figura Bilatu figura testuinguru gehiagotan

1
irudi > figura (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itxiera: behatzaileak osatu gabeko irudi bat bukatu du formaren pertzepzioan erraztasun eta egonkortasun handiagoa lortzeko. Cierre: Una figura incompleta es terminada por el observador para lograr mayor sencillez y estabilidad en la percepción de la forma.

Materiala: Irudia

Irudi eskematikoak paper zurian marraztu eta argazkiak ateratzean zetzan haren metodoa. Su método era dibujar figuras esquemáticas sobre papel blanco y fotografiarlas.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legea: Ley de la figura y el Fondo:

Materiala: Irudia

Adibide klasiko bat: argimutil baten irudia ikus dezakegu atzealdetik bereizita, edo bestela aurrez aurre dauden bi aurpegi, baina ez biak batera. Un ejemplo clásico: Podemos percibir la figura de un candelabro diferenciado del fondo, o la figura de dos rostros enfrentados, pero no las dos a la vez.

Materiala: Irudia

Kasu bakoitzean, batak atzealdearena egiten du, eta besteak, nabarmentzen den irudiarena. En cada caso, uno hace de fondo y el otro de figura que destaca.

Materiala: Irudia

Gestalt-ak formaren ideia ingeradaren ideiarekin lotzen du. Hori dela eta, ingerada baten barruan ikusten dugun espazioa irudia da, eta gainerakoa, atzealdea. La Gestalt asocia la idea de forma a la idea de contorno. Por eso el espacio que observamos dentro de un contorno es la figura y el resto es el fondo.

Materiala: Irudia

Formak eta irudiak, ordea, nahastuta ageri zaizkigu ikusten dugun errealitatean. Pero las formas y las figuras están mezcladas en la realidad que percibimos.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legearen arabera, pertzepzioaren mekanismo bati esker, gure arreta objektu batean edo objektu talde batean (irudia) jartzeko joera dugu, eta nabarmen egiten dugu objektuak inguratzen dituzten gainerako objektuetatik (atzealdea). Según la Ley de la figura-fondo, gracias a un mecanismo de la percepción tendemos a fijar nuestra atención sobre un objeto, o un grupo de objetos (figura), destacándolos del resto de los objetos que los envuelven y rodean (fondo).

Materiala: Irudia

Muga komun bera duten irudiak daudenean, irudi gisa ikusten diren elementuek forma dute, eta atzealdeko elementuek ez dute formarik. Cuando hay figuras que tienen un mismo lí­mite común, los elementos que se perciben como figura tienen forma y los elementos del fondo no tienen forma.

Materiala: Irudia

Irudia beti geratzen da atzealdea baino nabarmenago. La figura siempre resalta sobre el fondo.

Materiala: Irudia

irudi > figura (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azalpen teoriko bat, ezarritako arauak azalduko dituena, irudi argi eta errazekin lagundua. Una explicación teórica que desarrolle las normas establecidas, con figuras claras y sencillas que la ilustren.

Materiala: Krokizazioa

6. irudian oso irudi konplexua izan ez dadin, prozedura horren bidez piezaren hiru bista nagusiak baino ez dira lortu; kasu honetan, nahikoak dira, baina, era berean, eta dagozkion 90°-ko biraketak eginez, gainerako hiru bistak lor daitezke. En laFig. 6, para evitar que resulte una figura excesivamente compleja, sólo se han obtenido por este procedimiento las tres vistas principales, y en este caso suficientes, de la pieza pero del mismo modo y efectuando los giros de 90° correspondientes se pueden obtener las otras tres vistas restantes.

Materiala: Krokizazioa

Horrek eragozpenak sortzen ditu; izan ere, benetako forman eta magnitudean marraztu ez den irudi baten gainean kotak ezin dira ondo jarri, eta, elementu zirkularrak baditu, trazadura zaildu egiten da, zirkunferentziak elipse gisa irudikatzen baitira (33. irudia . Esto acarrea inconvenientes ya que sobre una figura no dibujada en verdadera forma y magnitud no se puede efectuar una acotación adecuada, y, si tiene elementos circulares, se complica el trazado porque las circunferencias se representan como elipses.(Fig. 33).

Materiala: Krokizazioa

Plano hori marrazkiaren planoaren gainean eraisten da, eta hala lortzen da irudi zeiharra bere forma errealean irudikatzea. Este plano se abate sobre el del dibujo consiguiendo que la figura oblicua se represente en su forma real.

Materiala: Krokizazioa