paso Bilatu paso testuinguru gehiagotan

1
neurri > paso (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
p = kate-mailaren neurria (barnekoa) p = paso de la cadena (interior)

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Kate-mailaren neurriak eta gurpilarenak bat etorri behar dute. El paso de la cadena y de la rueda será coincidente.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

p = gurpil-neurria mm-tan. p = paso en mm.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

p = gurpil-neurria p = paso

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Distantzia normalak kate-mailaren 30 eta 80 neurri artekoak dira. Se pueden considerar como longitudes normales las distancias comprendidas entre 30 y 80 pasos de la cadena.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

RPP letren bidez definitzen dira, eta zenbaki bat eransten zaie uhal-neurria adierazteko. Son definidas por las letras RPP, a las que se le acompaña un número que señala su paso.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Eskuarki, uhalaren luzera adierazten da; gero, profilaren siglak eta neurria, eta, azkenik, uhalaren zabalera. Normalmente se suele indicar la longitud de la correa, a continuación las siglas de su perfil acompañando el paso y, finalmente, el ancho de la correa.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

RPP (uhalaren neurria) DD. RPP (paso de la correa) DD.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Hortz trapezoidaleko profil klasikoa, neurria hazbetetan adierazia (37. irudia). Perfil clásico de diente trapecial con paso en pulgadas (fig. 37).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Uhal mota hau letra batzuen bidez definitzen da; letra horiek zer neurri duten adierazten dute. Este tipo de correas se definen por unas letras, las cuales indican el paso que presentan.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

neurri > paso (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebakitzen duen erreminta indartutako zerra-orri bat da, eskuz zerratzeko erabiltzen direnen antzekoa. 14 hazbete luze da gutxienez (355,6 mm), eta hainbat neurri ditu: La herramienta cortante es una hoja de sierra -parecida a las de serrar a mano- reforzada, de una longitud mí­nima de 14 pulgadas (355,6 mm) y con distintos pasos:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arkimedesen kiribil-espeka (neurri konstantea). Leva de espiral de Arquí­medes (paso constante).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Neurria finkatzeko topea. Tope fijación de paso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

30 mm Neurria: 30mm Paso:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

3 sarrera, 50 mm-ko sakonera eta 1 mm-ko neurria dituen hariztaketa. Roscado de 3 entradas, 50mm de profundidad y paso 1mm.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iraganaldi bakarrean 22 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango dituen hariztaketa elektroniko bat egin nahi da. Se desea realizar de una sola pasada una rosca cilí­ndrica de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iraganaldi bakarrean, 2 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango duen hariztaketa koniko bat egin nahi da. Se desea realizar de una sola pasada una rosca cónica de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Batetik, luzetarako hariztaketa bat eta, bestetik, 2 mm-ko sakonera eta 5 mm-ko neurria izango duen hariztaketa koniko bat lotzea da helburua. Se trata de empalmar un roscado longitudinal y uno cónico de 2mm de profundidad y 5mm de paso.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

X30 Y30 Z0 koordenatuak erabiliz eta iraganaldi bakarrean, 30 mm-ko sakonera eta 4 mm-ko neurria izango dituen hariztaketa bat egin nahi da. Se desea realizar en X30 Y30 Z0, y de una sola pasada, un roscado de 30mm de profundidad y paso 4mm.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ez bada programatzen, 0º-an sinkronizatuko dira haria eta neurria (Q1=0 programatzea bezala da). Si no se programa, la rosca se sincroniza con el paso por 0º (equivalente a programar Q1=0).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua