hondar Bilatu hondar testuinguru gehiagotan

1
Eraikuntzan erabiltzen den harrobiko kareharri-harea.
Eraikuntzan erabiltzen den harrobiko kareharri-harea.
hondar > arena (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur hiperaktiboek edo oso mugituek aukera izango dute energia kanpoaldeko jolasekin eta triziklo edo/eta bizikletekin askatzeko; gainera, arretari eusten ikasi ahal izango dute eraikuntza-jolasekin edo eskuak erabiltzeko jolasekin, ura, buztina, hondarra, etab. erabiliz. Komeni da jolas horiek zailegiak ez izatea ahalik eta arrakastarik gehien lortzeko eta arretari eusteko. Los niños hiperactivos o muy movidos tendrán la posibilidad de eliminar energías con juegos de exterior, triciclos y/o bicicletas, además podrán aprender a mantener la atención con juegos de construcción o bien manipulativos, con agua, barro, arena, etc., será conveniente que estos juegos no supongan mucha dificultad para lograr el máximo posible de éxitos y mantener de esta manera su

Materiala: Jolasaren metodologia

Plastikozko ontzi batean, hondarra jarri, eta busti egingo dugu, nahi dugun ehundura lortu arte. En una cubeta de plástico, introducimos arena mojada hasta obtener la consistencia deseada.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bizikletak, patineteak, pedaletako autoak, puzzleak, panpinak (Peter Pan, erreginak, printzeak), , plastiko gogorreko animaliak (behiak, txakurrak, zaldiak) edo objektuak, bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab., hondarrean jolasteko lanabesak. Bicicletas, patinetes, coches de pedales, puzzles, rompecabezas, muñecos como Peter Pan, reinas, prí­ncipes, animales (vacas, perros, caballos) u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc., útiles para jugar con la arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horrela, elkarlaneko jolasetarako eta jolas sinbolikoetarako eremuan, komeni da zorua biguna izatea, adibidez kautxu birziklatuzkoa edo poliuretanozkoa, eta eraikuntza-eremuan, berriz, hondarrezkoa. Así­, para la zona de juegos cooperativos y la de juegos simbólicos es aconsejable tener un suelo blando, por ejemplo, de caucho reciclado o poliuretano y para la zona de construcción, uno de arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hondarrezko zoruak saihestu egin behar dira leku hotzetan edo euri asko egiten duenetan, hondarrean hezetasunak egunetan irauten baitu. Hay que evitar los suelos de arena en lugares frí­os o donde suela llover con frecuencia debido a que en ellos se conserva la humedad durante días.

Materiala: Jolasaren metodologia

Adin horietan, objektuak eta hezkuntza-baliabideak ahalik eta normalizatuenak izango dira; gomendagarriak dira soinua dutenak, usaintsuak eta leunak, eta ura, hondarra, buztina eta abar erabiltzeko jolasak. Gainera, oso komenigarria da haurrak jostailuak soka batetik tiratuz besterik gabe berreskuratu ahal izatea. A estas edades los objetos y recursos educativos serán lo más normalizados posible, se recomiendan los sonoros, olorosos, suaves y los juegos manipulativos con agua, arena barro..., puede ser además muy conveniente que el pequeño pueda recuperar sus juguetes simplemente tirando de una cuerda.

Materiala: Jolasaren metodologia

14. FITXA: Hondarrean marraztea FICHA 14: Dibujo en la arena

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

hondar bustia eta plastikozko ontzi bat. Arena mojada y cubeta de plástico.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adin horietan, haurrari jostailu landuak eskaintzea bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa izango da kartoizko kaxak, hosto naturalak, hondartzako harea eta abar ematea. A estas edades facilitar al niño cajas de cartón, hojas naturales, arena de la playa, etc., será tan importante, o incluso más, que ofrecerles juguetes elaborados.

Materiala: Jolasaren metodologia

Gustuko dituzte, halaber, eraikuntza-joko errazak, pieza handikoak, estalkia jarri eta kentzeko, ahokatzeko eta pilatzeko ; uretan edo hondarretan jolasteko kuboa eta pala; eta adierazpenerako materialak, hala nola eskuko pintura, argizariak, eta marrazkidun ipuinak. Juegos fáciles de construcción con piezas grandes para tapar, destapar, encajar, apilar, cubo y pala para juegos de agua o arena y materiales para la expresión como pintura de manos, ceras, y cuentos con ilustraciones.

Materiala: Jolasaren metodologia

hondar > arena (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado, la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Garbitutako eta buztinik gabeko errekako hondarra isuriz sortzen da geruza hori, 20-25 cm-ko lodierarekin eta trinkotu gabe. Formada por el vertido de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con espesor de 20-25 cm, sin compactar.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Errekako hondarraren gainean 70-100 g/m2-ko polipropileno-geoehun bat zabaltzen da, 10-15 cm-tan gainjarrita. Originada por la extensión sobre la arena de rí­o de un geotéxtil de polipropileno de 70-100 g/m2, solapado entre sí­ de 10-15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan . e) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con un espesor comprendido entre 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

f) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan. f) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con un espesor comprendido entre 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan. e) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas, con espesor de 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren patologian barneko kondentsaziorik atzematen bada, CT-79 EOA araua betetzeko behar adinako lodiera duen isolatzailea erabili beharko da, klima-eremuari buruzko azterlan higrotermikoa eginez hondarrezko eta landare-mantuzko geruzak kontuan hartuta, eta horretarako estrusio bidezko poliestirenozko (EXP) apar zurrunezko panel bat jarriko da iragazgaizte-xaflaren eta estalkiko drainatzearen En el caso de que en la patología de la cubierta se observasen condensaciones interiores, habrá que dotar a la misma del espesor de aislamiento suficiente para cumplir la norma NBE CT-79 realizando el Estudio Higrotérmico de la zona climática teniendo en cuenta las capas de arena y manto vegetal, para lo cual se intercala entre la lámina de impermeabilización

Materiala: Eraikinaren estalkia