muin Bilatu muin testuinguru gehiagotan

1
Giza bihotzaren kanpoaldea, eta arteria eta zain nagusiak
Giza bihotzaren kanpoaldea, eta arteria eta zain nagusiak
muin > médula (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ertzez jartzen badugu, berriz, alde txikia oinarrian dagoela eta muina erdian dagoela, erresistentziaren ehunekoa 90ekoa dela esan dezakegu (ikusi 1.101.C irudia). Disponiéndola de canto, con el lado menor por base y con la médula en el centro, el porcentaje de resistencia puede calcularse en 90 (fig. 1.101.C).

Materiala: Egurraren teknologia

Muinaren norabidearekiko paraleloan hazi beharrean, haren inguruan espiralean hazten den egurra da (ikusi 78. irudia). Se dice de la madera que, en vez de crecer paralela a la médula, crece a su alrededor en espiral (fig. 78).

Materiala: Egurraren teknologia

Zuhaitzen %60k edo dauka muina desbideratuta, edo muin bikoitza, Aproximadamente el 60 % de los árboles tienen este vicio de desviación medular, o de doble médula.

Materiala: Egurraren teknologia

Azaletik erdialderantz sartzen dira, zuntzen norabidearekiko norabide perpendikularrean, eta estutu egiten dira muinaren inguruan. Estas hendiduras van de la corteza al centro, perpendicularmente a las fibras de la madera, y estrechándose hacia la médula.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi alde ditu oholen gainazalak: ezkerrekoa eta eskuinekoa; eskuinekotzat hartzen da bihotzetik hurbilen dagoena, eta ezkerrekotzat, muinetik urrunen dagoena (ikusi 20. irudia). Las superficies de las tablas tienen una cara izquierda y otra derecha; se entiende por derecha, la porción más cercana al corazón; y por izquierda, la más alejada de la médula (fig. 20).

Materiala: Egurraren teknologia

Ahal dela, muina duen zatia ere baztertu behar dugu, edo hura ukitzen duena behinik behin. Bestela, erabiltzeko asmoa badugu, hainbat ebaki egin ditzakegu aurrez, muina kentzeko, eta bi piezak kolatu; kolatu aurretik, alderantzikatu egin behar dugu pieza bat (ikusi 14. irudia). Eliminar, si es posible, la parte que contiene la médula, o al menos la tangencial a ésta; o utilizarla naciendo unos cortes previos para eliminar la médula, y encolar ambas piezas, invirtiendo antes el sentido de una de ellas (fig. 14).

Materiala: Egurraren teknologia

Nolanahi ere, egur bigunetan batez ere, sendotasun txikiko zatia da muina eta, esan bezala, baztertzea komeni da, Pero a veces la médula supone (en especial en maderas blandas) uña zona de poca consistencia, por lo qué conviene eliminarla.

Materiala: Egurraren teknologia

bihotz > corazón (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muin edo bihotza. Inguratzen duen geruza harroak zuhaitzaren bihotza eratzen du (ikusi 6. irudia). a Meollo o médula; la capa esponjosa que la rodea constituye el corazón del árbol (figi 6).

Materiala: Egurraren teknologia

2
muin > médula (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezur-muina suntsitzeak eragiten du. Hezur-muin horren ordez, ehun konjuntiboa, zuntzezko ehuna edo tumore-zelulak eratzen dira, baina horiek ezin dute hematirik sortu. Está causada por la destrucción de la médula ósea que ha sido sustituida por tejido conjuntivo, tejido fibroso, o por células tumorales, no teniendo ninguna de ellas capacidad para formar hematí­es.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

AZALA eta MUINA. CORTEZA y Mí‰DULA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

kanpoaldeko eremua da. Gutxi gorabehera 1 cm-ko lodiera du, eta muina inguratzen du. es la zona periférica con un espesor aproximado de 1cm y rodea a la médula.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

MUINA: Mí‰DULA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Muinean, berriz, HENLEREN LAKIOAK eta HODI BILTZAILEAK. En la médula se hayan las ASAS de HENLE y los TíšBULOS COLECTORES.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Muin lunbarra Médula lumbar

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muin dortsala Médula dorsal

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

5.2 MUINA 5.2 Mí‰DULA

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muin suprarrenalak ADRENALINA eta NORADRENALINA jariatzen ditu; horiek, hormonak izateaz gain, NEUROTRANSMISOREAK ere badira (nerbio-sisteman ere badaude), eta gizakiarentzat larrialdi-egoeretarako erabilgarri diren hainbat erantzun sortzen dituzte. La médula suprarrenal segrega ADRENALINA y NORADRENALINA, que además de hormonas son NEUROTRANSMISORES (también aparecen en el sistema nervioso) que provocan diferentes respuestas que son útiles para el ser humano en situaciones de alarma.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

giltzurrun-azala, kolore horikoa eta periferian dagoena, eta giltzurrun-muina, barnekoena; gorrixka da, eta buruz behera jarritako konoaren itxura du. Kono horren ertza giltzurrun-papiletan amaitzen da. la corteza renal, de color amarillento y situada en la periferia, y la médula renal, la más interna; es rojiza y presenta estructuras en forma de cono invertido cuyo vértice termina en las papilas renales.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa