mantentze-lan Bilatu mantentze-lan testuinguru gehiagotan

1
mantentze-lan > mantenimiento (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arriskutsuenak azido sulfurikoarenak dira, baterien mantentze-lanak egitean sortzen diren zipriztinak, alegia. Las más peligrosas son las de ácido sulfúrico al efectuar trabajos de mantenimiento de baterías.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, nahi gabe martxan jartzeagatik eragindako istripuak saihestuko dira, mantentze-lanak eremu arriskutsuetan egitean adibidez. Esto previene de accidentes por puestas en marcha involuntarias, como en caso de estar ejecutando tareas de mantenimiento en zonas peligrosas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jasogailu baten mantentze-lanetan, guztiz jaitsi behar da, eta autorik izan ez dezan saiatu. Cuando se realiza el mantenimiento de un elevador, este se debe bajar totalmente e intentar que no haya ningún coche colocado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mantentze-lanak langile trebatuak egin behar ditu. El mantenimiento lo debe realizar el personal adecuado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ikus-azterketa bat zuzen egiten jakingo duzu, eta prebentzioko zer mantentze-lan egin daitekeen erabaki ahal izango duzu, baita mantentze-lan erraz batzuk zuzen egiten ere. Sabrás ejecutar correctamente una revisión visual y decidir el posible mantenimiento preventivo, así­ como ejecutar algunos mantenimientos sencillos de forma correcta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aztertu makina bakoitzaren entxufeak, eta egin prebentziozko mantentze-lanak. Revisa los enchufes de cada máquina y haz el mantenimiento preventivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento......................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, guk kable urdina moztu eta fusiblean jartzen badugu, mantentze-lana egitean ez genuke faseko korrontea kenduko eta, horregatik, tentsiopean geldi gintezke era berean. Por ejemplo, si nosotros cortamos el cable azul y lo ponemos en el fusible, al realizar el trabajo de mantenimiento no estaríamos quitando la corriente de fase, por lo que nos podremos quedar en tensión de la misma forma.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gaur egun, enpresa guztietan ari dira instalatzen norbera babesteko ekipoen erabilerari eta haien mantentze-lanei dagozkien kontrol-neurriak. Actualmente en todas las empresas se están instalando medidas de control respecto al uso y mantenimiento de las protecciones personales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

mantentze-lan > mantenimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mantentze-lanak egiteko berariaz diseinatutako eremuak prestatu beharko dira (linea robotizatuak). Deberá disponerse de zonas de mantenimiento especialmente diseñadas a tal efectos (lí­neas robotizadas).

Materiala: Gozogintza

Mantentze-lanen arduradunari abisatu, eta, beharrezkoa izanez gero, ganbera hustu Se avisa la responsable de mantenimiento y en caso necesario se procede al vaciado de la cámara

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Garbitu, eta, beharrezkoa bada, mantentze-lanen arduradunari abisatu Se procede a su limpieza y si es caso se avisa al responsable de mantenimiento.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Langilea normalean sartzen baimentzen ez zaion robotaren inguruko tokietara sartzeagatik gertatzen dira, dela programatzeko, dela mantentze-lana egiteko. Bi dira kasu nagusiak: Se producen como consecuencia del acceso del operario a lugares que normalmente no son permitidos cercanos al robot, para operaciones de programación o mantenimiento, hay dos causas principales:

Materiala: Gozogintza

Puntu honetan esan behar da istripu gehienak programazio- eta mantentze-lanetan gertatzen direla. Hay que comentar en este punto, que la mayoría de los accidentes, se dan en la fase de programación y mantenimiento.

Materiala: Gozogintza

mantentze-lan > mantenimiento (274 testuinguru)
eu testuak es testuak
MANTENTZE-LANA: Mantenimiento:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Eta mantentze-lanen faktorea ere beti izan beharko dugu kontuan. Debe considerarse siempre también el factor mantenimiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konponketa egiteko, mantentze-lan zuzentzaileen prozesu berari jarraituko zaio. La realización de la reparación seguirá el mismo proceso del Mantenimiento Correctivo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxura-kasuan, ez manipulatu makina; jakinaren gainean jarri mantentze-lanetarako arduraduna, eta seinalezta ezazu matxura. En caso de avería, no manipules la máquina, avisa inmediatamente al responsable de mantenimiento, señalizando la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zure makinak "mantentze-lanen egunkaria" baldin badu, eguneratua egon dadila. Si tu máquina dispone de "diario de mantenimiento", supervisa que se mantenga actualizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanetako operazioak arriskutsuak izan daitezke zenbait kasutan; horrelako operazioren bat egin behar baduzu, makina gelditu edo deskonektatu egin behar duzu lehenago; egiazta ezazu ez dela geratzen hondar-energia arriskutsurik, eta, operazioa egiten ari zaren bitartean makina nahi gabe martxan jartzea edo konektatzea saihesteko neurriak hartu. En las operaciones de mantenimiento que pueda suponer peligro, realí­zalas siempre tras haber parado o desconectado la máquina, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras se esté efectuando la operación.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Anomalia elektrikoren bat atzematen baduzu, jakinaraz iezaiozu mantentze-lanetako zerbitzuari. Comunica al servicio de mantenimiento cualquier anomalía eléctrica que observes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1. eta 2. ataletan, hurrenez hurren mantentze-lan zuzentzaileen eta mantentze-lan planifikatuen zuzeneko eskulana bereizten dira; 3. atalean, berriz, biak batera hartzen dira aintzat, honela: En los apartados 1 y 2 se diferencia la Mano de Obra Directa del Mantenimiento Correctivo y Planificado, mientras que en el 3 se agrupan ambos de forma que :

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ustekabeko matxura-orduak mantentze-lan zuzentzaileak egiteko geldirik emandako orduak dira (matxura-orduak barne). Horas averías imprevistas son las horas de parada correspondientes al Mantenimiento correctivo (horas de fallo incluidas).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-lanen plangintza. Planificación del Mantenimiento.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola