-ko erresistentziarekin (UNE 53310) eta eraikinaren kokapen-eremuaren azterlan Higrotermikoak definitutako ||Partiendo de la base de que el soporte de chapa grecada esté instalado, se inicia la cubierta con la colocación de las planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido EXP de 26 kg/m3, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, con resistencia a compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y

Materiala: Eraikinaren estalkia

ainguraketa > anclaje (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izan ere, eskarmentuak frogatzen duenez, ainguraketak sobera geratutako burdinazko piezak edo behar diren baldintzak betetzen ez dituzten kableak izaten dira sarritan. La experiencia demuestra que en un alto porcentaje la elección de los anclajes suelen ser ferrallas sobrantes y/o cables que no reúnen caracterí­sticas adecuadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemaren osagaiak UNE-EN 1263-1 arauaren araberako segurtasun-sarea eta sostengatzeko kable eta ainguraketak dira; azkenak UNE-EN 795 arauan jasotzen dira ("Altuerako erorketen aurkako babesa, ainguraketa-gailuak, baldintzak eta saiakuntza"). El Sistema está compuesto por la red de seguridad, conforme a la norma UNE-EN 1263-1 y, tanto los cables como anclajes de sustentación, que estarán contemplados en la normativa UNE-EN 795 "Protección contra caí­das de altura, dispositivos de anclaje, requisitos y ensayo".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

UNE-EN 1263-2 arauaren arabera, S sistemako segurtasun-sareak jartzeko, karga bereizgarriari eusteko gai diren ainguraketa-puntuetan lotutako sokak erabiliko dira. Según se indica en la norma UNE-EN 1263-2, las redes de seguridad del Sistema S se instalarán con cuerdas de atado, a puntos de anclaje capaces de resistir la carga caracterí­stica.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

ainguraketak, iragazgaizteak, isolamenduak kokatzea, moldurak zaharberritzea, material bereziak ipintzea, etab. anclajes, impermeabilizaciones, colocación de aislamientos, restauración de molduras, colocación de materiales especiales,etc.

Materiala: Proiektuak

Merkatuan badago beste konponbide bat, jarraian laburbilduko duguna: estalki-taularen gainean kartoizko eta beirazko zuntzezko xafla batzuk jartzen dira, aseak eta asfalto-betunezkoak, teilaren profilera egokitzen direnak eta euskarrian mekanikoki ainguratzen direnak, elkarren gainean jarrita isurketa errazteko. Jarraian, ainguraketak zigilatu egiten dira, asfalto-masilla edo polimero-betunek eraldatutako silikonak erabiliz. Otra solución, existente en el mercado, es instalar encima del tablero de cubierta unas planchas de cartón y fibra de vidrio saturadas de betún asfáltico que reproducen el perfil de la teja y que se anclan mecánicamente al soporte, solapándolas entre sí­ a favor de la escorrentía, sellando posteriormente los anclajes con masilla asfáltica o

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ainguraketak/finkapenak Anclajes/Fijaciones

Materiala: Eraikinaren estalkia

Polipropilenozko ainguraketa Anclaje de polipropileno

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ainguraketa mekanikoa Anclaje mecánico

Materiala: Eraikinaren estalkia

Polipropilenozko ainguraketa Anclaje polipropileno

Materiala: Eraikinaren estalkia

Errekako legarra (10). Metalezko ainguraketa Grava de rí­o 10. Anclaje metálico

Materiala: Eraikinaren estalkia