arreta Bilatu arreta testuinguru gehiagotan

1
arreta > cuidado (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastegietan arreta handia jarri beharko dute estimulu horiek guztiak haurren eskura jartzekoa. Hortaz, egokitu egin beharko dituzte leku irekiak adibidez, patioa, hor hasiko baitira kirola egiten, korrika ibiltzen, elkar harrapatzen eta nahierara asaskatzen, eta leku itxiak ere bai jolas dramatikoetan ibili, eta jostailuak, mozorroak, txotxongiloak eta panpinak egingo baitituzte. Desde los centros infantiles o escuelas de primaria se ha de tener gran cuidado de poner al alcance de los pequeños todos estos estí­mulos, con la adecuación de espacios abiertos, como el patio, donde comenzarán a practicar algunos deportes, o donde podrán correr, pillarse y desahogarse libremente, o bien los espacios cerrados, donde se practicarán los juegos dramáticos, donde el pequeño elaborará sus propios

Materiala: Jolasaren metodologia

Begien egoera hobetzeko, arreta handiz garbitu behar dira, zornea eta zarakarrak kendu, eta ondo lehortu, eskuoihal garbi bat erabilita. Para ayudar a mejorar la condición de los ojos es conveniente lavarlos con cuidado para eliminar el pus y las costras y después se han de secar con una toalla limpia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Arreta berezia izan objektu zorrotzekin: Tener especial cuidado con los objetos punzantes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lorategiko tresnekin arreta berezia eduki behar da, beti gordeta egon behar dute. Hay que tener especial cuidado con las herramientas de jardinería, han de estar siempre guardadas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Plantxarekin arreta berezia izan behar da. Hay que tener especial cuidado con la plancha.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arrisku hori ahalik eta gehien murrizteko, elikagai prestatu eta gordinen arteko kontaktua saihestu behar da eta instalazioetako eta tresnen higienearen zaintzarekin arreta handiz jokatu beharko da. Para reducir al máximo este riesgo, se deberá evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, y se extremará el cuidado de la higiene de las instalaciones y los instrumentos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bigarren hitza gehiago aldatu ohi da, haurrak lehenengo hitzean jartzen duelako enfasia eta arreta. Izan ere, oraindik ezin ditu ondo ahoskatu horrenbeste silaba jarraian. Horregatik, parentesi artean markatu dugu gertatu ohi den aldaketa, ez ahoskatzeko gai ez delako, baizik eta testuinguru horretan beharbada ez duelako ahoskatuko. La segunda palabra suele sufrir más modificaciones porque el niño pone énfasis y cuidado en la primera, ya que todavía no es capaz de pronunciar tantas sí­labas seguidas de forma correcta; por ello entre paréntesis está marcada la variación que se produce, no porque no sea capaz de pronunciarla, sino porque en ese contexto puede que no la pronuncie.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

arreta > precaución (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
8 Arretak osagai elektriko-elektronikoekin lan egitean 8 Precauciones en los trabajos con componentes eléctricos-electrónicos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

ARRETAK Precauciones

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Arretak osagai elektriko-elektronikoekin lan egitean Precauciones en los trabajos con componentes eléctricos-electrónicos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

2
arreta > atención (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arreta berezia izan behar dugu tolestura eta genitalekin, eta genitaletako tolesturak banandu egin behar ditugu ondo garbitzeko. Debe prestarse especial atención a pliegues y genitales y separar los pliegues de los genitales para una correcta limpieza.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Praktika egin aurretik, argi izan behar dira jarraitu beharreko urratsak, helburuak, materiala eta muntaia; era berean, arreta berezia eskatzen duten uneak zein diren ere jakin behar da. Antes de proceder a la realización de la práctica, tener claro los pasos a seguir; objetivos, material, montaje y conocer los momentos en los que es necesaria una especial atención.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Konfiantza gehiegi izanez gero, arretarik jarri gabe eta presaka lan eginez gero, istripuak gerta litezke. El exceso de confianza, el trabajar sin atención y las prisas pueden producir accidentes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Farmazialariaren bulegoa edo gune bereizia, banan-banako arreta emateko. Despacho del farmacéutico o zona diferenciada que permita una atención individualizada.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazialariak ardura handiagoa hartu du botikak ematerakoan, eta horrek denbora gehiago uzten dio erizainari gaixoen arreta- eta zainketa-lanak egiteko. El farmacéutico adquiere mayor responsabilidad en la dispensación y esto permite al enfermero disponer de más tiempo para tareas de atención y cuidado a los enfermos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixoari etxez etxeko arreta ematea. Atención domiciliaria al paciente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-bulegoan gauzatzen da osasunaren lehen mailako arreta, eta ez bakarrik gaixotasunak tratatzeko, baita prebenitzeko ere. Es en la Oficina de Farmacia donde se lleva a cabo la atención primaria de salud, y no sólo para tratar la enfermedad, sino también para prevenirla.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Espresio irribarretsua, lasaia eta arretazkoa izan behar dugu. Mantener una expresión sonriente, relajada y de atención.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gune beroan, noizean behin edo ziklikoki kontsumitzen diren produktuak jartzen dira. Nabarmen ikusteko moduan jarrita daudenez, bezeroek haietan jartzen dute arreta: bezeroen interesa pizten dute edo komunikabideen bitartez aurrez jaso dituzten mezuak gogorarazten dizkiete. La zona caliente será para aquellos productos de consumo esporádico o cí­clico cuya presencia visual destacada atrae la atención del cliente y despierta su interés o bien le recuerde mensajes que ha recibido previamente a través de los medios de comunicación.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Erakusleihoa funtsezko osagaia da, helburu garrantzitsu bat betetzen baitu, hain zuzen ere, oinezkoei farmaziaren irudia ematea eta haien arreta piztea; hala, baliteke oinezko horiek farmaziara sartzea, kalera irtetean horrelako asmorik ez bazuten ere. El escaparate es un elemento fundamental por cumplir una misión tan importante como es dar una imagen de la farmacia al transeúnte y poder captar la atención de éste, de forma que pueda dirigirse al interior de la farmacia sin haber sido éste su objetivo al pasar por la calle.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta