envejecimiento Bilatu envejecimiento testuinguru gehiagotan

1
zahartze > envejecimiento (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
Larruazalaren zahartzea prebenitzeko eta tratatzeko neurriak Medidas de prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo

Materiala: Anatomia

E. Jakinaraziko nioke konbentzitzeko asmoz UVA izpiek zimurrak eta biguntasuna nabarmenduko lituzketela, zahartze aktinikoa eragiten dutelako; gainera, UVB izpiak dira, eta ez UVAk, D bitaminaren sintesia ahalbidetzen dutenak. R. Le informaría -con intención de convencerle- de que los UVA acentuarían sus arrugas y flacidez, ya que provocan el envejecimiento actí­nico; además, son los UVB, y no los UVA, los que actúan favoreciendo la sí­ntesis de vitamina D.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Jakin badakigu 2. atala peloide mota bat direla lokatzak, hau da, zenbait ur mineral-medizinalen (sulfuratuak, sulfatatuak eta/edo kloruratuak) zahartzetik eratutako sedimentu mota bat. Nosotros sabemos tema 2 que los fangos son un tipo de peloide, es decir, de sedimento formado por el envejecimiento de determinadas aguas minero-medicinales (sulfuradas, sulfatadas y/o cloruradas).

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

larruazala zahartzen aritzearen adierazgarri dira; lipofuksina izeneko substantzia koloreztatu batez osatuta daude. Substantzia hori lipoperoxidoei esker sortzen da (zelula-mintzetako fosfolipidoetatik eta beste lipido asegabeetatik sortutako erradikal askeak); proteinetako eta AAetako amino taldeekin erraz erreakzionatzen dute, lipofuksina izeneko molekula fluoreszenteak sortzeko. Lipofuksinek zahartze-orbanak osatzen dituzte, eta horien demografiak eskuak, aurpegia, paparra argi erakusten du eguzkiaren eraginarekin lotura z Constituyen una de las primeras manifestaciones del envejecimiento cutáneo; están formadas por una sustancia coloreada denominada lipofucsina, cuya formación se debe a lipoperóxidosradicales libres originados a partir de los fosfolí­pidos de las membranas celulares y de otros lí­pidos insaturados, que reaccionan fácilmente con los grupos amino de las proteí­nas y AA para formar estas moléculas fluorescentes denominadas lipofucsinas y que forman las manchas seniles, cuya demografía manos, cara, escote indica claramente su directa proporcionalid

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

SODren eta kalatasen eragin antioxidatzailea murrizten da keratinozitoetan, eta hori funtsezkoa da zahartze goiztiarra bizkortzeko. En los queratinocitos se disminuye la actividad antioxidante de la SOD y de las catalasas, circunstancia fundamental en el aceleramiento del envejecimiento prematuro.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Zahartze fisiologikoa, DNA konpontzeko ahalmena murriztuta dagoelako. El envejecimiento fisiológico, ya que está reducida la capacidad de reparación del ADN.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

||Fotoi ultramore bat xurgatzean, egoera energetiko kitzikatuan sartzen da talde kromoforoa, eta fotoiaren arabera ezegonkortu egiten da. Zenbait baliabideren bitartez itzultzen da lehengo egoera energetikora, besteak beste, molekula-barneko loturak apurtu eta, ondoren, erradikal askeak agertzen dira. Erradikalak oso molekula erreaktibo eta ezegonkorrak dira, eta beste molekulei elektroiak kentzen dizkiete; hala, oso erreakzio azkarrak sortzen dira, eta larruazalaren zein gorputzeko beste organoen zahartzea eragiten du Al absorber un fotón UV, el grupo cromóforo adquiere un estado energético excitado que se comporta de forma más o menos inestable y del que se recupera mediante distintos recursos, siendo el más habitual el de romper sus enlaces intramoleculares y posterior aparición de los radicales libres, moléculas muy reactivas e inestables, ávidas por conseguir otros electrones que sustraerán a otras moléculas; de esta manera se generan una serie de REACCIONES muy rápidas que son las responsables del envejecimiento tanto de la piel

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Zahartze aktinikoa Envejecimiento actí­nico.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

hidratazio-, zahartze-maila, pigmentazio-orbanak. grado de hidratación, envejecimiento, manchas pigmentarias.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Lifting-teknika gorputzeko edozein eremutan egin daiteke eta, bereziki, zahartzearen zantzuek gehien eragiten dietenetan (bularrak, ipurmasailak...); baina, dudarik gabe, aurpegian egiten da zahartze-prozesu hori agerikoen eta, horregatik, elektroliftinga aurpegi-tratamendu bat da funtsean. La técnica de lifting puede realizarse sobre cualquier zona corporal, especialmente en aquellas más afectas por los signos del envejecimiento (senos, nalgas...), pero sin duda es la zona facial la que principalmente delata este proceso y por tanto el electrolifting es fundamentalmente un tratamiento facial.

Materiala: Elektroestetika