lagin Bilatu lagin testuinguru gehiagotan

1
lagin > muestra (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreaktiboak erreakzio jakin batzuk eragiteko gaitasuna duten substantzia kimikoak dira. Gaitasun hori dela eta, analisiak egiten diren laborategietan erabiltzen dira, lagin batean substantzia bat dagoen ala ez jakiteko edo zein kantitatetan dagoen antzemateko. Los reactivos son sustancias quí­micas que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, se utilizan en los laboratorios de análisis para descubrir la presencia o medir la cantidad de otra sustancia que hay en una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pipeta husteko putz egiten badugu, gure biriketatik ateratzen den aireak ere kontamina dezake lagina, eta baliteke emaitza desegokiak ateratzea. Si soplamos para vaciar la pipeta, el aire que sale de nuestros pulmones puede contaminar también la muestra y obtener resultados inadecuados.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurketaren emaitza neurria izaten da, hau da, aztertzen ari garen laginaren propietate fisikoak, kimikoak edo biologikoak esperimentalki zehaztea. El resultado de la medición será la medida, es decir, la determinación experimental de las propiedades fí­sicas, quí­micas o biológicas de la muestra estudiada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ur-lagin bati analisi bakteriologikoa egiten badiogu, neurriak jakinaraziko digu zein den lagin horrek duen mikroorganismo-kontzentrazioa. Si realizamos un análisis bacteriológico a una muestra de agua, la medida nos informará sobre la concentración de estos microorganismos que contiene dicha muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Magnitudeak neur daitezkeen laginaren propietateak dira. Las magnitudes son las caracterí­sticas de la muestra susceptibles de ser medidas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, pisuak hartzeko matxardak, pisuak, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, las pinzas para coger las pesas, las propias pesas, la espátula que utilizarás para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da zuzenean plateraren gainean jarri behar lagina, baizik eta iragazpaper baten gainean. No debe pesarse directamente sobre el platillo, se depositará la muestra sobre un papel de filtro.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da laginik erori behar plateraren gainera, eta gutxiago balantzaren zuloetatik. Que no caiga muestra sobre el plato y aún menos por los orificios de la balanza.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hori gerta daiteke, batez ere, prezipitatu-ontzi bat erabiltzen denean lagin bat pisatzeko. En particular, puede ocurrir al utilizar un vaso de precipitados al pesar una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula, eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, la espátula para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan