aurrealde Bilatu aurrealde testuinguru gehiagotan

1
aurrealde > frente (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaia mota hau asko erabiltzen dugu tiraderen aurrealdean. Es de mucha aplicación en los frentes de los cajones.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Bi saihetsek. Aurrealdearekin mihiztatzen ditugu saihetsak. b) De dos costados, que van ensamblados con el frente.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Zuzen-zuzen eta eskuairan egin behar dira saihetsen buruak; bestela, kopatu egiten da tiradera eta aurrealdea eta altzariaren aurrealdea ez daude eskuairan. b) Las testas de los costados deben dejarse bien rectas y a escuadra; de no hacerlo así­, el cajón quedará con alabeo y el frente fuera de escuadra con la fachada.

Materiala: Egurraren teknologia

Hondoa betea bada, egin behar da zuntza aurrealdearekiko paraleloa izateko moduan, a Si el fondo fuera macizo, se hace de modo que la fibra corra paralelamente al frente.

Materiala: Egurraren teknologia

Arteka horren arabera banatu behar dira ziriak, eta erdi estaliak izan behar dute ziriek aurrealdean, eta irekiak atzealdean. Teniendo en cuenta esta ranura, se distribuirán las espigas, que son semicubiertas en el frente y abiertas en la trasera.

Materiala: Egurraren teknologia

Akabera fineko lanak egiten ditugunean, aurrealdeko buztan bakoitza karratuan inskribatzen dugu, eta karratuaren aldea da buztanaren sakoneraren berdina. En los trabajos más acabados, cada cola del frente suele inscribirse en un cuadrado de un lado igual al de la profundidad de la cola.

Materiala: Egurraren teknologia

Esaterako, tiraderen aurrealdea egon daiteke altzariaren aurrealdearen arrasean (ikusi 736.A irudia), En la figura 736-A, el frente del cajón queda rasante con la fachada del mueble.

Materiala: Egurraren teknologia

baina, esan bezala, aurrealdea betea bada, alde batera utzi beharko genuke antolamendu hori; izan ere, mugimendurik txikienak ere nahiko irtengune nabarmenak sorraraziko lituzke. Pero, como ya se ha dicho, esta disposición debiera descartarse cuando se trata de frentes macizos, pues el menor movimiento daría lugar a resaltes más o menos pronunciados.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbatetan, jangunea edo platabanda egiten dugu aurrealdean, apaingarri (ikusi 736.C irudia), materialaren jokoa are gehiago ezkutatzeko. A veces el frente va ornamentado con un rebajo o platabanda (fig. 736-C), que disimula aún más los juegos del material.

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrealdeko junturak ezkutatzeko, hautsik sar dadin galarazteko eta, tiradera baoan sartzen dugunean, topearena egiteko, tapauka bidezko sistema erabil dezakegu (ikusi 736.D irudia). Para disimular juntas del frente, impedir la penetración del polvo, y servir de tope al ser introducido el cajón entre el hueco se podrá utilizar el sistema de tapaboca, detalle D.

Materiala: Egurraren teknologia