difusor Bilatu difusor testuinguru gehiagotan

1
difusore > difusor (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Non dago, karburadorearen difusore barruan, depresio handieneko eremua? Dentro del difusor del carburador: .donde se situa la zona de maxima depresion?

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Platera pausagunean dela, haren goiko aldeak difusorea dagoen eremuaren parean egon behar du. Con el plato en reposo, la superficie superior de este se debe encontrar al mismo nivel que la zona donde se inicia el difusor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Tangentzialki jarritako hainbat hegalek (difusoreak) jasotzen dute airea. Kanpoaldetik bereiziago egoten dira difusoreak. Dicho aire es recibido por una serie de aletas que están dispuestas tangencialmente, llamadas difusores, las cuales presentan una mayor separación por su periferia exterior.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Airearen abiadura moteltzea eta presioa areagotzea dira difusoreen eginkizunak, hots, airearen energia zinetikoa energia potentzial (presio) bihurtzea. La función de los difusores es desacelerar la velocidad del aire y aumentar la presión, es decir, convertir la energía cinética del aire en energía potencial en forma de presión.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

• Difusore bat (2). • Un difusor (2).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Difusoreak (Venturia) depresioa eragiten du hornigailuaren parean, erregaia xurgatua izan dadin. El difusor (o Venturi) sirve para crear la depresión necesaria a la altura del surtidor para que pueda ser aspirado el combustible.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Irteerako konoan 7º-ko angeluarekin eta sarrerako konoan 30º-koarekin ematen du errendimendurik handiena difusoreak, zenbait esperimentuk frogatu dutenez. El mayor rendimiento del difusor, demostrado experimentalmente, se obtiene con un ángulo de 7º para el cono de salida y de 30º para el cono de entrada.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Esperimentu bidez frogatu da, halaber, depresiorik eta erregai-xurgapenik handiena ez dela izaten difusorearen gunerik estuenean, baizik eta hornigailuaren kanpoalderago dagoen eremu batean, zeina estugune handieneko diametroaren heren bateko distantziara dagoen. Asimismo también se ha demostrado experimentalmente que la mayor depresión y succión de combustible no es en la zona más estrecha del difusor sino en una zona desplazada hacia la salida del surtidor y cuya distancia sería 1/3 del diámetro de máximo estrechamiento.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Difusorearen posizioaren eta fluido-fluxuaren noranzkoaren arabera, bertikala, alderantzikatua, horizontala edo inklinatua deitzen zaio karburadoreari (3.9 irudia). En función de la posición del difusor y de la dirección del flujo del fluido podemos hablar de carburador vertical, invertido, horizontal o inclinado (figura 3.9).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Difusorearen parean izaten du irteera-ahoa. Su boca de salida está a la altura del difusor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak