acceso Bilatu acceso testuinguru gehiagotan

1
sarbide > acceso (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu-baseen sarbidearekiko ASPri buruzko ikastaro hau egiteko, Access datu-basea aukeratu dugu, denentzat oso ezaguna delako; dena den, aplikazio profesionalen bat egin nahi badugu, MS SQL Server erabiltzea gomendatzen dugu, Access azkar gera baitaiteke txiki. Para la realización de este curso sobre ASP con acceso a base de datos hemos elegido la base de datos Access por ser una base de datos muy conocida por todo el mundo, sin embargo si deseamos realizar alguna aplicación profesional recomendamos le uso de MS SQL Server, ya que Access se puede quedar pequeña rápidamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gure klaseak $atributua izeneko atributu bat badauka, gure klasetik (metodoak) egin diezaiokegu erreferentzia, honela: $this->atributua; ondoren klase-atributu baten sarbidearen adibide-kodea ikus dezakegu klasearen beraren metodo batetik. Si nuestra clase tiene un atributo llamado $atributo, podemos hacer referencia a este desde nuestra clase (métodos) de la siguiente forma $this->atributo, a continuación podemos ver el código de ejemplo del acceso a un atributo de clase desde un método de la propia clase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Klasearen kanpotik zuzenean eskuratu nahi ditugun atributuetarako, sarbide-funtzioak idatzi beharko genituzke, balioak finkatzeko nahiz hartzeko. Para los atributos que queramos acceder directamente desde fuera de la clase, deberíamos escribir funciones de acceso, tanto para establecer como para coger valores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPren adibidea Lortu duzu zona mugaturako sarbidea erabiltzaile honekin . Ejemplo de PHP Ha conseguido el acceso a la zona restringida con el usuario .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo adibidean, baimena eskatuko dugu, eta erabiltzaile-izena Joe eta pasahitza 123 diren egiaztatuko dugu; hala bada, orriaren gainerakorako sarbidea izango dugu. En el siguiente ejemplo pediremos autorización y comprobaremos si el nombre de usuario es Joe y la contraseña 123, si es así­ tendremos acceso al resto de la página.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Basic realm="Sarbide mugatua""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; ?> PHPren adibidea Lortu duzu zona mugaturako sarbidea. Basic realm="Acceso restringido""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; ?> Ejemplo de PHP Ha conseguido el acceso a la zona restringida.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aurreko orrian, alderdi mugaturako sarbidea zuen oro erabiltzaile-izen eta pasahitz berarekin sartzen zen. Hori, jakina, ez da irtenbide egokia; hobe da pertsona bakoitzak erabiltzaile-izen eta pasahitz bat izatea, horrela erabiltzaile bat desgaitu baitezakegu gure gunearen segurtasuna kolokan jarri gabe. En la anterior página todo el mundo que tenía acceso a la parte restringida entraba con el mismo nombre de usuario y contraseña, esto evidentemente no es una buena solución, es mejor que cada persona tenga un nombre de usuario y contraseña, ya que de esta forma podemos inhabilitar a un usuario sin ver comprometida la seguridad de nuestro sitio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Sarbidea mugatzea Restringir el acceso

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atal honetan, orri jakin batzuetarako sarbidea nola muga dezakegun azalduko dugu, baimendutako pertsonak soilik sar daitezen gure web gunearen alderdi jakin batzuetara. En esta sección vamos a explicar cómo podemos restringir el acceso a según qué páginas, para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ciertas partes del nuestro sitio web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-baseetara sartzeko aukera ematen duen PHPri buruzko ikastaro hau egiteko, MySQL datu-basea aukeratu dugu, doakoa delako eta UNIX inguruneetan erabiliena delako; horretarako, orriak gordetzen ditugun zerbitzariak hori sortzeko tresnak eman behar dizkigu, edo Telneterako sarbidea, guk geuk sortzeko. Para la realización de este curso sobre PHP con acceso a base de datos hemos elegido la base de datos MySQL por ser gratuita y por ser también la mas empleada en entornos UNIX, para lo cual el servidor donde tenemos alojadas las páginas nos tiene que proporcionar herramientas para crearla o acceso al Telnet par

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

sarbide > acceso (191 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontuan izan CVentana klasea CMarco klasearen ezaugarriak jaso ditzan deklaratu dela protected sarbidearekin. Bestela esanda: CMarco klasean deklaratutako propietate eta metodo guztiak (protected eta public ataletakoak) CVentana klasetik atzitu ahal izango dira. Obsérvese cómo se ha declarado la clase CVentana para que herede de la clase CMarco con acceso protected, esto implica que todas las propiedades y métodos declarados en la clase marco en las secciones protected y public son accesibles desde la clase CVentana.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ondoretasun bidezko sarbidearen laburpena Resumen de acceso por herencia

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Programa nagusi batek eta etendura-zerbitzuko errutina batek (ISR) aldagai bat manipulatu behar dutenean erabiltzen da Volatile modifikatzailea. Aldagai horretarako sarbidea ez optimizatzeko eskatuko dio konpiladoreari. El modificador volatile se utiliza cuando una variable va a ser manipulada por un programa principal y por una rutina de servicio de interrupción (ISR), e informa al compilador de que no optimice el acceso a dicha variable.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Klaseko kideak diren metodo guztiek erabateko sarbidea dute klase horretako propietate eta metodo guztietara. Bestela esanda: klasearen barrutik, klase horretako kide guztiak atzi daitezke. Obsérvese que los métodos miembro de la clase tienen acceso total a todas las propiedades y métodos de la clase, es decir, desde dentro de la clase se tiene acceso a todos los miembros de la clase.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

£,g Sarbidea 7 6 5 4 3 2 1 £,g Acceso 7 6 5 4 3 2 1

Materiala: Industria komunikazioak

S/I Sarbidea 7 6 5 4 3 2 10 Deskribapena E/S Acceso 7 6 5 4 3 2 10 Descripción

Materiala: Industria komunikazioak

_ c/c Sarbidea 7 6 5 _ c/c Acceso 7 6 5

Materiala: Industria komunikazioak

Esan zer abantaila dituen etendura bidezko S/I-rako sarbideak zundaketa bidezko sarrerarekin alderatuta. Decir cuáles son las ventajas que presenta el acceso a E/S por interrupciones frente al acceso por sondeo.

Materiala: Industria komunikazioak

S/I DATUEN E.RAKO SARBIDEA ACCESO A R. DATOS E/S

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria-posizio bat irakurriz gero, sarbidea honela egiten da: En caso de lectura de una posición de memoria, el acceso es como sigue:

Materiala: Industria komunikazioak