distira Bilatu distira testuinguru gehiagotan

1
distira > brillo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tintak, errotuladoreek eta gouache-ak edo tenperak emaitza onak ematen dituzte. Tenperak, gainera, azpian erabilitako beste koloreak estaltzen dituenez gero, ukituak ematea ahalbidetzen du; merkea da, gainera, eta, espresibitatearen aldetik, kolore lisoak, mateak eta distirarik gabekoak eskaintzen ditu. Algunos materiales que dan buen resultado son la tinta, los rotuladores y el "gouache" o témpera, que cubre otros colores que se hayan puesto debajo, por lo que permite el retoque, es barato, y desde el punto de vista expresivo, ofrece colores lisos, mates y sin brillos.

Materiala: Irudia

Distira: larruazala matea ala distiratsua den. Brillo (mate, brillante).

Materiala: Irudia

Zenbait kasutan, hainbat efektu lor daitezke: fokatzea/desfokatzea, iragazkiak erabiltzea, kolore-sorta aldatzea, kontraste eta distira aldaketak, etab. En algunos casos se pueden conseguir efectos de muy diversos tipos: enfoque/desenfoque, aplicación de filtros, modificación de la gama de colores, de contrastes, de brillos, etc.

Materiala: Irudia

Oso eraginkorra da aerografoa atzealdeak margotzeko eta lehenago pintzelekin landu diren ilustrazioei distira eta itzalak emateko. Es muy efectivo para pintar fondos, dar brillo y sombras a ilustraciones que se han trabajado antes con pinceles.

Materiala: Irudia

Hiru dimentsiotan banatzen da: ñabardura, saturazioa eta distira. Se descompone en tres dimensiones: matiz, saturación y brillo.

Materiala: Irudia

gardentasuna, bereizmena, opakotasuna, agresibitatea, distira eta "filosofiko" samarrak diren beste termino asko erabiltzen dituzte. transparencia, definición, opacidad, agresividad, brillo, y un largo etcétera de términos bastante "filosóficos".

Materiala: Soinu profesionala

Distira erantsi hori oso eraginkorra izan daiteke une egokian. Ese pedazo añadido de brillo puede ser de una eficacia máxima en el momento oportuno.

Materiala: Soinu profesionala

distira > brillo (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baina hori kalkulu bat baino ez da; izan ere, egiazki zenbat kontsumituko duen jakiteko, kontuan hartu behar da pantaila gehienezko distirarekin dugun edo gutxiagorekin, disko gogorrak denbora gehiagoan edo gutxiagoan funtzionatzen duen, DVDarekin lanean ari garen, eta abar; horrenbestez, gutxi gorabeherako denbora-kalkuluak dira. Pero esto es una estimación, pues el consumo depende de que la pantalla la tengamos a máximo brillo o menos, que funcione durante más o menos tiempo el disco duro, que trabajemos con el DVD, etc.; por tanto, son tiempos estimados.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Distira doitzeko, kontsultatu "2. Kristal likidozko pantailaren (LCD) koadroa" ataleko jarraibideak. Para ajustar el brillo, consulte las instrucciones de "2. Cuadro Pantalla de cristal lí­quido (LCD)".

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Irudi baten distira, kontrastea, gamma, argia eta itzala doitzen uzten dute 4 kanal desberdinen bitartez. Le permiten ajustar el brillo, contraste, gamma, luz y sombra de una imagen mediante 4 canales diferentes.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Distira (0-255 artean lerroak marrazteko modurako, eta -100 eta 100 artean digitalizatzeko beste modu batzuetarako) Brillo (0 a 255 para modo Dibujo de lí­neas y -100 a 100 para otros modos de digitalización)

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

3Gamma zuzenketak gris-maila jakin baten (edo maila-tarte baten) distira (itzala) aldatzen du; oso erabilgarria da irudi baten itzalei edo isolatutako beste eremu batzuei distira emateko. 3La corrección gamma cambia el brillo (sombra) de un nivel de gris en particular (o de un rango de niveles); es particularmente útil para dar brillo a sombras o a otras áreas aisladas de una imagen.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

distiraren informazioari luminantzia deritzo eta Y moduan adierazten da. La información de brillo se llama luminancia y se representa como Y.

Materiala: SCADA sistemak

Polaritateak pantailako edukiaren eta atzealdearen arteko distiraren lotura adierazten du. La polaridad indica la relación de brillo entre el contenido de pantalla y su fondo.

Materiala: SCADA sistemak

Polaritate positiboarekin distirak gutxiago detektatzen dira pantailak argiztapen handiagoa duelako eta ertzak garbiagoak direlako. Con polaridad positiva, los brillos se aprecian menos al tener mayor iluminación de pantalla y los bordes son más ní­tidos.

Materiala: SCADA sistemak

Gerta daiteke argiak eragiten duen angeluaren eraginez laneko dokumentua ezin irakurri ahal izatea, kontrastea minimoetara erortzen delako (paper satinatu mota batzuetan, irakurlearen kokapenaren arabera, distirek eta islek idatzitako datuen irakurketa zail dezakete). Puede darse el caso de que la luz incida con un ángulo tal que sea imposible leer el documento de trabajo porque el contraste cae a mí­nimos (en algunos tipos de papel satinado los brillos y reflejos pueden hacer difí­cil la lectura de los datos escritos dependiendo la posición en la cual esté colocado el lector).

Materiala: SCADA sistemak

Pantailaren ezaugarri fisikoak direla eta, aurkeztutako informazioaren irakurgarritasunari eragiten dieten islapenak sortzen dira; izan ere, islapenak distirari gainjartzen zaizkio (belatu-luminantzia deritzo). En la pantalla, debido a sus caracterí­sticas fí­sicas, se producen reflexiones que influyen directamente en la legibilidad de la información presentada, al superponerse éstas al brillo de la misma (se denomina luminancia de velado).

Materiala: SCADA sistemak

2
distira > brillo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arintasuna azpimarratzeko eta Balenciagaren hitzetan "bolante inteligenteak" sortzeko13, jostunek zurdazko zerrendak jartzen dituzte atzealdetik. Era horretara, soinekoek hegan egingo dutela ematen du. Berriz ere parpaila da ondoen erakusten dituena Goyaren efektu piktorikoak, esate baterako margolariak Karlos IV.aren familialaneko traje apartetan isuri zituen hondo beltz edo marroiaren gaineko distira urre-koloreak (45. or. il.). Parpailaren alderdi guztiak goresten dira horren erabileraren berezitasunari esker. Horren lekuko dira 1946ko bi soineko (28 or. il.), Valenciennesko txirikorda tolestuz apainduak; modu bertikalean jarrita, ezusteko erliebea ematen diote "estalaktita" edo kiribil horiei. Aipatzekoa da zeremoniako soinekoa, zeinetan lore sorta bakoitza bi toles solteen bitartez enkoadratuta ageri den (33. or. il.), edo 1957ko gaueko soineko bat, parpaila beltz izurdunarekin. Bolumena tolesen eta drapatuen bitartez ikusten da, baina jostunak "argalenentzat Point d'esprit tulean Para acentuar la ligereza y crear lo que Balenciaga llama “volantes inteligentes”, los modistos ponen bandas de crin a sus reversos. De esta manera, los vestidos parecen echar a volar. Una vez más, es el encaje (il. p. 46) el que mejor traduce los efectos pictóricos de Goya, como los brillos de oro sobre fondo negro o marrón que el pintor vertió sobre los suntuosos trajes de La familia de Carlos IV (il. p. 45). Todos los aspectos del encaje aparecen exaltados gracias a la originalidad de su utilización. Son muestra de ello dos vestidos de 1946 (il. p. 28), adornados con trenzado de Valenciennes fruncido que, dispuestos verticahnente, dan un relieve inesperado a esas ''estalactitas" o enroscamientos. Gabe citar también el vestido de ceremonia en el que cada ramo de flores está encuadrado por dos pliegues sueltos que se convierten en su encuadre (il. p. 33) o también un vestido de noche con encaje negro fruncido de 1957. El volumen se puede apreciar con los plisados y los chapeados, pero

Materiala: Ehungintza liburuak

3
distira > brillo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabilera-tenperatura 30-37 ºC artekoa da. Tenperatura horren gainetik, distira galtzen du eta, azpitik, ezin da erabili. Su temperatura de utilización varía entre los 30 a 37 º, por encima de esta temperatura pierde brillo y por debajo no se puede utilizar.

Materiala: Gozogintza

Itxura sendoa eta freskoa, distira ebakitzean, eta haragiaren berezko usaina. Consistencia firme, aspecto fresco, brillo en el corte y olor propio de la carne.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Itxura sendoa eta freskoa, distira ebakitzean, eta mota honetako haragiaren berezko usaina. Consistencia firme, aspecto fresco, brillo en el corte y olor propio de este tipo de carne.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Itxura sendoa eta freskoa, distira ebakitzean, eta haragiaren berezko usaina. Consistencia firme, aspecto fresco, brillo de corte y olor propio de la carne.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Distirarik handiena. Un brillo máximo.

Materiala: Gozogintza

Jo mahaian, lisaketa berdintzeko eta distira areagotzeko. Golpear sobre la mesa para que se iguale el alisado y se acentúe el brillo.

Materiala: Gozogintza

Gaur egun badaude bonboiaren forma duten ontziak: bertan sartzen dira eta horrela igurzketa eta distira-galera saihesten da. Modernamente existen envases con la forma del bombón en el cual se introducen evitando así­ el roce y pérdida del brillo.

Materiala: Gozogintza

Hezetasuna.- Erre beharreko produktuaren araberakoa izango da; batez ere okintzako produktuetan aplikatzen da. Hezetasuna labean sartu aurretik edo sartu eta berehala aplikatuko da; piezei hezetasuna emanda gaineko geruza hezetu nahi dugu, azala sortzeko edota luzaroagoan bigun mantentzeko. Horrela, bolumena gehiago handituko da eta kolorea edo distira areagotuko da. Humedad.- Dependerá del producto a cocer se aplica sobre todo en productos de panadería, la humedad se aplicará antes o inmediatamente después de haber sido introducidas en el horno, al aplicar humedad a las piezas se pretende humedecer su capa superior para crear corteza o mantenerla más tiempo blanda con lo que el aumento de volumen es mayor o favorecer el co

Materiala: Gozogintza