efecto Bilatu efecto testuinguru gehiagotan

1
efektu > efecto (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- Aurreko efektua bankuko kontu korrontearen bidez diru bihurtu dugu. 3.- El efecto anterior lo hacemos efectivo a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Aurreko efektua bankuko kontu korrontearen bidez kobratu dugu. 6.- El efectos anterior lo cobramos a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordaintzeko m. efektuak Efectos c. a pagar

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- 48.080,97 euro (gehi BEZa) balio duen ordenagailua erosi dugu; 24.040,48 euro txekearekin ordaindu ditugu, eta, gainerakoagatiko efektuak onartu ditugu. 3.- Compramos un ordenador que nos ha costado 48. 080, 97 €, más IVA, pagamos 24.040,48 € con CH/ y por el resto aceptamos efectos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Hornitzaile bati 1.490,51 euroko efektua hartu diogu. 6.- Aceptamos a un proveedor un efecto de 1490,51 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.202,02 euroko efektuak igortzea. 1.202,02 € giro de efectos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Bankuko kontu korrontearen bidez 480,81 euroko efektua ordaindu du. 6.- Pagamos a través de la C/c bancaria un efecto por 480,81 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordaintzeko efektuak. Efectos a pagar.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bezeroak, kobratzeko merkataritzako efektuak. Clientes, efectos comer a cobrar

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Efektu- desk. Int. Ints dto efectos

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
efektu > efecto (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 53. - Gaueko soinekoa, perla txiki-txikiz betea, euri-tanten efektua eginez, gerri estua zerrenda arrosa baten bitartez atzematen da, 1966. 53 - Vestido de noche constelado de perlas minúsculas, con efecto de gotas de lluvia, dejando adivinar el talle marcado por una cinta rosa, 1966.

Materiala: Ehungintza liburuak

Balenciagak Marescot, Brivet, Hurel eta Dognin etxe ospetsuei agintzen zizkien parpailak, bai Parisko jantzietarako bai Espainiakoetarako erabiltzen zituenak. Calais, Caudry edo Lyongo parpaila mekanikoak zuntz sintetiko edo artifizialez egiten dira, Nylon, orlon edo kotoiaz bereziki, baina oso gutxitan zetaz. Lan berezienen artean aipatzekoa da 1952. urteko zeta itxurako mohair artilea edo artilez brodatutako parpaila, 1954koa, urrezko hariz irisatua. 1965. urtean creponee8 landu zuen (Valenciennes-eko entredosa) berriro ere Balenciagak, baina ordukoan Nylonaz baliatu zen, zeta belusatuen antzeko efektua emanez. Para el encaje de sus modelos, tanto parisinos como españoles, Balencíaga hace encargos a las famosas casas Marescot,Brivet, Hurel y Dognin. Los encajes mecánicos de Calais, Caudry o Lyon se realizan con fibras sintéticas o artificiales, sobre todo con Nylon, con orlón o con algodón, y rara vez con seda. Entre las producciones originales, cabe destacar la lana mohair de aspecto sedoso de 1.952, o también en encaje bordado con lana en 1954, irisado con hilos de oro en 1955. Balenciaga retoma en 1965 el créponnée, entredós y fruncido de Valenciennes de 1957, pero esta vez con Nylon, dándole un efecto semejante al de las sedas aterciopeladas.

Materiala: Ehungintza liburuak

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

Parpaila eta haren efektuak El encaje y sus efectos

Materiala: Ehungintza liburuak

1967 Traje jakadunak, osagarri laukidunekin. Trompe l'oeil efektua. Bloomersak. "A quatre cornes" eta "Le chou noir" soinekoak. Ezkontza soinekoa, gazarrez egina. 1967 Trajes de chaqueta de cuadros. Efecto trampantojo. Bloomers. Vestido "á quatre cornes", vestido "Le chou noir". Vestido de novia de gazar.

Materiala: Ehungintza liburuak