canal Bilatu canal testuinguru gehiagotan

1
kanal > canal (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanalak marka aktibatuko du retrace funtzioa baliogabetzeko. El canal activa la marca para cancelar la función retrace.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak erabiltzen duen ziklo-denboraren portzentajea. Porcentaje del tiempo de ciclo que utiliza el canal.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak blokeen prestaketarako erabiltzen duen ziklo-denboraren portzentajea. Porcentaje del tiempo de ciclo que utiliza el canal para la preparación de bloques.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

KANALAK, ARDATZAK ETA BURUAK CANALES, EJES Y CABEZALES.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du ardatzak posiziora iritsi baino une bat lehenago. El canal activa la marca un tiempo antes de llegar los ejes a posición.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du sinkronizazio-seinale baten zain dagoenean. El canal activa la marca cuando está esperando una señal de sincronización.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak buru hori G33 funtzioarekin erabiliko du buru jakin bat hariztatu nahi denean, eta G95 funtzioarekin, berriz, aitzinamendua programatzeko buru jakin baten kasuan. El canal utilizará este cabezal con laf unción G33, cuando interesa roscar un cabezal determinado, y con laf unción G95, para programa el avance en función de un cabezal determinado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatuko du kontrol tangentzialen bat aktibo aktibo duenean. El canal activa la marca cuando tiene algún control tangencial activo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du PLCari jakinarazteko SFUN1etik SFUN4ra bitarteko erregistroetan buruaren abiadura berri bat dagoela hautatua. El canal activa la marca para indicar al PLC que hay seleccionada una nueva velocidad de cabezal en los registros SFUN1 a SFUN4.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kanalak marka aktibatzen du bloke bilaketako modua aktibo dagoenean. El canal activa la marca cuando está activo el modo búsqueda de bloque.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
erreten > canal (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, hozka markatzen dugunean, kontuan izan behar dugu janguneak 11 mm kentzen dizkiola ziriari eta erretenak beste 11 mm kentzen dizkiola eta, horrenbestez, ahoaren zabalera hainbeste txikiagotu behar dugula. Bestetik, ziria markatzen dugunean jangunearen aldean, hutsunerik ez gelditzeko behar adina (11 mm) handiagotu behar dugu. a) Al señalar la escopleadura, se habrá de disminuir su ancho en 11 mm. que el rebajo comerá a la espiga, y unos 11 mm. aproximadamente que le comerá la canal, b) Al marcar la espiga por la cara del rebajo, se le dará el aumento correspondiente (11 mm.) para que no quede hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Hotz handia egiten duen eskualdeetan, ezinbestekoa da erretena egitea leihoen edo balkoien behealdeko langararen ertzean, kondentsazio-ura biltzeko (ikusi 894.bis irudia). Para comarcas de mucho frí­o, será muy necesario efectuar en el canto de la traviesa inferior de las ventanas o balcones una canal para la recogida del agua de condensación tal como nos muestra el detalle de la figura 894 bis.

Materiala: Egurraren teknologia

bihotzetik, hainbat erradio edo erreten abiatzen dira. Nahiko handiak dira, zuhaitzen corazón del tronco salen unos radios o canales más o menos grandes, según los

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago giltzaren zabalera eta piezarena ezin direla izan berdinak, arkuaren barnean lotura agerian ez egoteko; moldura, jangune edo erretenen bat egin behar da. Adviértase que la llave no tiene el mismo ancho que la pieza, para evitar que se vea la unión en el interior del arco, sí­ se tiene que efectuar alguna moldura, rebajo, canal, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldura zabala da, eta erretenaren gisara lantzen da, irtengunearen azpiko aldean. Se da este nombre a la moldura ancha, que se labra en forma de canal en la parte inferior del saliente.

Materiala: Egurraren teknologia

hasieran, hortzen ahoak egurra urratu bakarrik egiten du eta, ondoren, erretenaren erdialdea pitzatzen eta ebakia egiten du. Al principio los filos de los dientes sólo rayan la madera; luego hienden el centro de la canal, formando el corte.

Materiala: Egurraren teknologia

d) Tresna hauek deskribatu behar ditu: kojineteak, biribilkatze-ardatzak, txirrikak, txirrika gidariak, balaztak, zinta-bilgailuak, tenplagailuak, tornuak, topeak, erretenak... d) Descripción de los aparatos siguientes: cojinetes, ejes de enrollamiento, poleas, poleas guías, frenos, recogedores de cintas, templadores, tornos, topes, canales, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, badira burdinazko bi angelu edo tope: pertsianaren beheko aldeko langaran finkatzen ditugu, eta helburua da pertsiana biribiltzen dugunean ez dadin osorik sar danborrean eta ez dadin irten erretenetik. Asimismo hay dos ángulos de hierro o topes que se fijan en la traviesa inferior de la persiana, para impedir que, al arrollarse, entre toda en el tambor, saliéndose de la canal.

Materiala: Egurraren teknologia

U erako burdinazko erretenak gontza du garaiera jakin batean, gidariak artikulatzeko: La canal de hierro U tiene, a determinada altura, una bisagra que permite la articulación.

Materiala: Egurraren teknologia

3
ubide > canal (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Industria-ingeniariak, bide, ubide eta portuetako ingeniariak, eta nekazaritza-ingeniariak. Ingeniero/as industriales, Ingeniero/as de caminos, canales y puertos e Ingeniero/as agrónomos.

Materiala: Proiektuak

Industria-ingeniariak, bide, ubide eta portuetako ingeniariak, eta nekazaritza-ingeniariak. Ingeniero/as Industriales, Ingeniero/as de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero/as Agrónomo/as.

Materiala: Proiektuak