escuela Bilatu escuela testuinguru gehiagotan

1
ikastetxe > escuela (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesu honekin batera, zentroan barneratu eta astebete edo hamabost egun inguru geroago, ikastetxea bilatuko diote. Paralelamente a este proceso, después de aproximadamente una semana o quince días del ingreso, se le buscará una escuela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikastetxearekin lotutako alderdiak: Aspectos relacionados con la escuela:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutorea ikastetxeko tutorearekin harremanetan egongo da aldizkako bileren bidez, Vanesak izan ditzakeen arazo guztiei jarraipena egin ahal izateko. El educador tutor estará en contacto con el tutor de la escuela mediante reuniones periódicas para poder seguir todos los problemas que Vanesa pudiese tener.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutoreak elkarrizketa izango du ikastetxearekin, eta neskatilaren eta antzemandako beharren eta abarren berri emango die. El educador tutor hará una entrevista con la escuela e informará sobre la niña, sobre las necesidades detectadas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Taldea adingabearen egoitza-zonaldeko lehen mailako oinarrizko taldeekin, ikastetxearekin, kasuan parte hartu duten profesionalekin eta batez ere, familiarekin jarriko da harremanetan. í‰ste se pondrá en contacto con los equipos básicos primarios de la zona de residencia de la menor, con la escuela de procedencia, con otros profesionales que intervinieran en el caso, y sobre todo, con la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jarduera horrek etxebizitzetara egindako bisitak, kasuarekin lanean diharduten beste profesional batzuekin egindako diziplina arteko bilerak (sendagileak, ikastetxeetako langileak edo lanerako lantegiak eta abar) eta antzekoak ditu oinarri. Esta actuación se basa en visitas realizadas a los domicilios, reuniones interdisciplinares con otros profesionales que trabajen con el caso ( médicos, personal de escuelas o talleres ocupacionales, etc.)...

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jantoki-zerbitzua ikastetxeetan. Servicios de comedor en las escuelas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ospitaleetan, ikastetxeetan eta abar. hospitales, escuelas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikastetxe berria.................... Nueva escuela....................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

eskola > escuela (126 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-eskolak. Escuelas infantiles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

LEHEN HAURTZAROAN ARRETA EMATEKO ZERBITZUAK (Haur-eskolak, Ludotekak, Haurren etxeak...) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (Escuelas infantiles, Ludotecas, Casas de Niños...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adierazi bitartekotza estrategia eraginkortzat joko zenukeen zenbait egoera; adibidez, institutuan edo eskolan, edo bizi zaren auzoan. Indica diferentes situaciones, por ejemplo en el ámbito de tu instituto o escuela, o de tu barrio, donde recomendarías la mediación como una estrategia eficaz.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Berezko jolasa da, batez ere 6 urtera bitartean; horregatik, haur-eskolan ahalik eta gehien bultzatu behar da. Es el juego por excelencia, sobre todo hasta los 6 años, de ahí­ que en la escuela infantil se deba potenciarlo al máximo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur-hezkuntzako eskola bateko jolastokiaren gutxieneko baldintzak araututa daude. Las condiciones mí­nimas que requiere un patio en una escuela infantil están reguladas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Beste jolas-espazio batzuk haur-eskolan Otros espacios de juego en la escuela infantil

Materiala: Jolasaren metodologia

Eskolak sozializaziorako lehen mailako eragile gisa duen garrantzia ikusita, normala da osasun-hezkuntzaren alorrean ere protagonismo berezia ematea. Vista la importancia de la escuela como agente socializador de primer orden, es evidente que se le haya otorgado un protagonismo especial en lo que a la educación para la salud se refiere.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Familiak egiten duen behaketan ez bezala, eskolak badaki noiz egin duen behaketa, eta informazio hori erabilgarria da esku hartzea haurraren beharretara egokitzeko. A diferencia de la observación que hace la familia, en la escuela se sabe en qué momentos se ha hecho la observación y es útil para ir adaptando la intervención a las necesidades del niño.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elikadura haur-eskolan La alimentación en la escuela infantil ........................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Maria 8 hilabeterekin hasi zen haur-eskolara etortzen. María es una niña que se incorporó a la escuela infantil cuando tenía 8 meses.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna