espacio Bilatu espacio testuinguru gehiagotan

1
espazio > espacio (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-ekipoek espazio librea izango dute honetarako: Los equipos de trabajo dispondrán de espacio libre para:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Karpoko zatiren batean hantura bat sortzen denean, espazioa murriztu egiten da, eta, horren ondorioz, nerbio ertaina konprimi daiteke; arazo horri tunel karpianoaren sindrome deritzo eta eskuan oinazeak eragiten ditu, eta erpuruko muskuluak inurritu, puztu eta atrofiatu egiten dira. Cuando se produce una inflamación de alguna de las partes del carpo, se provoca una reducción de espacio pudiéndo comprimir el nervio mediano, problema conocido como sí­ndrome del túnel carpiano, lo que origina dolores en la mano y sensación de hormigueo, acorchamiento y atrofia de los músculos del dedo pulgar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ESPAZIOEN BANAKETA DIVISIÓN DE ESPACIOS

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egitura erresistentea, espazioen arabera Estructura resistente según los espacios

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Mailaren espazioa, oina jartzekoa. B El espacio del escalón donde se apoya el pie.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lanak jantzi bereziak eramatea eskatzen duenean, aldagela bat egongo da, giltzadun armairu indibidualekin, eta arropez erabat aldatzeko behar adinako espazioarekin eta aldatzeko eserleku batekin. Cuando el trabajo implique llevar ropa especial, deberá existir un vestuario, con taquillas individuales con llave, y con espacio necesario para un cambio completo de ropa así­ como un asiento para poder cambiarse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Espaziorik izanez gero, konpondutako ibilgailu bat lantegi barruan ez edukitzen saiatu behar da, konpontzen ari den ibilgailu batentzako leku produktiboa okupatzen baitu. Si se dispone de espacio, se tiene que evitar tener un vehí­culo reparado en el interior del taller, ya que ocupa un sitio productivo para un vehí­culo en reparación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Azaldutako guztiagatik, gure jardueran hondakinen biltegi osagarri bat sor dezaketen hutsunerik edo tarterik ez edukitzen saiatu behar dugu; hortaz, diseinatzeko unetik, espazio horiek murriztuko dira. Por lo anteriormente expuesto, en nuestra actividad debemos intentar no tener huecos o zonas muertas que puedan generar un almacén auxiliar de material de desecho, por lo que, desde el diseño, se atenderá también a reducir estos espacios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ikusi dugunez, jardueraren diseinuaren hasieratik oso garbi eduki behar da zertarako izango diren espazioak; izan ere, horietako bakoitzak beharrizan batzuk ditu, eta, beraz, egitura eta instalazioak ez dira berdinak batean eta bestean. Como se ha visto, desde el comienzo del diseño de la actividad hay que tener muy claro a qué se van a dedicar los diferentes espacios de los que se dispone, ya que cada uno de ellos tiene necesidades diferentes y, por lo tanto, la estructura e instalaciones deberán ser distintas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

hurbil dauden bi gainazalen artean airea igarotzen denean, haren abiadura azkartu egiten da, eta berehala egokitzen du ibilbidea geratzen zaion espaziora. Alabaina, aire horretan esekita doan partikulak ezin izango du ibilbidea hain azkar aldatu, eta horregatik gainazal solidoaren aurka talka egin eta harrapatuta geratuko da. al pasar aire entre dos superficies próximas, la velocidad del aire aumenta y adapta su trayectoria rápidamente al espacio que le queda, pero una partí­cula que viaje suspendida en esa vena fluida no podrá cambiar tan rápidamente de trayectoria por lo que chocará contra la superficie sólida y quedará atrapada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

espazio > espacio (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espazioan modu egokian kokatzeko, giza gorputzaren planoak ezagutu behar ditugu. Horretarako, beti POSIZIO ANATOMIKO deritzon posiziotik abiatuko gara. Posizio anatomikoa hau da: Para situarnos de manera adecuada en el espacio debemos conocer diferentes planos del cuerpo humano, partiendo siempre de la denominada POSICIÓN ANATÓMICA que es la siguiente:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezurretan ohikoak ez diren espazioak sortzen dira. Horren ondorioz, hezurrak mehe eta porotsu bihurtzen dira, eta ondorio hauek eragiten ditu: bizkarreko min zehaztugabeak, bizkarrezurra desitxuratzea eta eremu hauskorrak (ornoak, pelbisa, izterrezurra, etab.) haustea. Es la formación de espacios anormales en los huesos, por lo que se vuelven delgadas y porosas, provocando dolores difusos de espalda, deformaciones de la columna vertebral y fracturas en zonas frágiles como vértebras, pelvis, fémur, etc.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazioko kartilagoa desagertu egiten da, eta hezur berria sortzen da artikulazioaren ertzetan; horren ondorioz, artikulazioaren barrunbean dagoen espazioa murriztu egiten da, eta artikulazioaren mugimenduak ere MURRIZTU egiten dira. Se caracteriza por la desaparición del cartí­lago articular y por la formación de hueso nuevo en los márgenes de la articulación; originando esto la reducción de espacio en la cavidad articular LIMITANDO los movimientos de la articlación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi biriken artean espazio bat dago, MEDIASTINO deritzona. Bertan daude bihotza, odol-hodi handiak eta hestegorria. Entre los dos pulmones, existe un espacio denominado MEDIASTINO, en donde se encuentra el corazón, los grandes vasos sanguí­neos y el esófago.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BOWMANEN KAPSULA. Mintz bikoitza da, eta bere baitan tolesten da, GLOMERULUA barneratu edo inguratzeko. Horrela, barnean espazio bat sortzen du, BOWMANEN ESPAZIOA, GLOMERULUAN iragazi den gernua biltzeko. La CíPSULA DE BOWMAN (que es una doble membrana que se curva sobre sí­ misma para alojar o rodear al GLOMí‰RULO, creando en su interior un espacio, el ESPACIO BOWUMAN, donde se recoge la orina filtrada del GLOMí‰RULO).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Likido zefalorrakideoa espazio subaraknoideoan dago, eta haren funtzioa da NSZ balizko traumatismoetatik babestea. El lí­quido cefalorraquí­deo se encuentra en el espacio subaracnoideo siendo su función proteger al SNC de posibles traumatismos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bestalde, likido zefalorrakideoa ESPAZIO SUBARAKNIDOAN birxurgatzen da, eta sortzen den likido zefalorrakideoaren eta birxurgatzen denaren arteko OREKA behar da. Por otro lado, el lí­quido cefalorraquí­deo es reabsorbido en el ESPACIO SUBARACNOIDEO, debiendo existir un EQUILIBRIO entre el lí­quido cefalorraquí­deo formado y el lí­quido cefalorraquí­deo reabsorbido.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

espazio subdurala espacio subdural

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Espazio epidurala Espacio epidural

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ARAKNOIDES tarteko mintza da, eta bere buruaren gainean tolesten da, bi tolestura sortuz; bata PIAMATERRERA itsatsia dago, eta bestea DURAMATERRERA; bien artean ESPAZIO SUBARAKNOIDEO izeneko tartea gelditzen da, LIKIDO ZEFALORRAKIDEOZ betea. Likido hori gardena da, eta NSZ balizko traumatismoetatik babestea du helburu. El ARACNOIDES es la membrana intermedia que se dobla sobre sí­ misma formando dos pliegues; uno pegado a la PIAMADRE y otro a la DURAMADRE, quedando entre los dos un espacio denominado ESPACIO SUBARACNOIDEO que se encuentra lleno de LíQUIDO CEFALORAQUíDEO, que es un lí­quido transparente que tiene como función proteger el SNC de posibles traumatismos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa