puente Bilatu puente testuinguru gehiagotan

1
zubi > puente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Olana erako segurtasun-sarea pabiloi industrialak babesteko erabil daiteke, eta baita obra zibilak babesteko ere, adibidez, zubiak. La red de seguridad Tipo Toldo puede ser utilizada para proteger naves industriales y también obras civiles como puentes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Argi dago zubietako lanak oso arriskutsuak direla, altuera handietan egiten direlako. Gainera, zaila izaten da babes-ekipamendu kolektiboak eta norbera babestekoak jartzea, aldi baterako egiturak direlako. Es evidente que los trabajos en puentes son de elevado riesgo, no solamente por realizarse a elevadas alturas, sino por la dificultad para instalar las protecciones colectivas e incluso las protecciones individuales, ya que son estructuras provisionales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

U sistema edozein obratan altuerako erorketak saihesteko erabil daiteke, eraikuntza-lanetatik hasi eta obra zibiletara, adibidez, zubietan (432. irudia). El sistema U podrá ser utilizado para proteger la caí­da de altura en cualquier tipo de obra de construcción, desde obras de edificación hasta obras civiles, como puentes (fig. 432).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bi kasuetan muntaketa oso antzekoa denez, sistema hau zubi batean nola jartzen den azalduko dugu ondoren. Como el sistema de montaje es muy similar en un caso y en el otro, vamos a desarrollar el montaje de un puente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

c) Lurrun-hesidun beira-zuntzezko edo zubi termikodun estrusiorik gabeko poliestirenozko 5 cm-ko lodierako panelak jartzen dira aurreko arrastelen artean, klima-eremuko CT-79 betez. c) Instalación de paneles de fibra de vidrio con barrera de vapor o de poliestireno extruido con puente térmico entre los rastreles anteriores, con espesor de 5 cm, cumpliendo la CT-79 de la zona climática.

Materiala: Eraikinaren estalkia